เนื้อหาเฉพาะท้องถิ่น

//เลือกประเทศ

การจัดการสารเคมีและแคมเปญดีท็อกซ์

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

การจัดการสารเคมีคืออะไร

การจัดการสารเคมีเป็นการสร้างระบบเอกสารคุณภาพเพื่อความมั่นใจในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ การตรวจสอบย้อนกลับ การรับรู้ การเทียบมาตรฐาน แนวปฏิบัติที่ปลอดภัย และการปฏิบัติตามระเบียบ องค์กรต่างๆ ที่ทำการจัดการสารเคมีจะสามารถเฝ้าสังเกตเพื่อทำการควบคุมเชิงป้องกันด้วยการบันทึกเป้าหมายที่สามารถวัดค่าได้ ระบบเอกสารและการจัดการคุณภาพเหล่านี้ทำให้บริษัทสามารถทำการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อค้นหาและวิเคราะห์ช่องโหว่ และวางแผนอุดช่องโหว่ดังกล่าวหากพบ วัฏจักรการวางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง (Plan-Do-Check-Act) นี้ทำให้องค์กรที่ต้องการดีท็อกซ์ธุรกิจของตน สามารถทำการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง

การจัดการสารเคมีมีความสำคัญอย่างไร

การนำขั้นตอนการจัดการสารเคมีที่เหมาะสมไปปฏิบัติจะทำให้ธุรกิจมีความได้เปรียบอย่างมากในสังคมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างในเช่นในปัจจุบัน ยิ่งทั่วโลกออกกฎเกณฑ์เพื่อลดการสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในระดับองค์กรมากขึ้นเท่าไร บริษัทที่มีแนวคิดในการเลิกใช้สารเคมีอันตรายในขั้นตอนการผลิตของตนอย่างถอนรากถอนโคนยิ่งได้เปรียบในการแข่งขันกว่าธุรกิจอื่นที่มีความยั่งยืนต่ำกว่า อีกทั้งการสร้างความมั่นใจในการจัดการสารเคมีอย่างดีจะช่วยให้บริษัทปฏิบัติตามข้อผูกมัดในด้านระเบียบได้เป็นอย่างดี

โครงการ Zero Discharge of Hazardous (ZDHC) เป็นการร่วมมือกันระหว่าง 22 แบรนด์คู่สัญญา 13 เครือบริษัทห่วงโซ่คุณค่า และ 7 สมาคม โดยทุกฝ่ายจะร่วมกันสนับสนุนการเลือกใช้แนวปฏิบัติด้านการจัดการสารเคมีที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

องค์กรกรีนพีซกำลังจัดแคมเปญเพื่อยับยั้งมิให้อุตสาหกรรมก่อมลพิษในแหล่งน้ำด้วยสารเคมีอันตรายที่มีฤทธิ์ตกค้างยาวนานและรบกวนการทำงานของฮอร์โมน แคมเปญดีท็อกซ์เป็นการกระตุ้นให้แบรนด์ชั้นนำทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยการร่วมมือกับผู้จัดหาสินค้าในการกำจัดสารเคมีอันตรายทุกชนิดตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานและตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมา

สรุปบริการจัดการสารเคมีของเรา

 • การคัดกรองสารเคมีในผลิตภัณฑ์สารเคมี
  TÜV SÜD ให้บริการคัดกรองสารเคมีราคาประหยัดหลากหลายรูปแบบเพื่อค้นหาสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
 • การตรวจติดตามและการให้คำปรึกษาด้านการจัดการสารเคมี
  ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถทำการตรวจติดตามโดยองค์กรของลูกค้าหรือโดยองค์กรผู้ให้การรับรอง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบรับรองคุณภาพที่ใช้จัดการสารเคมีอันตรายในปัจจุบัน รวมถึงให้คำแนะนำในการจัดตั้งและปรับปรุงพัฒนาระบบดังกล่าว 
 • การทดสอบน้ำเสียและกากตะกอน
  เราสามารถตรวจหาสารเคมีตามรายการสารเคมีอันตรายได้จากการเก็บตัวอย่างและทดสอบน้ำเสียและกากตะกอนอันเป็นผลพลอยได้จากขั้นตอนการผลิต 
 • ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารเคมี (CDMS)
  CDMS (Chemical Data Management System) คือระบบอัจฉริยะที่มีฐานข้อมูลหลักทำหน้าที่เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลการทดสอบสารเคมี รวมถึงให้คำแนะนำอย่างเจาะจงเพื่อการปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมการทดสอบพร้อมลดต้นทุน 

เพิ่มเติม

Water Security
เว็บบินาร์

การบริหารจัดการสารเคมีและแคมเปญล้างสารพิษ

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารเคมี (Chemical Data Management System: CDMS) และวัฏจักร PDCA (Plan-Do-Check-Act)

อ่านเพิ่มเติม

Leather and Chromium
เว็บบินาร์

Chromium (VI) in Leather Products

Find out what are the regulations related to Chromium (VI)

Learn more

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa