กฎระเบียบว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุ

Adding value with our service portfolio

Adding value with our service portfolio

กฎระเบียบว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุคืออะไร

กฎระเบียบว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุ (RED) ของสหภาพยุโรปเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2559 เพื่อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์วิทยุที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและความปลอดภัย ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) และการใช้งานความถี่วิทยุอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์วิทยุที่ต้องการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคในสหภาพยุโรปกว่า 500 ล้านราย จะต้องทำการพิสูจน์ว่ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้วยการติดเครื่องหมาย RED CE ลงบนผลิตภัณฑ์

เครื่องหมาย RED CE มีความสำคัญอย่างไร

อุปกรณ์วิทยุมีความหมายครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ตั้งแต่วิทยุกระจายเสียงและเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ไปจนถึงรีโมตเปิดประตูโรงรถและระบบตรวจตราความปลอดภัยในที่พักอาศัย ซึ่งหากต้องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) แล้ว ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายจะต้องแสดงเครื่องหมาย CE ด้วย มิฉะนั้นอาจทำให้ได้รับโทษปรับ ถูกสั่งห้ามจัดจำหน่ายและเรียกคืนสินค้าได้

TÜV SÜD ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ของคุณตามกฎระเบียบว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุได้อย่างรวดเร็ว

TÜV SÜD คือหน่วยงานตรวจสอบอิสระในสหภาพยุโรปที่ได้รับอนุญาตให้ทำการประเมินผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของกฎระเบียบว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุแห่งสหภาพยุโรป และเป็นผู้อนุมัติให้มีการแสดงเครื่องหมาย RED CE

เรามีความพร้อมที่จะทำการทดสอบอันหลากหลายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องปฏิบัติการอันทันสมัย จึงสามารถมอบโซลูชันครบวงจรเพื่อความสอดคล้องกับข้อกำหนด RED ให้แก่คุณ มืออาชีพด้านเทคนิคของเราเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการที่ปรึกษาและกิจกรรมการพัฒนามาตรฐานระดับนานาชาติ ดังนั้น คุณจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะมีความสอดคล้องกับมาตรฐานทุกประการ

เราสามารถทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ทั้งในห้องปฏิบัติการของเราหรือ ณ สถานประกอบการของคุณ เพื่อรับเครื่องหมาย RED CE และนำสินค้าออกจำหน่ายในตลาดสหภาพยุโรปได้โดยเร็วที่สุด

บริการจาก TÜV SÜD ทำให้การขอเครื่องหมาย RED CE เป็นเรื่องง่าย

เราได้ช่วยเหลือบริษัทนับพันแห่งให้เข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปได้อย่างรวดเร็วด้วยกระบวนการทดสอบอันมีประสิทธิภาพ ดังนี้

  • ระเบียบข้อบังคับ – เราช่วยตีความระเบียบทุกข้อที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทดสอบที่ถูกต้อง
  • การติดเครื่องหมาย CE – เราดำเนินการติดเครื่องหมาย RED CE ให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ พร้อมให้ความช่วยเหลือในด้านเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด
  • การทดสอบ – TÜV SÜD คือหน่วยงานตรวจสอบอิสระของสหภาพยุโรปในด้านกฎระเบียบว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุ และได้รับอนุญาตให้ทำการทดสอบวิทยุและโทรคมนาคมภายใต้หลักเกณฑ์ CB ของ IECEE
  • ระเบียบ – ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ TÜV SÜD มีการอัพเดตความรู้เกี่ยวกับระเบียบและมาตรฐานทั่วโลกที่บังคับใช้กับอุปกรณ์วิทยุและโทรคมนาคม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมและองค์กรการค้าที่สำคัญเป็นจำนวนมาก
  • ข้อกำหนดอื่น – เราให้การสนับสนุนด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎระเบียบว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุ พร้อมด้วยระเบียบและมาตรฐานอื่น ๆ ที่บังคับใช้กับอุปกรณ์วิทยุต่าง ๆ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ