การทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

การทดสอบประสิทธิภาพพลังงานคืออะไร

การทดสอบประสิทธิภาพพลังงานเป็นการแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ดังกล่าวตรงตามมาตรฐานว่าด้วยการใช้พลังงานของสินค้าที่ใช้พลังงานซึ่งมีความเข้มงวดมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยการทดสอบประสิทธิภาพพลังงานจะทำการประเมินผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคไปจนถึงของเล่นและเครื่องใช้ในครัวเรือน และตรวจวัดว่ามีการใช้พลังงานเท่าใดในขณะทำงาน รวมถึงขณะอยู่ในโหมดสแตนด์บายและปิดเครื่อง รวมถึงการทดสอบในด้านอื่น ๆ

การทดสอบประสิทธิภาพพลังงานมีความสำคัญอย่างไร

ระเบียบข้อบังคับและความคาดหวังจากผู้บริโภคเป็นแรงผลักดันให้เกิดอุปสงค์ความต้องการอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผ่านการทดสอบและรับรองประสิทธิภาพพลังงานโดยหน่วยงานอิสระภายนอก เครื่องใช้ที่แสดงถึงประสิทธิภาพพลังงานที่มากกว่าผลิตภัณฑ์เทียบเคียง จะได้รับการยอมรับจากหน่วยงานควบคุมและผู้บริโภคอย่างแพร่หลายยิ่งกว่า และมีความได้เปรียบที่สำคัญในตลาดที่มีการแข่งขันสูง

TÜV SÜD – ผู้ให้บริการครบวงจรตามข้อกำหนดประสิทธิภาพประสิทธิภาพพลังงาน

บริการรับรองประสิทธิภาพพลังงานจาก TÜV SÜD ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ค้าปลีกให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยประสิทธิภาพพลังงานและโปรแกรมประสิทธิภาพพลังงานภาคสมัครใจ นอกจากนั้น ศูนย์ Energy Efficiency Centres of Excellence ระดับโลกของ TÜV SÜD ก็มีอุปกรณ์พร้อมสรรพที่จะทำการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานตามข้อกำหนดและมาตรฐานว่าด้วยประสิทธิภาพประสิทธิภาพพลังงานทั่วโลก ทำให้เราเป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวที่ให้บริการทดสอบและรับรองอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกประเภท

TÜV SÜD คือหน่วยงานทดสอบและรับรองที่ได้รับการยอมรับในด้านการปฏิบัติตามกฎในสหรัฐฯ แคนาดา และสหภาพยุโรป รวมถึงเขตอำนาจศาลอื่น ๆ

บริการว่าด้วยประสิทธิภาพประสิทธิภาพพลังงานจาก TÜV SÜD

การทดสอบประสิทธิภาพพลังงานประกอบด้วยการทดสอบและการประเมินเฉพาะด้านที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินลักษณะต่างๆ ในการออกแบบและข้อควรพิจารณาในการใช้งานผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ การทดสอบประสิทธิภาพพลังงานมีการทดสอบในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

  • การตรวจวัดการใช้พลังงาน
  • การประเมินประสิทธิภาพพลังงาน
  • การทดสอบการใช้พลังงานในโหมดปิดเครื่อง
  • การทดสอบการใช้พลังงานในโหมดสแตนด์บาย
  • ความพร้อมใช้งานของฟังก์ชันสแตนด์บายหรือการประหยัดพลังงาน
  • ฟีเจอร์การจัดการพลังงาน
  • การจัดทำรายงาน
  • การจัดสรรใบรับรอง

เพิ่มเติม

Energy efficient lighting
ไวท์ เปเปอร์

อุปกรณ์ให้แสงสว่างประหยัดพลังงาน

ทำความเข้าใจระเบียบ โปรแกรม และข้อกำหนดต่างๆสำหรับอุปกรณ์ให้แสงสว่างประหยัดพลังงาน

อ่านเพิ่มเติม

SOLUTIONS FOR ENERGY EFFICIENCY IN RAPIDLY URBANISING REGIONS
ไวท์ เปเปอร์

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเมืองที่กำลังพัฒนา

ทำความเข้าใจกับความท้าทายด้านความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาคที่กำลังพัฒนา และเรียนรู้ว่า TÜV SÜD สามารถช่วยจัดการการประหยัดพลังงานได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม

energy efficiency
ไวท์ เปเปอร์

สู่ชัยชนะในการแข่งขันประหยัดพลังงาน

ค้นพบแนวโน้มตลาด ความท้าทาย โอกาส และโซลูชั่นสำหรับอาคารประหยัดพลังงาน

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ