CE Low Voltage Directive TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

กฎระเบียบและการปฏิบัติตาม CE ว่าด้วยแรงดันไฟฟ้าต่ำ

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

กฎระเบียบแรงดันไฟฟ้าต่ำคืออะไร

กฎระเบียบแรงดันไฟฟ้าต่ำ (Low Voltage Directive: LVD) ของสหภาพยุโรป มีขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าตามขีดจำกัด มีการป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อกและอันตรายอื่นๆ ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายที่ต้องการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าในสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area: EEA) จะต้องทำการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของตนสอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง เมื่อผ่านการอนุมัติแล้วจึงจะสามารถแสดงเครื่องหมาย CE บนผลิตภัณฑ์ของตนได้ และได้รับอนุญาตให้จำหน่ายได้ทุกที่ภายในสหภาพยุโรปและ EEA

การทดสอบ การจัดเตรียมเอกสาร และการรับรองมาตรฐานแรงดันไฟฟ้าต่ำของ CE จะต้องดำเนินการโดยผู้ให้บริการที่ได้รับแต่งตั้งเท่านั้น

เครื่องหมายแรงดันไฟฟ้าต่ำของ CE มีความสำคัญอย่างไร

การแสดงเครื่องหมายแรงดันไฟฟ้าต่ำของ CE ไว้บนผลิตภัณฑ์ของคุณจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณสามารถนำผลิตภัณฑ์เข้าไปจำหน่ายในกว่า 30 ประเทศในสหภาพยุโรปและ EEA ได้อย่างอิสระ ซึ่งหากไม่มีเครื่องหมาย CE แล้ว คุณจะไม่สามารถจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคภายในกลุ่มประเทศ และอาจถูกเรียกเก็บค่าปรับ เรียกคืนสินค้า และอาจถึงขั้นถูกห้ามจำหน่ายในตลาดใหญ่ติดอันดับโลกแห่งนี้

การปฏิบัติตามกฎระเบียบแรงดันไฟฟ้าต่ำจะเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการจาก TÜV SÜD

TÜV SÜD คือหน่วยงานตรวจสอบอิสระในสหภาพยุโรปที่ได้รับอนุญาตให้ทำการประเมินผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคตามข้อกำหนดของกฎระเบียบแรงดันไฟฟ้าต่ำของสหภาพยุโรป (2014/35/EU) เรามีการอัพเดตข้อมูลให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงระเบียบล่าสุด และมีประสบการณ์อย่างยาวนานในการแสดงเครื่องหมาย CE แรงดันไฟฟ้าต่ำบนผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า

ห้องปฏิบัติการอันทันสมัยของเราทำให้เราสามารถทำการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ และการทดสอบดังกล่าวนี้สามารถทำได้นอกสถานที่ ณ สถานประกอบการของคุณเพื่อให้สามารถเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของเราเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการที่ปรึกษาว่าด้วยการพัฒนามาตรฐานระดับนานาชาติ ดังนั้น คุณจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะมีความสอดคล้องกับมาตรฐานทุกประการ

เราให้บริการครบวงจรสำหรับการแสดงเครื่องหมายแรงดันไฟฟ้าต่ำของ CE อย่างครบวงจร เพื่อให้คุณเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปได้อย่างรวดเร็วและเอาชนะคู่แข่งได้อย่างเหนือชั้น

การทดสอบ LVD และบริการจัดเตรียมเอกสารจาก TÜV SÜD

เราจะทำงานร่วมกับคุณอย่างใกล้ชิดในการทดสอบผลิตภัณฑ์ จัดทำรายงานที่จำเป็นต้องใช้ในทางกฎหมาย และแสดงเครื่องหมายแรงดันไฟฟ้าต่ำของ CE ให้ผลิตภัณฑ์ของคุณ ซึ่งขั้นตอนต่างๆ จะเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 

  • การตีความระเบียบและให้คำแนะนำ – เราจะให้คำชี้แนะเกี่ยวกับกฎระเบียบสหภาพยุโรปที่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ 
  • การแสดงเครื่องหมาย CE – แนะนำเกี่ยวกับใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานและการแสดงเครื่องหมาย CE บนผลิตภัณฑ์ของคุณ 
  • โครงสร้างผลิตภัณฑ์ – ได้แก่ โครงสร้างทั่วไปและการประกอบ การต่อสายดิน ข้อกำหนดด้านไฟฟ้า กลไก และเปลือกหุ้มกันไฟ และการแสดงเครื่องหมายและฉลาก 
  • การป้องกันไฟฟ้าช็อก – เช่น แผ่นฉนวนไฟฟ้า และการเว้นระยะตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศ 
  • การตรวจทานเอกสาร – ได้แก่ ส่วนประกอบสำคัญต่อความปลอดภัย อัตราการลามไฟสำหรับพลาสติกและวัสดุอื่น ๆ และคำแนะนำสำหรับผู้ใช้ การติดตั้ง และการบริการ 

เราสามารถทำการทดสอบและการประเมินความปลอดภัยทางไฟฟ้าได้ในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองของเราหรือนอกสถานที่ ณ สถานประกอบการของคุณ (ทดสอบในพื้นที่ของผู้ผลิตหรือ TMP)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ