Environmental Testing TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

การทดสอบสภาวะแวดล้อม

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

การทดสอบสภาวะแวดล้อมคืออะไร

การทดสอบสภาวะแวดล้อมเป็นการจำลองสภาพอากาศที่แตกต่างกันและความเค้นเชิงกลที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ตลอดวงจรชีวิต การทดสอบสภาวะแวดล้อมจะเผยให้เห็นถึงจุดอ่อนในการออกแบบหรือการทำงานของผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาระหว่างการใช้งานจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานอย่างหนักหน่วงถึงขีดสุด

การทดสอบสภาวะแวดล้อมมีความสำคัญอย่างไร

โดยทั่วไปแล้ว การทดสอบสภาวะแวดล้อมเป็นหลักฐานที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีคุณภาพพอที่จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าอยู่จะในสภาวะเช่นใด ระหว่างการทดสอบจะสามารถระบุจุดอ่อนที่น่าสงสัย จึงทำให้เริ่มทำการปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม

นอกจากนั้น การทดสอบสภาวะแวดล้อมยังเป็นหลักฐานว่าผลิตภัณฑ์ของคุณตรงตามระเบียบในระดับนานาชาติ ทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เข้าสู่ตลาดโลกได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น และการทดสอบสภาวะแวดล้อมยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างมากอีกด้วย

แม้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนที่สุด แต่ TÜV SÜD ก็สามารถทำการทดสอบสภาวะแวดล้อมได้อย่างรอบด้าน

หากคุณมี TÜV SÜD เป็นคู่คิด ก็มั่นใจได้เลยว่าบริการของเราจะครอบคลุมการทดสอบที่คุณต้องการอย่างแน่นอน ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะซับซ้อนเพียงใดหรือมาจากภาคส่วนอุตสาหกรรมใดก็ตาม เราทำการพิสูจน์รับรองความเหมาะสมในการใช้งานส่วนประกอบ อุปกรณ์ทางเทคนิค และผลิตภัณฑ์ ด้วยห้องปฏิบัติการทดสอบสภาวะแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก (DIN EN ISO/IEC 17025)

ศูนย์ทดสอบของเราสามารถทำการจำลองสภาพแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่องทั้งแบบสภาวะเดียวและแบบหลายสภาวะพร้อมกัน ห้องจำลองสภาพอากาศของเราสร้างได้ทั้งสภาวะอุณหภูมิขั้นขีดสุด ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ความชื้น วัฏจักรอุณหภูมิ การให้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ และสภาพบรรยากาศกัดกร่อน พร้อมด้วยระบบเก็บข้อมูลควบคุมอย่างอิสระด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่อง เครื่องสั่นสะเทือนของเรากำหนดโปรไฟล์การทำงานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น สั่นแบบคลื่นรูปไซน์ แบบสุ่ม แบบคลื่นไซน์สุ่ม แบบปืนยิง แบบขรุขระ ฯลฯ ผ่านการควบคุมและตรวจสอบด้วยอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ชั้นนำ

TÜV SÜD สามารถทำการทดสอบสภาวะแวดล้อมได้ในรูปแบบใดบ้าง

เราให้บริการทดสอบสภาวะแวดล้อมอย่างครอบคลุม ได้แก่

 • การทดสอบ HALT และ HASS
 • การทดสอบอายุ
 • การเฝ้าระวังการผลิต
 • การทดสอบการกระแทกและการสั่นสะเทือน
 • การทดสอบการสั่นสะเทือนของผลิตภัณฑ์เชิงเทคนิคทุกประเภท รวมถึงการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนด้วยเลเซอร์
 • การทดสอบความสอดคล้องกับมาตรฐานต่าง ๆ
 • การทดสอบระหว่างการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • การจำลองการขนส่ง
 • การทดสอบสภาพอากาศ
 • การทดสอบอุณหภูมิ
 • การทดสอบความชื้น
 • การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน
 • การทดสอบวัฏจักรอุณหภูมิ
 • การทดสอบค่าความต่าง 5 จุด
 • การทดสอบความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่อง
 • การทดสอบความดันต่ำ
 • การทดสอบเร่งอายุการใช้งาน
 • การทดสอบสภาวะอากาศ
 • การทดสอบการกัดกร่อน
 • การทดสอบการควบแน่นภายใต้สภาพอากาศที่เสถียรหรือหมุนเวียน
 • การทดสอบด้วยการพ่นละอองเกลือ
 • การรับรองการป้องกันน้ำและฝุ่น (เช่น IP 65)
 • การป้องกันฝุ่น
 • การป้องกันน้ำ
 • การทดสอบสภาวะแวดล้อมแบบควบรวม
 • การทดสอบการสั่นสะเทือนภายใต้สภาวะความเค้นจากความร้อนและสภาพอากาศ
 • อุณหภูมิขั้นขีดสุด ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ความชื้น และวัฏจักรอุณหภูมิ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ