Electrical Safety Testing TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

บริการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าตามมาตรฐานความปลอดภัย

เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าด้านอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าของคุณด้วยการบริการจากเรา

เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าด้านอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าของคุณด้วยการบริการจากเรา

ข้อกำหนดนานาชาติด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าภาคบังคับ

การเกิดไฟฟ้าช็อตอันเนื่องมาจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า เป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดกรณีการบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตทั่วโลกนับพันครั้งในแต่ละปี ไม่ว่าสาเหตุจะมาจากการออกแบบที่ไม่เหมาะสม การขาดการบำรุงรักษา หรือการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ก็ตาม คุณสามารถป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยการเลือกใช้บริการจาก TÜV SÜD เพราะเรามีบริการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าแก่ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท ณ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับอนุญาตของเราหรือสถานประกอบการของคุณ เพื่อทำการรับรองความปลอดภัยอุปกรณ์ไฟฟ้าจากบริษัทของคุณ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริโภค สร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าที่น่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ของคุณ

การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าคืออะไร?

การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อตขณะที่สินค้าถูกนำไปใช้งานจริง ดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับบริษัทของคุณ การเลือกทำ Electrical Safety Testing หรือการตรวจสอบเพื่อรับรองความปลอดภัยอุปกรณ์ไฟฟ้า จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม โดยการประเมินความปลอดภัยทางไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยการทดสอบดังต่อไปนี้

  • การทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูง (การทดสอบความทนทานของไดอิเล็กทริก) - เป็นการตรวจวัดความสามารถของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าในการทนต่อแรงดันไฟฟ้าระดับสูงที่เกิดขึ้นระหว่างวงจรไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์และกราวด์ 
  • การทดสอบค่ากระแสรั่วไหล - เป็นการประเมินเพื่อให้มั่นใจว่า กระแสไฟฟ้าที่ไหลเวียนระหว่างแหล่งกระแสสลับและกราวด์ไม่เกินกว่าค่าที่กำหนดในขณะที่ใช้งาน
  • การทดสอบความต้านทานฉนวน - เป็นการตรวจวัดคุณภาพของฉนวนไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตสินค้าต่าง ๆ เพราะค่าความต้านของฉนวนนี้ถ้าหากมีค่าต่ำกว่าที่กำหนด อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขณะใช้งานได้
  • การทดสอบความต่อเนื่องของสายกราวด์ - เป็นการตรวจสอบว่าระหว่างพื้นผิวโลหะที่ผู้ใช้สัมผัสได้กับสายกราวด์ระบบไฟฟ้ามีการเชื่อมต่อกันหรือไม่ 

การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างไร

แบรนด์สินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้น จะต้องสร้างความไว้วางใจ และสร้างความเชื่อมั้นให้กับผู้บริโภค เพราะตลาดการซื้อขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการทดสอบและได้รับการรับรองว่าสินค้านั้นผ่านมาตรฐานตามกฎหมาย และมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้า (Electrical Safety) คือสิ่งที่ช่วยการันตีให้กับผู้ซื้อว่าจะไม่เกิดปัญหาใด ๆ และยังบ่งบอกถึงคุณภาพที่ดีของสินค้าอีกด้วย และนี่คืออีกหลากหลายเหตุผลที่คุณควรตรวจสอบและพัฒนาสินค้าเพื่อให้ได้การรับรองความปลอดภัยอุปกรณ์ไฟฟ้า

  • เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติตามระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้ในตลาดระดับโลกมากมาย
  • ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและแสดงถึงรับผิดชอบของแบรนด์ที่มีต่อลูกค้า โดยคำนึงถึงความความปลอดภัย
  • สามารถค้นพบ ปรับปรุงและกำจัดปัญหาที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่แรกเริ่ม
  • หลีกเลี่ยงการถูกสั่งเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่อาจเสียค่าใช้จ่ายสูง และหลีกเลี่ยงการเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับแบรนด์ได้ด้วยเช่นกัน
  • ลดความเสี่ยงในการฟ้องร้องเรียกค่าใช้จ่ายสูง ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานตาม Electrical Safety Testing และก่อให้เกิดการบาดเจ็บ

TÜV SÜD คือผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในด้านการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า

TÜV SÜD สามารถทำการทดสอบและรับรองความปลอดภัยอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างมืออาชีพในห้องปฏิบัติของเราที่ได้รับอนุญาต ได้มาตรฐานและมีสาขาอยู่ทั่วโลก พร้อมกับบริการโดยวิศวกรของเรา ที่สามารถทำการทดสอบอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลายประเภท รวมไปถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุตสาหกรรม การค้า และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการอีกด้วย

นอกเหนือจากศักยภาพการทดสอบในห้องปฏิบัติการแล้ว วิศวกรของ TÜV SÜD ยังสามารถทำการทดสอบ ณ สถานประกอบการของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งจะทำให้เราสามารถวางกำหนดการทดสอบได้อย่างรวดเร็ว และการทดสอบส่วนใหญ่จะเสร็จสิ้นในเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้น ผู้ผลิตจึงมีโอกาสได้รับการรับรองความปลอดภัยอุปกรณ์ไฟฟ้าในระยะเวลาที่รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

การทดสอบความปลอดภัยตามมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเราอยู่ภายใต้การรับรองคุณภาพตามหลักเกณฑ์ IECEE CB อันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จากการที่เราผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 นอกจากนั้น TÜV SÜD ยังเป็นหน่วยงานตรวจสอบอิสระภายใต้กฎระเบียบที่บังคับใช้ในสหภาพยุโรปอีกด้วย

เพิ่มเติม

Product safety
ไวท์ เปเปอร์

เกณฑ์วัดความปลอดภัยของ TÜV SÜD

ศึกษาทัศนคติ ประสบการณ์ และมุมมอง ของผู้บริโภคเกี่ยวกับความปลอดภัยผลิตภัณฑ์

อ่านเพิ่มเติม

Energy efficient lighting
ไวท์ เปเปอร์

อุปกรณ์ให้แสงสว่างประหยัดพลังงาน

ทำความเข้าใจระเบียบ โปรแกรม และข้อกำหนดต่างๆสำหรับอุปกรณ์ให้แสงสว่างประหยัดพลังงาน

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ