Radio Frequency Testing TUV SUD Thai ทูฟ ซูด ไทย

การทดสอบคลื่นวิทยุ

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

การทดสอบคลื่นวิทยุคืออะไร

การทดสอบคลื่นวิทยุเป็นสิ่งจำเป็นต่อการทดสอบอุปกรณ์วิทยุและโทรคมนาคมว่าสามารถใช้งานคลื่นวิทยุได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่โดยต้องไม่รบกวนผู้ใช้คลื่นความถี่วิทยุรายอื่น

การทดสอบคลื่นวิทยุครอบคลุมเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น Wi-Fi Zigbee PMR radio RFID NFC GPS เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยังมักจะมีข้อกำหนดให้ทำการทดสอบอื่น ๆ เพื่อยืนยันว่าอุปกรณ์ตรงตามระเบียบในท้องถิ่นว่าด้วยความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) ความปลอดภัยทางไฟฟ้า และการสัมผัสคลื่นวิทยุอีกด้วย

การทดสอบคลื่นวิทยุมีความสำคัญอย่างไร

การปฏิบัติตามกฎด้านคลื่นวิทยุถือเป็นข้อกำหนดภาคบังคับในตลาดสากลส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น หากคุณเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ไร้สายหรือมีการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายลงในผลิตภัณฑ์ คุณต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ตลาดเป้าหมายของคุณกำหนดไว้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย การทดสอบคลื่นวิทยุอาจทำให้ตรวจพบปัญหาได้ตั้งแต่แรกเริ่ม จึงช่วยให้แบรนด์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการปรับแก้ใหม่ และเข้าสู่ตลาดระดับโลกได้อย่างรวดเร็ว

บริการคลื่นวิทยุอันเชี่ยวชาญจาก TÜV SÜD เพื่อความถูกต้องตามข้อกำหนด

TÜV SÜD มีประสบการณ์ในด้านการทดสอบและรับรองอุปกรณ์ไร้สายสำหรับตลาดโลกอย่างกว้างขวาง ผู้เชี่ยวชาญของเรามีการอัพเดตความรู้ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในข้อระเบียบต่างๆ และช่วยดูแลให้คุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการทดสอบและรับรองที่เกี่ยวข้องได้

เรามีโซลูชันครบวงจรเพื่อการทดสอบคลื่นวิทยุทุกประเภทด้วยเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรอง พร้อมด้วยบริการรับรองชั้นนำระดับโลก

การทดสอบคลื่นวิทยุในแบบของ TÜV SÜD

ผู้เชี่ยวชาญของเรามีการอัพเดตความรู้ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในข้อระเบียบต่าง ๆ และช่วยดูแลให้คุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการทดสอบและรับรองที่เกี่ยวข้องได้ ในฐานะผู้ให้บริการครบวงจร เราจึงให้บริการจัดการโปรเจกต์อย่างเต็มรูปแบบเพื่อการทดสอบคลื่นวิทยุอย่างราบรื่น

การทดสอบคลื่นวิทยุโดยทั่วไปได้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียง

 • การทดสอบเครื่องส่ง
 • กำลังส่ง
 • อัตราส่วนกำลังรั่วในช่องสัญญาณประชิด
 • ความหนาแน่นสเปกตรัมกำลัง
 • กรอบแถบสัญญาณ
 • แบนด์วิดธ์ช่องที่ยึดครอง
 • ความเสถียร/ข้อบกพร่องของความถี่
 • ขอบแบนด์ที่แผ่รังสี
 • รอบทำงาน
 • แบนด์วิดธ์การกล้ำสัญญาณ
 • การแผ่รังสีไม่พึงประสงค์จากเครื่องส่งในโดเมนนอกแบนด์หรือแปลกปลอม
 • การทดสอบเครื่องรับ
 • ความไว
 • สมรรถนะการเลือกช่องสัญญาณประชิด/แบนด์ความถี่
 • การแพร่แปลกปลอมจากเครื่องรับ
 • การอินเตอร์มอดูเลตของเครื่องรับ
 • การบล็อก

เพิ่มเติม

Risk Assessment
เว็บบินาร์

การประเมินความเสี่ยงภายใต้กฎระเบียบว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุ

เรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและกฎระเบียบว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุ (Radio Equipment Directive: RED)

อ่านเพิ่มเติม

Compliance with the European Union new Radio Equipment Directive
ไวท์ เปเปอร์

ความถี่ใหม่

ผู้ผลิตจะต้องทำการทดสอบและแสดงหลักฐานว่าอุปกรณ์วิทยุและโทรคมนาคมใด ๆ ที่จำหน่ายในทวีปยุโรปนั้น เป็นไปตามกกฎระเบียบว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุฉบับใหม่ของสหภาพยุโรป

อ่านเพิ่มเติม

EXCLUSIVE INSIGHTS INTO THE NEW RISK ASSESSMENT REQUIREMENTS UNDER THE RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE
ไวท์ เปเปอร์

ยุคสมัย LTE

เอกสารนี้จะกล่าวถึงความท้าทายใหม่ที่ LTE นำมาสู่ผู้ผลิตมือถือ บริษัทมือถือ และผู้บริโภค

อ่านเพิ่มเติม

Radio Equipment Directive
เว็บบินาร์

ข้อกำหนด 2014/53 / EU เกี่ยวกับอุปกรณ์วิทยุ

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีเตรียมธุรกิจของคุณเพื่อรองรับข้อกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์วิทยุ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ