เนื้อหาเฉพาะท้องถิ่น

//เลือกประเทศ

รายชื่อสารต้องห้าม (RSL)

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

การทดสอบรายชื่อสารต้องห้ามคืออะไร

การทดสอบรายชื่อสารต้องห้าม (RSL) ช่วยให้ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกมั่นใจได้ว่าสารเคมีและสารต่าง ๆ ในผลิตภัณฑ์ของตนเข้าข่ายประเภทสารที่สามารถใช้ได้ในผลิตภัณฑ์ ซึ่งตรงตามระเบียบและมาตรฐานควบคุมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การทดสอบ RSL เป็นการทดสอบหลากหลายรูปแบบในห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันชนิดสารที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ พร้อมตรวจทานใบแนบผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตไปด้วยในตัว จากนั้นจึงจัดทำรายงานและใบรับรองเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตรงตามข้อกำหนดแล้ว

ประโยชน์จากการทดสอบ RSL

สารเคมีและสารต้องห้ามหลายชนิดยังคงถูกใช้ในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง และ RSL เป็นเครื่องมือที่ช่วยแจ้งเตือนธุรกิจของคุณได้ว่าได้รับอนุญาตให้ใช้สารเคมีและวัสดุในผลิตภัณฑ์มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมการใช้สารเหล่านี้ในกระบวนการผลิตของตนเอง รวมถึงกระบวนการของผู้จัดหาและผู้ค้าปลีกตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในปัจจุบันนี้ ประเด็นนี้มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากแบรนด์ส่วนใหญ่ยืนกรานที่จะให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรของตนปฏิบัติตามแนวทางของ RSL แล้ว

TÜV SÜD คอยอัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับ RSL และรายชื่อสารอันตรายให้คุณอยู่เสมอ

TÜV SÜD ช่วยให้ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกได้เข้าใจในระเบียบสากลว่าด้วยการใช้สารอันตราย ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในตลาดแต่ละแห่ง เราช่วยให้คุณมีคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติทางกฎหมาย เช่น RoHS และ REACH ในสหภาพยุโรป รวมทั้งข้อกำหนดของแต่ละรัฐในสหรัฐอเมริกา เช่น California Proposition 65

เรามีห้องปฏิบัติการที่พร้อมให้บริการโซลูชันการทดสอบเพื่อช่วยให้คุณปฏิบัติตามบทบัญญัติทางกฎหมายได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังคอยแจ้งให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อแนวทาง RSL และผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อผลิตภัณฑ์ของคุณ

เครื่องหมายความปลอดภัยสำหรับสารเคมีของ TÜV SÜD เป็นที่ยอมรับด้วยชื่อเสียงของเราในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันอิสระ และเป็นหลักฐานที่สื่อถึงความทุ่มเทเพื่อความปลอดภัยของคุณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของเราเปี่ยมด้วยคุณวุฒิในด้านผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่หลากหลาย พร้อมให้คำแนะนำด้วยความเข้าใจในผลิตภัณฑ์จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้แก่ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เราได้รับอนุญาตจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลกกว่า 100 แห่ง ทำให้เราสามารถเร่งความเร็วในการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองด้วยการจัดทดสอบหลากหลายรูปแบบให้แก่ผลิตภัณฑ์ของคุณพร้อมๆ กัน

ผู้เชี่ยวชาญของเรามีความรู้ในด้านระเบียบและมาตรฐานตลาด การทดสอบ และข้อกำหนดความสอดคล้องที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของคุณตรงตามความเปลี่ยนแปลงด้านระเบียบฉบับล่าสุดเสมอ

บริการของเราได้แก่

  • อัพเดตข้อมูลรายชื่อสารต้องห้าม (RSL) ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับสารอันตรายที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ของคุณ
  • ตรวจติดตามห่วงโซ่อุปทานของคุณเพื่อค้นหาต้นตอของสารต้องห้าม
  • สร้างความมั่นใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามรายชื่อสารของ RoHS ทุกประการ

เพิ่มเติม

Water Security
เว็บบินาร์

การบริหารจัดการสารเคมีและแคมเปญล้างสารพิษ

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารเคมี (Chemical Data Management System: CDMS) และวัฏจักร PDCA (Plan-Do-Check-Act)

อ่านเพิ่มเติม

Leather and Chromium
ไวท์ เปเปอร์

Minimising Chromium (VI) in Leather Products

Reduce the risk of Chromium (VI) exposure.

Learn more

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa