CE WEEE II Directive TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

กฎระเบียบ WEEE II

Adding value with our service portfolio

Adding value with our service portfolio

กฎระเบียบ WEEE II คืออะไร

การรับรอง WEEE II เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าบริษัทนั้นๆ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste Electrical and Electronic Equipment: WEEE II และ WEEE II II) ของสหภาพยุโรป กฎระเบียบ WEEE II ใช้ควบคุมการจัดการผลิตภัณฑ์เมื่อสิ้้นสุดวัฏจักรชีวิต และส่งเสริมให้มีการรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ตามกฎระเบียบสหภาพยุโรป 2012/19/EC

ผู้ผลิตต้องคิดค้นกระบวนการและระบบขึ้นมาเพื่อการจัดเก็บและเรียกคืนขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ บทบัญญัตินี้ครอบคลุมอุปกรณ์ทุกประเภทตั้งแต่เครื่องใช้ในครัวเรือน ไปจนถึงอุปกรณ์ไอทีและเครื่องมือทางการแพทย์

การรับรอง WEEE II มีความสำคัญอย่างไร

การขอรับรอง WEEE II ให้แก่ผลิตภัณฑ์มีข้อดีมากมาย แต่การไม่ปฏิบัติตามกฎอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ ดังนี้

  • การรับรอง WEEE II ถือเป็นข้อบังคับสำหรับเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์หลากหลายประเภท
  • การไม่ปฏิบัติตามกฎอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณถูกสั่งห้ามจำหน่ายในตลาดยุโรป
  • สร้างชื่อเสียงในฐานะแบรนด์ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ไม่ก่อมลภาวะต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติและไม่เสี่ยงต่อโทษปรับ

TÜV SÜD คือผู้ให้บริการรับรอง WEEE II ครบวงจรสำหรับคุณ

ในฐานะผู้ให้บริการทดสอบและรับรองชื่อดังระดับโลก TÜV SÜD มีความสัมพันธ์ด้านการทำงานกับเจ้าหน้าที่กำกับดูแลและหน่วยงานรับรองระดับชาติในสหภาพยุโรปอย่างแน่นแฟ้น เราให้บริการโซลูชันครบวงจรแก่ผู้ผลิตที่ต้องการเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรป ช่วยให้ลูกค้าปฏิบัติตามระเบียบและกฎระเบียบต่าง ๆ ในทวีปยุโรป รวมทั้ง WEEE II และ WEEE II II ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD มีความรอบรู้ในด้านความสอดคล้องและระเบียบข้อบังคับล่าสุดในการเข้าสู่ตลาดยุโรปเป็นอย่างดี นอกจากนั้น เรายังช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้แก่คุณด้วยแพ็คเกจการทดสอบและบริการอื่นๆ เพื่อการเข้าสู่ตลาดยุโรปโดยเฉพาะอีกด้วย

TÜV SÜD ให้บริการขั้นตอนเพื่อการปฏิบัติตาม WEEE II อย่างราบรื่น

 เราคือผู้เชี่ยวชาญครบวงจรในด้านการปฏิบัติตามกฎเพื่อการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดยุโรป

  • การกำหนดข้อมูลวัสดุ/ส่วนประกอบ – TÜV SÜD ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการในการสำแดงรายการวัสดุ/ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ EEE ผ่านฐานข้อมูลส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียน พร้อมด้วยน้ำหนักและวัสดุของส่วนประกอบนั้น ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
  • การประเมินข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎ WEEE II และการขึ้นทะเบียน – ผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำการประเมินผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบว่าเข้าข่ายยกเว้นตามกฎ WEEE II หรือไม่ และหลังจากตรวจสอบข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลและเอกสาร และส่วนประกอบวัสดุของผู้ผลิตแล้ว เราจะให้ความช่วยเหลือในการจัดทำรายการส่วนประกอบวัสดุอีกด้วย
  • ความช่วยเหลือด้านการขึ้นทะเบียน – ผู้ผลิตและผู้นำเข้าสินค้า EEE จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนกับทุกรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปที่ต้องการส่งสินค้าไปจำหน่าย ทาง TÜV SÜD จะช่วยเหลือลูกค้าในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ WEEE II โดยใช้หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามกฎสำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านอนุมัติในรัฐสมาชิกทุกแห่งที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ