Restricted Substances List TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

รายชื่อสารต้องห้าม (RSL)

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

การทดสอบรายชื่อสารต้องห้ามคืออะไร

การทดสอบรายชื่อสารต้องห้าม (RSL) ช่วยให้ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกมั่นใจได้ว่าสารเคมีและสารต่าง ๆ ในผลิตภัณฑ์ของตนเข้าข่ายประเภทสารที่สามารถใช้ได้ในผลิตภัณฑ์ ซึ่งตรงตามระเบียบและมาตรฐานควบคุมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การทดสอบ RSL เป็นการทดสอบหลากหลายรูปแบบในห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันชนิดสารที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ พร้อมตรวจทานใบแนบผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตไปด้วยในตัว จากนั้นจึงจัดทำรายงานและใบรับรองเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตรงตามข้อกำหนดแล้ว

ประโยชน์จากการทดสอบ RSL

สารเคมีและสารต้องห้ามหลายชนิดยังคงถูกใช้ในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง และ RSL เป็นเครื่องมือที่ช่วยแจ้งเตือนธุรกิจของคุณได้ว่าได้รับอนุญาตให้ใช้สารเคมีและวัสดุในผลิตภัณฑ์มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมการใช้สารเหล่านี้ในกระบวนการผลิตของตนเอง รวมถึงกระบวนการของผู้จัดหาและผู้ค้าปลีกตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในปัจจุบันนี้ ประเด็นนี้มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากแบรนด์ส่วนใหญ่ยืนกรานที่จะให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรของตนปฏิบัติตามแนวทางของ RSL แล้ว

TÜV SÜD คอยอัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับ RSL และรายชื่อสารอันตรายให้คุณอยู่เสมอ

TÜV SÜD ช่วยให้ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกได้เข้าใจในระเบียบสากลว่าด้วยการใช้สารอันตราย ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในตลาดแต่ละแห่ง เราช่วยให้คุณมีคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติทางกฎหมาย เช่น RoHS และ REACH ในสหภาพยุโรป รวมทั้งข้อกำหนดของแต่ละรัฐในสหรัฐอเมริกา เช่น California Proposition 65

เรามีห้องปฏิบัติการที่พร้อมให้บริการโซลูชันการทดสอบเพื่อช่วยให้คุณปฏิบัติตามบทบัญญัติทางกฎหมายได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังคอยแจ้งให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อแนวทาง RSL และผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อผลิตภัณฑ์ของคุณ

เครื่องหมายความปลอดภัยสำหรับสารเคมีของ TÜV SÜD เป็นที่ยอมรับด้วยชื่อเสียงของเราในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันอิสระ และเป็นหลักฐานที่สื่อถึงความทุ่มเทเพื่อความปลอดภัยของคุณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของเราเปี่ยมด้วยคุณวุฒิในด้านผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่หลากหลาย พร้อมให้คำแนะนำด้วยความเข้าใจในผลิตภัณฑ์จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้แก่ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เราได้รับอนุญาตจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลกกว่า 100 แห่ง ทำให้เราสามารถเร่งความเร็วในการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองด้วยการจัดทดสอบหลากหลายรูปแบบให้แก่ผลิตภัณฑ์ของคุณพร้อมๆ กัน

ผู้เชี่ยวชาญของเรามีความรู้ในด้านระเบียบและมาตรฐานตลาด การทดสอบ และข้อกำหนดความสอดคล้องที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของคุณตรงตามความเปลี่ยนแปลงด้านระเบียบฉบับล่าสุดเสมอ

บริการของเราได้แก่

  • อัพเดตข้อมูลรายชื่อสารต้องห้าม (RSL) ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับสารอันตรายที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ของคุณ
  • ตรวจติดตามห่วงโซ่อุปทานของคุณเพื่อค้นหาต้นตอของสารต้องห้าม
  • สร้างความมั่นใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามรายชื่อสารของ RoHS ทุกประการ

เพิ่มเติม

Water Security
เว็บบินาร์

การบริหารจัดการสารเคมีและแคมเปญล้างสารพิษ

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารเคมี (Chemical Data Management System: CDMS) และวัฏจักร PDCA (Plan-Do-Check-Act)

อ่านเพิ่มเติม

Leather and Chromium
ไวท์ เปเปอร์

Minimising Chromium (VI) in Leather Products

Reduce the risk of Chromium (VI) exposure.

Learn more

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ