CPSIA TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

CPSIA

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

การทดสอบ CPSIA คืออะไร

การทดสอบ CPSIA เป็นการรับรองว่าของเล่นสำหรับเด็กมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการพัฒนาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค (Consumer Product Safety Improvement Act: CPSIA) ปีพ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติฉบับนี้เน้นที่ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กโดยเฉพาะ ดังที่ได้ให้คำนิยามไว้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ออกแบบหรือมีเจตนาหลักเพื่อการใช้งานของเด็กที่มีอายุ 12 ปีหรือต่ำกว่า โดยผู้ผลิตจะต้องทำการพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกานั้นเป็นไปตามกฎหมาย ดังนั้น การทดสอบ CPSIA จึงเป็นขั้นตอนที่จำเป็นต่อการเข้าสู่ตลาดดังกล่าว

การทดสอบตาม พรบ. CPSIA มีความสำคัญอย่างไร

ผู้ผลิตและผู้นำเข้าในสหรัฐอเมริกาถูกกำหนดให้ต้องทำการทดสอบผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ไม่มีส่วนประกอบของสารอันตรายใด ๆ เช่น ตะกั่วและพาทาเลท และมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยสำหรับของเล่น การทดสอบ CPSIA จะ

  • เป็นใบเบิกทางให้คุณเข้าสู่ตลาดของเล่นเด็กในสหรัฐอเมริกา
  • หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงหากตรวจพบว่าผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของสารอันตราย
  • ลดความเสี่ยงในการต้องโทษปรับซึ่งอาจเป็นเงินสูงถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อโทษฝ่าฝืนแต่ละกระทง (รวมสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) รวมถึงความเป็นไปได้ในการต้องโทษริบทรัพย์และโทษจำคุกสูงสุดถึง 5 ปี
  • ออกใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยจริง

TÜV SÜD ทำให้การปฏิบัติตาม CPSIA เป็นเรื่องง่ายดาย

TÜV SÜD คือพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทต่าง ๆ ตั้งแต่ผู้ผลิตระดับโลกไปจนถึงผู้ค้าปลีก ด้วยประสบการณ์ในการทดสอบผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กที่ต้องการนำเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกานับครั้งไม่ถ้วน ทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเราจะทำงานร่วมกับคุณตลอดวัฏจักรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและช่วยผลิตภัณฑ์ของคุณมีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ

มืออาชีพฝ่ายเทคนิคของ TÜV SÜD มีบทบาทในคณะกรรมการที่ปรึกษาและกิจกรรมการพัฒนามาตรฐานระดับนานาชาติ จึงเชื่อมั่นได้ในความรู้ว่าด้วยข้อกำหนดในปัจจุบันและข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีการอัพเดตข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ เครื่องหมายรับรองของ TÜV SÜD เป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

บริการจาก TÜV SÜD ในการทดสอบของเล่นและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก ได้แก่

  • การทดสอบ - ห้องปฏิบัติการทดสอบของ TÜV SÜD ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคแห่งสหรัฐอเมริกา (CPSC) ให้ทำการทดสอบตามข้อกำหนด CPSIA ได้
  • การจัดเตรียมเอกสาร - ทางเราสามารถตรวจทานเอกสารและให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาใดๆ ที่จำเป็นเพื่อความสอดคล้องกับข้อกำหนด 
  • ระเบียบ - ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ TÜV SÜD มีการอัพเดตความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่บังคับใช้อยู่เสมอและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมและองค์กรการค้าที่สำคัญเป็นจำนวนมาก 
  • ข้อกำหนดอื่น ๆ - เราให้การสนับสนุนด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการทดสอบที่ CPSIA กำหนดไว้ พร้อมด้วยระเบียบและมาตรฐานสากลอื่น ๆ 

เพิ่มเติม

Water Security
เว็บบินาร์

การบริหารจัดการสารเคมีและแคมเปญล้างสารพิษ

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารเคมี (Chemical Data Management System: CDMS) และวัฏจักร PDCA (Plan-Do-Check-Act)

อ่านเพิ่มเติม

Leather and Chromium
เว็บบินาร์

Chromium (VI) in Leather Products

Find out what are the regulations related to Chromium (VI)

Learn more

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ