Chemical Testing TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

การวิเคราะห์และการทดสอบทางเคมี

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

ความเชี่ยวชาญระดับโลกในการทดสอบด้านการวิเคราะห์ทางเคมีสำหรับอุตสาหกรรม

TÜV SÜD นำเสนอการทดสอบด้านการวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมและผู้ผลิตสามารถปฏิบัติตามข้อบังคับด้านการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยในระดับประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศที่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ได้ บริษัทต่างๆ ต้องดำเนินการทดสอบด้านการวิเคราะห์ทางเคมีอย่างครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้ แต่การลงมือปฏิบัติจริงนั้นทำได้ไม่ง่ายนักในตลาดระดับโลก จึงทำให้การปฏิบัติตามกฎระเบียบทำได้ยาก

การทดสอบด้านการวิเคราะห์ทางเคมีคืออะไร

การทดสอบและการวิเคราะห์ทางเคมีเป็นกระบวนการค้นหา ระบุลักษณะ และทำความเข้าใจคุณภาพของวัสดุและสารที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ การผลิต และกระบวนการทางอุตสาหกรรม

เหตุใดการทดสอบด้านการวิเคราะห์ทางเคมีจึงมีความสำคัญ

การปฏิบัติตามข้อบังคับด้านการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยและเหมาะสมในระดับประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศหลายฉบับนั้นมีความสำคัญต่อธุรกิจที่กำลังเติบโต ดังนี้

  • รักษาชื่อเสียง : บริษัทที่พบว่ามีการใช้สารที่ไม่ปลอดภัย ณ จุดใดๆ ในห่วงโซ่อุปทานมีความเสี่ยงที่จะเสื่อมเสียชื่อเสียง 
  • หลีกเลี่ยงค่าปรับ : ข้อบังคับหลายฉบับกำหนดให้เรียกค่าปรับจำนวนมากต่อบริษัทที่ถูกมองว่าละเลยกฎ 
  • รับประกันการเข้าถึงตลาด : การเข้าถึงตลาดในบางเขตอำนาจศาลอาจไม่สามารถทำได้หากผลิตภัณฑ์มีสารต้องห้าม 

เครือข่ายทั่วโลกของ TÜV SÜD จะทำให้การติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยสารเคมีและสารที่ถูกจำกัดการใช้งานนั้นทำได้ง่าย

ผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD มีความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยสารเคมีและสารที่ถูกจำกัดการใช้งานที่บังคับใช้ทั่วโลก และมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนที่รอดำเนินการและที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสามารถส่งผลต่อการรับรองผลิตภัณฑ์ของคุณ TÜV SÜD มีเครือข่ายห้องปฏิบัติการและห้องทดสอบทั่วโลกที่สามารถทำการประเมินวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีและสารที่ถูกจำกัดการใช้งานอื่น ๆ

บริการทดสอบด้านการวิเคราะห์ทางเคมีของ TÜV SÜD

บริการทดสอบของเราครอบคลุมการทดสอบทางเคมีแบบครบวงจรที่จำเป็นสำหรับการรับรองผลิตภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และเขตอำนาจศาลอื่นๆ ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงการทดสอบสารอันตราย เช่น สีย้อมอะโซ (Azo Dye) ยาฆ่าแมลง สารเคมีตกค้าง ฟีนอลที่มีคลอรีนเป็นส่วนประกอบ และอื่น ๆ

เพิ่มเติม

Water Security
เว็บบินาร์

การบริหารจัดการสารเคมีและแคมเปญล้างสารพิษ

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารเคมี (Chemical Data Management System: CDMS) และวัฏจักร PDCA (Plan-Do-Check-Act)

อ่านเพิ่มเติม

Sign of the times
เว็บบินาร์

การกัก CPSC สำหรับสินค้านำเข้า ปี 2017

ค้นหาแนวโน้มล่าสุดและผลกระทบต่อผู้ผลิตและซัพพลายเออร์

เรียนรู้เพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ