เนื้อหาเฉพาะท้องถิ่น

//เลือกประเทศ

CPSIA

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

การทดสอบ CPSIA คืออะไร

การทดสอบ CPSIA เป็นการรับรองว่าของเล่นสำหรับเด็กมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการพัฒนาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค (Consumer Product Safety Improvement Act: CPSIA) ปีพ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติฉบับนี้เน้นที่ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กโดยเฉพาะ ดังที่ได้ให้คำนิยามไว้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ออกแบบหรือมีเจตนาหลักเพื่อการใช้งานของเด็กที่มีอายุ 12 ปีหรือต่ำกว่า โดยผู้ผลิตจะต้องทำการพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกานั้นเป็นไปตามกฎหมาย ดังนั้น การทดสอบ CPSIA จึงเป็นขั้นตอนที่จำเป็นต่อการเข้าสู่ตลาดดังกล่าว

การทดสอบตาม พรบ. CPSIA มีความสำคัญอย่างไร

ผู้ผลิตและผู้นำเข้าในสหรัฐอเมริกาถูกกำหนดให้ต้องทำการทดสอบผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ไม่มีส่วนประกอบของสารอันตรายใด ๆ เช่น ตะกั่วและพาทาเลท และมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยสำหรับของเล่น การทดสอบ CPSIA จะ

  • เป็นใบเบิกทางให้คุณเข้าสู่ตลาดของเล่นเด็กในสหรัฐอเมริกา
  • หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงหากตรวจพบว่าผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของสารอันตราย
  • ลดความเสี่ยงในการต้องโทษปรับซึ่งอาจเป็นเงินสูงถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อโทษฝ่าฝืนแต่ละกระทง (รวมสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) รวมถึงความเป็นไปได้ในการต้องโทษริบทรัพย์และโทษจำคุกสูงสุดถึง 5 ปี
  • ออกใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยจริง

TÜV SÜD ทำให้การปฏิบัติตาม CPSIA เป็นเรื่องง่ายดาย

TÜV SÜD คือพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทต่าง ๆ ตั้งแต่ผู้ผลิตระดับโลกไปจนถึงผู้ค้าปลีก ด้วยประสบการณ์ในการทดสอบผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กที่ต้องการนำเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกานับครั้งไม่ถ้วน ทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเราจะทำงานร่วมกับคุณตลอดวัฏจักรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและช่วยผลิตภัณฑ์ของคุณมีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ

มืออาชีพฝ่ายเทคนิคของ TÜV SÜD มีบทบาทในคณะกรรมการที่ปรึกษาและกิจกรรมการพัฒนามาตรฐานระดับนานาชาติ จึงเชื่อมั่นได้ในความรู้ว่าด้วยข้อกำหนดในปัจจุบันและข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีการอัพเดตข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ เครื่องหมายรับรองของ TÜV SÜD เป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

บริการจาก TÜV SÜD ในการทดสอบของเล่นและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก ได้แก่

  • การทดสอบ - ห้องปฏิบัติการทดสอบของ TÜV SÜD ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคแห่งสหรัฐอเมริกา (CPSC) ให้ทำการทดสอบตามข้อกำหนด CPSIA ได้
  • การจัดเตรียมเอกสาร - ทางเราสามารถตรวจทานเอกสารและให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาใดๆ ที่จำเป็นเพื่อความสอดคล้องกับข้อกำหนด 
  • ระเบียบ - ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ TÜV SÜD มีการอัพเดตความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่บังคับใช้อยู่เสมอและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมและองค์กรการค้าที่สำคัญเป็นจำนวนมาก 
  • ข้อกำหนดอื่น ๆ - เราให้การสนับสนุนด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการทดสอบที่ CPSIA กำหนดไว้ พร้อมด้วยระเบียบและมาตรฐานสากลอื่น ๆ 

เพิ่มเติม

Water Security
เว็บบินาร์

การบริหารจัดการสารเคมีและแคมเปญล้างสารพิษ

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารเคมี (Chemical Data Management System: CDMS) และวัฏจักร PDCA (Plan-Do-Check-Act)

อ่านเพิ่มเติม

Leather and Chromium
เว็บบินาร์

Chromium (VI) in Leather Products

Find out what are the regulations related to Chromium (VI)

Learn more

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa