CE marking TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

การแสดงเครื่องหมาย CE การทดสอบ และการรับรอง

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

การรับรอง CE คืออะไร

CE ย่อมาจากคำในภาษาฝรั่งเศสว่า “Conformite Europeene” ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษคือ “European Conformity” (มาตรฐานความสอดคล้องในทวีปยุโรป) การรับรอง CE คือกฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยในสหภาพยุโรปที่กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการทดสอบที่ระบุไว้ จึงจะสามารถจำหน่ายได้อย่างถูกกฎหมายในสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรป

สำหรับผลิตภัณฑ์บางชนิด ผู้ผลิตสามารถทำการแสดงเครื่องหมาย CE ได้ด้วยตนเอง แต่ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ อีกหลายชนิดจำเป็นต้องผ่านการทดสอบโดยบริษัทที่ให้บริการแสดงเครื่องหมาย CE TÜV SÜD คือผู้ให้บริการทดสอบเครื่องหมาย CE แก่บริษัทต่างๆ ทั่วโลก ที่สามารถจัดเตรียมเอกสารทางเทคนิคเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีความสอดคล้องกับข้อกำหนด

การแสดงเครื่องหมาย CE มีความสำคัญอย่างไร

การแสดงเครื่องหมาย CE เป็นการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในสหภาพยุโรปและสามารถเคลื่อนย้ายเข้าออกประเทศสมาชิกกว่า 30 ประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรปได้อย่างอิสระ ทำให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคกว่า 500 ล้านรายได้โดยตรง หากมีการตรวจพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ควรแสดงเครื่องหมาย CE ไม่มีเครื่องหมายดังกล่าว ผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายอาจโดนโทษปรับและได้รับคำสั่งให้เรียกคืนสินค้าซึ่งจะทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงลิบ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดให้ถูกต้อง

TÜV SÜD คือผู้ให้บริการรับรอง CE ครบวงจร

TÜV SÜD คือหน่วยงานตรวจสอบอิสระในสหภาพยุโรปที่ได้รับอนุญาตให้ทำการประเมินความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของกฎระเบียบและระเบียบส่วนใหญ่ในสหภาพยุโรป บริการทดสอบของเราครอบคลุมทุกข้อกำหนดในการยอมรับผลิตภัณฑ์เข้าสู่สหภาพยุโรป ตามข้อกำหนดสำคัญของกฎระเบียบต่าง ๆ

บริการแสดงเครื่องหมาย CE ที่ปรับแต่งมาเพื่อผลิตภัณฑ์ของคุณโดยเฉพาะ

เราสามารถทำการรับรอง CE ให้กับผลิตภัณฑ์ได้ทุกประเภท ตั้งแต่อุปกรณ์คลื่นวิทยุไปจนถึงผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องจักรกล และอื่น ๆ อีกมากมาย

สิ่งที่คุณจะได้รับจาก TÜV SÜD

  • ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการทดสอบที่จำเป็นทั้งหมดและห้องปฏิบัติการที่รับทำการทดสอบ
  • ประสบการณ์อย่างยาวนานในการแสดงเครื่องหมาย CE และบทบัญญัติกฎหมายในสหภาพยุโรปที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ
  • ศักยภาพในการทดสอบผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว พร้อมออกใบรับรอง CE และเอกสารทางเทคนิค
  • บริการครบวงจรเพื่อรองรับทุกความต้องการในการทดสอบผลิตภัณฑ์และการรับรอง CE

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันการแสดงเครื่องหมาย CE ที่แตกต่างกันไปตามประเภทผลิตภัณฑ์ได้ที่ "บริการที่เกี่ยวข้อง"

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ