CE Energy Related Products Directive TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

กฎระเบียบ CE ว่าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน (ERP)

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

กฎระเบียบ ERP คืออะไร

กฎระเบียบว่าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแห่งสหภาพยุโรป (ErP Directive 2009/125/EC) คือกฎระเบียบการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่มีการบริโภคพลังงานตลอดวัฏจักรชีวิต ตั้งแต่เครื่องล้างจานไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน เครื่องปรับอากาศ หม้อน้ำ ฯลฯ กฎระเบียบ ErP นี้มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าสินค้าจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานยิ่งขึ้นให้แก่ผู้บริโภค

ขอบเขตของการรับรองมาตรฐาน ErP ประกอบด้วยการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อพิสูจน์ว่ามีการบริโภคพลังงานต่ำกว่าขีดจำกัดที่กำหนดไว้ โดยเมื่อผ่านการทดสอบแล้วจะมีการแสดงเครื่องหมาย CE ลงบนผลิตภัณฑ์ และได้รับอนุญาตให้จำหน่ายได้ทั่วสหภาพยุโรป

การรับรองมาตรฐาน ERP มีความสำคัญอย่างไร

การทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อยืนยันความสอดคล้องกับกฎระเบียบ ErP จะทำให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคกว่า 500 ล้านรายในสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรปได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย CE จะถือว่ามีมาตรฐานตามข้อกำหนดของกฎระเบียบ ErP จึงสามารถส่งไปจำหน่ายอย่างอิสระ ณ ที่ใดก็ได้ในกลุ่มประเทศ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ErP แห่งสหภาพยุโรปถือเป็นข้อบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานและเกี่ยวข้องกับพลังงาน ซึ่งได้มีการนำเข้ามา ทำการตลาด หรือจำหน่ายในสหภาพยุโรป และการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวอาจโดนโทษปรับและเรียกคืนผลิตภัณฑ์

ความเชี่ยวชาญของ TÜV SÜD ในด้านการรับรอง ERP

TÜV SÜD คือผู้ให้บริการชั้นนำในด้านบริการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคทุกประเภท ด้วยเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคระดับโลก ผนวกกับห้องปฏิบัติการทดสอบอันทันสมัยของเรา จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะสอดคล้องกับทุกข้อกำหนด มาตรฐาน และระเบียบที่บังคับใช้ เช่น กฎระเบียบ ErP ด้วยบริการครบวงจรจากเรา

ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของ TÜV SÜD เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการที่ปรึกษาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนามาตรฐานระดับนานาชาติ หมายความว่าเราสามารถนำความรู้ใหม่ล่าสุดมาใช้ในการประเมินผลิตภัณฑ์ของคุณได้เป็นอย่างดี

การทดสอบ ERP และบริการจาก TÜV SÜD

TÜV SÜD คือหน่วยงานตรวจสอบอิสระในสหภาพยุโรปที่ได้รับอนุญาตให้ทำการประเมินผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคตามกฎระเบียบและระเบียบส่วนใหญ่ของสหภาพยุโรป เราจะทำงานร่วมกับคุณอย่างใกล้ชิดในด้าน

  • คำแนะนำ – เราให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ 
  • การแสดงเครื่องหมาย CE – เราสามารถออกเครื่องหมาย CE ให้ผลิตภัณฑ์ของคุณได้ 
  • การทดสอบ – TÜV SÜD มีความพร้อมในการดำเนินการทดสอบและประเมิน ErP ที่เกี่ยวข้อง
  • การจัดเตรียมเอกสาร – ทางเราสามารถตรวจทานเอกสารผลิตภัณฑ์และให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด 
  • การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ – เราสามารถให้ความช่วยเหลือในการจัดทำโปรไฟล์ทางนิเวศสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อแสดงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
  • ข้อกำหนดอื่น ๆ  – เราให้การสนับสนุนด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎระเบียบ ErP พร้อมด้วยระเบียบอื่นๆ ในด้านสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 

เพิ่มเติม

World Accreditation Day 2018
เรื่องราว

World Accreditation Day 2018

Delivering a safer world

Learn more

Consumer Products and Retail Essentials
อี-เซ็นเชียล

E-ssentials เกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคและการค้าปลีก

ความไว้วางใจของผู้บริโภคเป็นกุญแจสำคัญในการผลิตและการขายสินค้าที่นับเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคน

อ่านเพิ่มเติม

Automotive Essentials
อี-เซ็นเชียล

E-ssentials เกี่ยวกับยานยนต์

เตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัยและมุ่งสู่ความสำเร็จด้านยานยนต์และการขนส่ง

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ