Flammability Testing TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

การทดสอบและรับรองการลามไฟจากห้องปฏิบัติการ มาตรฐาน ISO 17025

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

การทดสอบการลามไฟคืออะไร

การทดสอบการลามไฟเป็นการทดสอบว่าวัสดุหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจะสามารถติดไฟหรือเผาไหม้ได้มากน้อยเพียงใดเมื่อถูกไฟหรือความร้อนหรือใช้งานในบริเวณใกล้เคียง

การไม่ผ่านมาตรฐานการทดสอบการลามไฟนั้น ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของสาธารณะอย่างมาก แต่ยังเป็นข้อจำกัดมิให้นำสินค้าเข้าสู่ตลาด และยังอาจนำไปสู่การดำเนินการทางกฎหมายจากหน่วยงานรัฐผู้มีอำนาจควบคุมอีกด้วย

การทดสอบการลามไฟมีความสำคัญอย่างไร

การทดสอบการลามไฟครอบคลุมเกณฑ์วิธีและวิธีการทดสอบที่หลากหลาย โดยมีจุดประสงค์ในการวัดระดับความเปราะบางของวัสดุ รวมถึงความไวต่อแหล่งจุดติดไฟ แนวโน้มในการเผาไหม้ และอัตราความเร็วในการเผาไหม้เมื่อติดไฟ

สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (EU) และประเทศอื่นๆ ได้มีการบังคับใช้ระเบียบต่างๆ ซึ่งเป็นการวางข้อกำหนดการลามไฟขั้นต่ำสำหรับวัสดุและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหลากหลายประเภทเพื่อลดจำนวนการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากเพลิงไหม้

โดยทั่วไปแล้ว รายงานการทดสอบการลามไฟที่ดำเนินการในห้องปฏิบัติการทดสอบของหน่วยงานอิสระภายนอก มักถูกใช้เป็นหลักฐานแสดงถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เขตการปกครองหลายแห่งมักกำหนดให้มีการติดป้ายเตือนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยเฉพาะอีกด้วย ซึ่งหากไม่ผ่านข้อกำหนดเหล่านี้อาจทำให้สินค้าถูกห้ามนำเข้ามาจำหน่ายในตลาด หรืออาจนำไปสู่การดำเนินการทางกฎหมายจากหน่วยงานรัฐผู้มีอำนาจควบคุม

TÜV SÜD คือผู้นำด้านการทดสอบและรับรองระดับโลก

ห้องปฏิบัติการทดสอบการหน่วงไฟที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 อันทันสมัยของ TÜV SÜD สามารถทำการประเมินผลิตภัณฑ์และวัสดุตามข้อกำหนดว่าด้วยการลามไฟของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป เรามีอุปกรณ์พร้อมสรรพที่จะทำการทดสอบผ้าและสิ่งทอ เครื่องแต่งกายสำหรับผู้บริโภคและอุตสาหกรรม และเครื่องนุ่งห่มอื่น ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งบ้าน และของเล่น บริการทดสอบของเราช่วยให้คุณมั่นใจได้ในความสอดคล้องกับระเบียบที่บังคับใช้ หลีกเลี่ยงความล่าช้าโดยใช่เหตุจากการนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดทดแทน และป้องกันมิให้ถูกดำเนินการตามกฎหมายซึ่งจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง

บริการทดสอบการลามไฟของเรา

บริการทดสอบการลามไฟจาก TÜV SÜD เป็นการทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไฟ เช่น

  • ความไวต่อการจุดติดไฟ
  • อัตราการเผาไหม้
  • การลามไฟ
  • ความสามารถในการเผาไหม้
  • จุดวาบไฟ

การที่ TÜV SÜD มีสาขาอยู่ทุกที่ทำให้เราสามารถทำการสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานได้ทั่วโลก และทำการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์และวัสดุที่จัดหามานั้นตรงตามข้อกำหนดการลามไฟ รวมถึงข้อกำหนดและรายการจำเพาะอื่น ๆ ของคุณ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ