เนื้อหาเฉพาะท้องถิ่น

//เลือกประเทศ

การทดสอบคลื่นวิทยุ

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

การทดสอบคลื่นวิทยุคืออะไร

การทดสอบคลื่นวิทยุเป็นสิ่งจำเป็นต่อการทดสอบอุปกรณ์วิทยุและโทรคมนาคมว่าสามารถใช้งานคลื่นวิทยุได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่โดยต้องไม่รบกวนผู้ใช้คลื่นความถี่วิทยุรายอื่น

การทดสอบคลื่นวิทยุครอบคลุมเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น Wi-Fi Zigbee PMR radio RFID NFC GPS เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยังมักจะมีข้อกำหนดให้ทำการทดสอบอื่น ๆ เพื่อยืนยันว่าอุปกรณ์ตรงตามระเบียบในท้องถิ่นว่าด้วยความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) ความปลอดภัยทางไฟฟ้า และการสัมผัสคลื่นวิทยุอีกด้วย

การทดสอบคลื่นวิทยุมีความสำคัญอย่างไร

การปฏิบัติตามกฎด้านคลื่นวิทยุถือเป็นข้อกำหนดภาคบังคับในตลาดสากลส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น หากคุณเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ไร้สายหรือมีการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายลงในผลิตภัณฑ์ คุณต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ตลาดเป้าหมายของคุณกำหนดไว้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย การทดสอบคลื่นวิทยุอาจทำให้ตรวจพบปัญหาได้ตั้งแต่แรกเริ่ม จึงช่วยให้แบรนด์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการปรับแก้ใหม่ และเข้าสู่ตลาดระดับโลกได้อย่างรวดเร็ว

บริการคลื่นวิทยุอันเชี่ยวชาญจาก TÜV SÜD เพื่อความถูกต้องตามข้อกำหนด

TÜV SÜD มีประสบการณ์ในด้านการทดสอบและรับรองอุปกรณ์ไร้สายสำหรับตลาดโลกอย่างกว้างขวาง ผู้เชี่ยวชาญของเรามีการอัพเดตความรู้ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในข้อระเบียบต่างๆ และช่วยดูแลให้คุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการทดสอบและรับรองที่เกี่ยวข้องได้

เรามีโซลูชันครบวงจรเพื่อการทดสอบคลื่นวิทยุทุกประเภทด้วยเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรอง พร้อมด้วยบริการรับรองชั้นนำระดับโลก

การทดสอบคลื่นวิทยุในแบบของ TÜV SÜD

ผู้เชี่ยวชาญของเรามีการอัพเดตความรู้ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในข้อระเบียบต่าง ๆ และช่วยดูแลให้คุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการทดสอบและรับรองที่เกี่ยวข้องได้ ในฐานะผู้ให้บริการครบวงจร เราจึงให้บริการจัดการโปรเจกต์อย่างเต็มรูปแบบเพื่อการทดสอบคลื่นวิทยุอย่างราบรื่น

การทดสอบคลื่นวิทยุโดยทั่วไปได้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียง

 • การทดสอบเครื่องส่ง
 • กำลังส่ง
 • อัตราส่วนกำลังรั่วในช่องสัญญาณประชิด
 • ความหนาแน่นสเปกตรัมกำลัง
 • กรอบแถบสัญญาณ
 • แบนด์วิดธ์ช่องที่ยึดครอง
 • ความเสถียร/ข้อบกพร่องของความถี่
 • ขอบแบนด์ที่แผ่รังสี
 • รอบทำงาน
 • แบนด์วิดธ์การกล้ำสัญญาณ
 • การแผ่รังสีไม่พึงประสงค์จากเครื่องส่งในโดเมนนอกแบนด์หรือแปลกปลอม
 • การทดสอบเครื่องรับ
 • ความไว
 • สมรรถนะการเลือกช่องสัญญาณประชิด/แบนด์ความถี่
 • การแพร่แปลกปลอมจากเครื่องรับ
 • การอินเตอร์มอดูเลตของเครื่องรับ
 • การบล็อก

เพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ