กฎระเบียบ CE ว่าด้วย EMC

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าคืออะไร

การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic compatibility: EMC) คือการประเมินระดับการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สร้างขึ้นจากอุปกรณ์หนึ่ง การทดสอบนี้จะเป็นตัวกำหนดศักยภาพของอุปกรณ์ดังกล่าวในการแทรกแซงอุปกรณ์อื่นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงศักยภาพในการถูกรบกวนจากการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของอุปกรณ์อื่นด้วยเช่นกัน การทดสอบดังกล่าวนี้ช่วยให้แบรนด์ต่างๆ ปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่บังคับใช้ในสหภาพยุโรป ซึ่งกำหนดให้แบรนด์ต่างๆ รับรองตนเองหรือใช้บริการจากหน่วยงานตรวจสอบอิสระในสหภาพยุโรป ซึ่งจะมีการแสดงเครื่องหมาย CE ให้แก่ผลิตภัณฑ์เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบ

กฎระเบียบว่าด้วยความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างไร

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ EMC ของสหภาพยุโรปเป็นข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าจำนวนมากที่นำเข้ามา ทำการตลาด หรือจำหน่ายในสหภาพยุโรป ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย CE จะถือว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎระเบียบว่าด้วยความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า รวมถึงข้อกำหนดในระเบียบอื่น ๆ ที่บังคับใช้

กล่าวสั้น ๆ ก็คือ การปฏิบัติตามข้อกำหนดถือเป็นสิ่งจำเป็นหากแบรนด์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณต้องการเข้าถึงผู้บริโภคกว่า 500 ล้านคนในสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรป

TÜV SÜD – ผู้ให้บริการทดสอบ EMC ครบวงจร

TÜV SÜD คือหน่วยงานตรวจสอบอิสระในสหภาพยุโรปที่ได้รับอนุญาตให้ทำการประเมินผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของกฎระเบียบ EMC แห่งสหภาพยุโรป (2014/30/EU) และอนุมัติให้มีการแสดงเครื่องหมาย CE เราคือผู้ให้บริการทดสอบและรับรองชั้นนำอย่างครอบคลุม และด้วยเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคทั่วโลก บวกกับห้องปฏิบัติการทดสอบอันทันสมัยของเรา จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะสอดคล้องกับทุกข้อกำหนดที่บังคับใช้ด้วยบริการครบวงจรจากเรา

ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของ TÜV SÜD เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการที่ปรึกษาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนามาตรฐานระดับนานาชาติ จึงเชื่อมั่นได้ในความรู้ว่าด้วยข้อกำหนดในปัจจุบันและข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีการอัพเดตใหม่ล่าสุด แบรนด์ TÜV SÜD และเครื่องหมายรับรองของเรานั้นเป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะสัญลักษณ์แห่งคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจที่มีต่อแบรนด์ของคุณได้เป็นอย่างดี

บริการและความเชี่ยวชาญของ TÜV SÜD ในด้านกฎระเบียบ EMC

เราให้บริการที่หลากหลายเพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายให้เข้าถึงตลาดในสหภาพยุโรปได้ ดังนี้

  • บริการแปลข้อกำหนดของกฎระเบียบที่บังคับใช้ในสหภาพยุโรป
  • คำแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ
  • การประเมินและรายงานการทดสอบการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและภูมิคุ้มกันทางแม่เหล็กไฟฟ้า
  • การจัดทำรายงานเชิงเทคนิคและเอกสารอื่น ๆ
  • ความเห็นและรายงานจากหน่วยงานตรวจสอบอิสระ
  • คำแนะนำเกี่ยวกับใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน (Declarations of Conformity) และการแสดงเครื่องหมาย CE บนผลิตภัณฑ์ของคุณ

เราสามารถทำการทดสอบและประเมิน EMC ในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองของเราหรือนอกสถานที่ ณ สถานประกอบการของคุณ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ