เนื้อหาเฉพาะท้องถิ่น

//เลือกประเทศ

การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) คืออะไร

การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) เป็นการตรวจวัดความสามารถการทำงานของอุปกรณ์หรือระบบในระดับที่น่าพึงพอใจภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยไม่ทำให้เกิดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้ามากเกินควรต่อสิ่งอื่นใดที่อยู่แวดล้อม

การทดสอบ EMC มีความสำคัญอย่างไร

การรับรอง EMC เป็นข้อกำหนดภาคบังคับในตลาดส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ การทดสอบ EMC มีความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และลดความเสี่ยงในการได้รับบทลงโทษจากการไม่ปฏิบัติตามกฎซึ่งจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง ห้องปฏิบัติการทดสอบ EMC ของหน่วยงานภายนอกสามารถทำการตรวจสอบรับรอง ซึ่งจะทำให้สถานะการแข่งขันในตลาดของคุณมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นอีกด้วย

TÜV SÜD ให้บริการการทดสอบและรับรอง EMC อย่างครบวงจร

ผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD สามารถทำการทดสอบและรับรองอย่างครอบคลุมด้วยความรู้ความชำนาญในบทบัญญัติ แนวทาง และมาตรฐานด้าน EMC การทดสอบของเราครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ตั้งแต่เครื่องใช้ขนาดเล็กไปจนถึงเครื่องจักรอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศขนาดใหญ่

อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับระเบียบ EMC ตั้งแต่แนวคิดการออกแบบไปจนถึงการผลิตขั้นสุดท้าย ด้วยบริการครบวงจรที่ตอบสนองทุกความต้องการในด้านการทดสอบและรับรอง ผู้เชี่ยวชาญของเราให้บริการจัดการโครงการเพื่อความมั่นใจว่าการทดสอบ EMC ของคุณจะดำเนินไปอย่างราบรื่น

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะทำการทดสอบที่ห้องปฏิบัติการของเรา สถานประกอบการของคุณ หรือสถานที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม

กระบวนการทดสอบ EMC ของ TÜV SÜD

ห้องปฏิบัติการของเราซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วโลกสามารถทำการทดสอบ EMC ได้อย่างครอบคลุมและทำการรับรอง EMC ให้แก่คุณได้ โดยอาจมีการทดสอบในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์)

 • ภูมิคุ้มกันของสายอากาศต่อแรงดันไฟฟ้า RF
 • ภูมิคุ้มกันของอินพุตของสายอากาศ
 • ประสิทธิภาพในการคัดกรองของสายอากาศ
 • ภูมิคุ้มกันการรบกวนทางสายตัวนำ
 • การแผ่คลื่นทางสายตัวนำ (การรบกวนอย่างต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง)
 • ภูมิคุ้มกันต่อไฟฟ้าสถิต (ESD)
 • การรบกวนทางไฟฟ้าจากการเป็นสื่อนำและภูมิคุ้มกันของคัปปลิ้งในยานพาหนะ
 • ภูมิคุ้มกันการเกิดแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่
 • การปล่อยกระแสฮาร์มอนิก
 • ภูมิคุ้มกันต่อฮาร์มอนิกส์และอินเตอร์ฮาร์มอนิกส์
 • ภูมิคุ้มกันจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออก
 • ภูมิคุ้มกันต่อแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
 • การทดสอบ EMC ณ สถานประกอบการ
 • ภูมิคุ้มกันต่อสนามแม่เหล็กความถี่กำลังไฟฟ้า/คลื่นแกว่ง
 • การรบกวนทางไฟฟ้า
 • การปรับสภาวะแหล่งจ่ายไฟ
 • การปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออก
 • ภูมิคุ้มกันต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออก
 • แรงดันกระเพื่อม
 • ภูมิคุ้มกันต่อแรงดันไฟกระชาก
 • ภูมิคุ้มกันต่อแรงดันไฟฟ้าตก/ไฟดับชั่วครู่
 • การวัดสนามแม่เหล็ก (EMF)
 • การวัดสนามไฟฟ้า (EMF)
 • การวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)
 • ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนื่องจากสนามไฟฟ้า (EMF สำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า) 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ