Bauart Mark TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

CE RoHS 2

Adding value with our service portfolio

Adding value with our service portfolio

กฎระเบียบ RoHS 2 คืออะไร

กฎระเบียบ RoHS 2 ของสหภาพยุโรปถูกกำหนดขึ้นในปีพ.ศ. 2556 เพื่อเป็นการจำกัดการใช้สารอันตรายบางประเภทในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กฎ RoHS 2 มีขอบเขตกว้างกว่าระเบียบ RoHS 2002/95/EC ฉบับเดิมที่กำหนดขึ้นในปีพ.ศ. 2545 โดยมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งหมด 5 ข้อดังนี้

  1. ขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์ให้กว้างขึ้น
  2. ปัจจุบันมีการกำหนดให้แสดงเอกสารทางเทคนิค ใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน (DoC) และการติดเครื่องหมาย CE ตามข้อกำหนด RoHS
  3. ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทานของตนและวิธีการใช้สารเคมีที่ถูกจำกัดการใช้
  4. เพิ่มรายชื่อสารเคมีใหม่ที่ถูกจำกัดการใช้
  5. เพิ่มรายชื่อข้อยกเว้นใหม่

การทดสอบความสอดคล้องกับกฎ RoHS เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบริษัทที่ต้องการจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในตลาดสหภาพยุโรป ดังนั้น พันธมิตรอิสระอย่างเราจึงช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะสอดคล้องกับบทบัญญัติทางกฎหมายอย่างแน่นอน

การทดสอบความสอดคล้องกับกฎ RoHS มีความสำคัญอย่างไร

การปฏิบัติตาม RoHS เป็นสิ่งจำเป็นหากคุณต้องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทใดๆ ในตลาดสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)

  • เครื่องหมาย CE ตามข้อกำหนด RoHS เป็นข้อกำหนดภาคบังคับ ดังนั้น การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเครื่องหมายนี้ในสหภาพยุโรปจึงถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย
  • เครื่องหมาย CE ตามข้อกำหนด RoHS ทำให้ผู้บริโภคและผู้มีอำนาจควบคุมเกิดความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีความปลอดภัย เพราะการทดสอบจะช่วยให้คุณค้นพบปัญหาและหลีกเลี่ยงการถูกเก็บค่าปรับและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่อาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงตามมา  

TÜV SÜD มอบกระบวนการทดสอบความสอดคล้องกับ RoHS อย่างรวดเร็วและโปร่งใส

TÜV SÜD เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการทดสอบและรับรองความสอดคล้องกับ RoHS รายใหญ่ที่สุด ด้วยชื่อเสียงอันโด่งดังในด้านความเป็นอิสระและความยุติธรรม เรามีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในด้านการรับรองความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการทดสอบระดับโลกมากมาย

ขอบเขตการทดสอบและการปฏิบัติตามกฎของเราเป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง และเครื่องหมายการรับรองสำหรับการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ของเราก็เป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานรัฐในประเทศต่างๆ โดยทันที ด้วยเครือข่ายห้องปฏิบัติการระดับนานาชาติและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา เราจึงให้บริการโซลูชันครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือคุณในขั้นตอนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ RoHS CE ที่ซับซ้อนโดยเฉพาะ

ผู้เชี่ยวชาญของเรามีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง และมีความชำนาญด้านระเบียบในทุกแง่มุม การทดสอบความสอดคล้องกับ RoHS ที่มีประสิทธิภาพของเรา จะเป็นตัวช่วยสนับสนุนให้คุณสามารถนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วด้วยความมั่นใจ

บริการทดสอบความสอดคล้องกับ RoHS เต็มรูปแบบจาก TÜV SÜD

TÜV SÜD ให้บริการทดสอบความสอดคล้องกับ RoHS ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบปริมาณสารอันตรายในวัสดุ การทดสอบของเราครอบคลุมทั้งวัสดุ ส่วนประกอบ ชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์สำเร็จ โดยมี

  • แนวทางเกี่ยวกับระเบียบ – เราให้คำปรึกษาในเรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณและขั้นตอนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎ 
  • เครื่องหมาย CE – เราให้คำแนะนำในการติดเครื่องหมาย CE ลงบนผลิตภัณฑ์ของคุณ
  • การทดสอบและการตรวจติดตาม – เราทำการทดสอบหลากหลายรูปแบบเพื่อค้นหาสารอันตรายในผลิตภัณฑ์และห่วงโซ่อุปทานของคุณ  

เพิ่มเติม

Water Security
เว็บบินาร์

การบริหารจัดการสารเคมีและแคมเปญล้างสารพิษ

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารเคมี (Chemical Data Management System: CDMS) และวัฏจักร PDCA (Plan-Do-Check-Act)

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ