Medical Device Testing TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

การตรวจสอบระบบจัดการคุณภาพตามมาตรฐานข้อกำหนด 21 CFR 820

การทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่มีการออกแบบและใช้นวัตกรรมใหม่ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ต้องการของตลาด

การทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่มีการออกแบบและใช้นวัตกรรมใหม่ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ต้องการของตลาด

การทดสอบเครื่องมือแพทย์เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบนวัตกรรมใหม่ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ต้องการของตลาด 

ที่ TÜV SÜD เรารวบรวมความรู้ด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อย่างเชี่ยวชาญเข้ากับเครือข่ายห้องปฏิบัติการและสถานที่ผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากลทั่วโลก เพื่อให้คุณได้รับโซลูชันแบบครบวงจร เราทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ของคุณผ่านการประเมินอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ที่ครอบคลุม และช่วยให้คุณแสดงให้เห็นว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อบังคับทั่วโลก 

การทดสอบของเราครอบคลุมการออกแบบและวงจรการผลิตทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่การทดสอบต้นแบบไปจนถึงการรับรอง CB และการทดสอบในห้องปฏิบัติการสำหรับการประเมินด้านการยศาสตร์ ไฟฟ้า เชิงกล และความปลอดภัยในการใช้งาน รวมถึงการทดสอบซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ เรายังดำเนินการตรวจสอบสถานที่ผลิต การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม และการตรวจสอบก่อนการจัดส่งตลอดจนการทดสอบทั้งเครื่องมือแพทย์ที่มีกำลัง IVDs และเครื่องมือแพทย์ที่ไม่มีกำลัง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ