กฎระเบียบ WEEE II

Adding value with our service portfolio

Adding value with our service portfolio

กฎระเบียบ WEEE II คืออะไร

การรับรอง WEEE II เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าบริษัทนั้นๆ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste Electrical and Electronic Equipment: WEEE II และ WEEE II II) ของสหภาพยุโรป กฎระเบียบ WEEE II ใช้ควบคุมการจัดการผลิตภัณฑ์เมื่อสิ้้นสุดวัฏจักรชีวิต และส่งเสริมให้มีการรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ตามกฎระเบียบสหภาพยุโรป 2012/19/EC

ผู้ผลิตต้องคิดค้นกระบวนการและระบบขึ้นมาเพื่อการจัดเก็บและเรียกคืนขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ บทบัญญัตินี้ครอบคลุมอุปกรณ์ทุกประเภทตั้งแต่เครื่องใช้ในครัวเรือน ไปจนถึงอุปกรณ์ไอทีและเครื่องมือทางการแพทย์

การรับรอง WEEE II มีความสำคัญอย่างไร

การขอรับรอง WEEE II ให้แก่ผลิตภัณฑ์มีข้อดีมากมาย แต่การไม่ปฏิบัติตามกฎอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ ดังนี้

  • การรับรอง WEEE II ถือเป็นข้อบังคับสำหรับเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์หลากหลายประเภท
  • การไม่ปฏิบัติตามกฎอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณถูกสั่งห้ามจำหน่ายในตลาดยุโรป
  • สร้างชื่อเสียงในฐานะแบรนด์ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ไม่ก่อมลภาวะต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติและไม่เสี่ยงต่อโทษปรับ

TÜV SÜD คือผู้ให้บริการรับรอง WEEE II ครบวงจรสำหรับคุณ

ในฐานะผู้ให้บริการทดสอบและรับรองชื่อดังระดับโลก TÜV SÜD มีความสัมพันธ์ด้านการทำงานกับเจ้าหน้าที่กำกับดูแลและหน่วยงานรับรองระดับชาติในสหภาพยุโรปอย่างแน่นแฟ้น เราให้บริการโซลูชันครบวงจรแก่ผู้ผลิตที่ต้องการเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรป ช่วยให้ลูกค้าปฏิบัติตามระเบียบและกฎระเบียบต่าง ๆ ในทวีปยุโรป รวมทั้ง WEEE II และ WEEE II II ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD มีความรอบรู้ในด้านความสอดคล้องและระเบียบข้อบังคับล่าสุดในการเข้าสู่ตลาดยุโรปเป็นอย่างดี นอกจากนั้น เรายังช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้แก่คุณด้วยแพ็คเกจการทดสอบและบริการอื่นๆ เพื่อการเข้าสู่ตลาดยุโรปโดยเฉพาะอีกด้วย

TÜV SÜD ให้บริการขั้นตอนเพื่อการปฏิบัติตาม WEEE II อย่างราบรื่น

 เราคือผู้เชี่ยวชาญครบวงจรในด้านการปฏิบัติตามกฎเพื่อการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดยุโรป

  • การกำหนดข้อมูลวัสดุ/ส่วนประกอบ – TÜV SÜD ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการในการสำแดงรายการวัสดุ/ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ EEE ผ่านฐานข้อมูลส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียน พร้อมด้วยน้ำหนักและวัสดุของส่วนประกอบนั้น ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
  • การประเมินข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎ WEEE II และการขึ้นทะเบียน – ผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำการประเมินผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบว่าเข้าข่ายยกเว้นตามกฎ WEEE II หรือไม่ และหลังจากตรวจสอบข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลและเอกสาร และส่วนประกอบวัสดุของผู้ผลิตแล้ว เราจะให้ความช่วยเหลือในการจัดทำรายการส่วนประกอบวัสดุอีกด้วย
  • ความช่วยเหลือด้านการขึ้นทะเบียน – ผู้ผลิตและผู้นำเข้าสินค้า EEE จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนกับทุกรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปที่ต้องการส่งสินค้าไปจำหน่าย ทาง TÜV SÜD จะช่วยเหลือลูกค้าในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ WEEE II โดยใช้หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามกฎสำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านอนุมัติในรัฐสมาชิกทุกแห่งที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ