เนื้อหาเฉพาะท้องถิ่น

//เลือกประเทศ

การทดสอบด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

ข้อกำหนดนานาชาติด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าภาคบังคับ

การเกิดไฟฟ้าช็อตอันเนื่องมาจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า เป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดกรณีการบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตทั่วโลกนับพันครั้งในแต่ละปี ไม่ว่าสาเหตุจะมาจากการออกแบบที่ไม่เหมาะสม การขาดการบำรุงรักษา หรือการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ก็ตาม TÜV SÜD ให้บริการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าแก่ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท ณ ห้องปฏิบัติการรับอนุญาตของเราหรือสถานประกอบการของคุณ

การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าคืออะไร

การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อตลูกค้าขณะที่ใช้งานผลิตภัณฑ์

โดยการประเมินความปลอดภัยทางไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยการทดสอบดังต่อไปนี้

  • การทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูง (การทดสอบความทนทานของไดอิเล็กทริก) - เป็นการตรวจวัดความสามารถของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าในการทนต่อแรงดันไฟฟ้าระดับสูงที่เกิดขึ้นระหว่างวงจรไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์และกราวด์ 
  • การทดสอบค่ากระแสรั่วไหล - เป็นการประเมินว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลเวียนระหว่างแหล่งกระแสสลับและกราวด์ไม่เกินกว่าค่าที่กำหนด 
  • การทดสอบความต้านทานฉนวน - เป็นการตรวจวัดคุณภาพของฉนวนไฟฟ้าที่ใช้ 
  • การทดสอบความต่อเนื่องของสายกราวด์ - เป็นการตรวจสอบว่าระหว่างพื้นผิวโลหะที่ผู้ใช้สัมผัสได้กับสายกราวด์ระบบไฟฟ้ามีการเชื่อมต่อกันหรือไม่ 

การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างไร

แบรนด์ใหญ่ ๆ และแบรนด์สตาร์ทอัพรายใหม่ ๆ ได้ประโยชน์มหาศาลจากการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าในผลิตภัณฑ์ ดังนี้

  • เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติตามระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้ในตลาดระดับโลกมากมาย
  • ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและแสดงถึงความทุ่มเทเพื่อความปลอดภัย
  • ค้นพบและกำจัดปัญหาในผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่แรกเริ่ม
  • หลีกเลี่ยงการถูกสั่งเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่อาจเสียค่าใช้จ่ายสูง
  • ลดความเสี่ยงในการฟ้องร้องเรียกค่าใช้จ่ายสูงหากผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ

TÜV SÜD คือผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในด้านการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า

TÜV SÜD สามารถทำการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าได้ในห้องปฏิบัติการรับอนุญาตของเราซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วโลก วิศวกรของเราสามารถทำการทดสอบอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลายประเภท รวมไปถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุตสาหกรรม การค้า และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการอีกด้วย

นอกเหนือจากศักยภาพการทดสอบในห้องปฏิบัติการแล้ว วิศวกรของ TÜV SÜD ยังสามารถทำการทดสอบ ณ สถานประกอบการของคุณ ซึ่งจะทำให้เราสามารถวางกำหนดการทดสอบได้อย่างรวดเร็ว และการทดสอบส่วนใหญ่จะเสร็จสิ้นในเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้น ผู้ผลิตจึงมีโอกาสได้รับการรับรองมาตรฐานในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเราอยู่ภายใต้การรับรองคุณภาพตามหลักเกณฑ์ IECEE CB อันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จากการที่เราผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 นอกจากนั้น TÜV SÜD ยังเป็นหน่วยงานตรวจสอบอิสระภายใต้กฎระเบียบที่บังคับใช้ในสหภาพยุโรปอีกด้วย

เพิ่มเติม

Product safety
ไวท์ เปเปอร์

เกณฑ์วัดความปลอดภัยของ TÜV SÜD

ศึกษาทัศนคติ ประสบการณ์ และมุมมอง ของผู้บริโภคเกี่ยวกับความปลอดภัยผลิตภัณฑ์

อ่านเพิ่มเติม

Energy efficient lighting
ไวท์ เปเปอร์

อุปกรณ์ให้แสงสว่างประหยัดพลังงาน

ทำความเข้าใจระเบียบ โปรแกรม และข้อกำหนดต่างๆสำหรับอุปกรณ์ให้แสงสว่างประหยัดพลังงาน

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ