เนื้อหาเฉพาะท้องถิ่น

//เลือกประเทศ

ISO 9001 Quality Management System (QMS) Certification Services

การรับรองระบบบริหารคุณภาพ

ISO 9001 คืออะไร?

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 (QMS) เป็นมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในโลกโดยมีองค์กรที่ได้รับการรับรองมากกว่าหนึ่งล้านแห่งใน 180 ประเทศทั่วโลก ISO 9001 เป็นกรอบการบริหารงานด้านคุณภาพที่ บริษัท ต่างๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการมีความสม่ำเสมอ บริษัท ต่าง ๆ เลือกการรับรอง ISO 9001 เพื่อแสดงถึงการดูแลด้านจัดการและคุณภาพอย่างเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานระดับสูง ซึ่งจะช่วยลดโอกาสความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์และการเรียกคืนหรือข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์และบริการตลอดสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าและบริการได้อย่างมั่นใจ

ประโยชน์ของการรับรอง ISO 9001 คืออะไร?

การรับรองระบบ ISO 9001 แสดงให้เห็นถึงความสามารถขององค์กรในการตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าและพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่มาตรฐานที่เกินความคาดหมายของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ผู้ซื้อและผู้ค้าปลีกระดับองค์กรจำนวนมากกำหนดให้ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการของตนต้องได้รับการรับรอง ISO 9001 เพื่อลดความเสี่ยงในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการขยายโอกาสทางธุรกิจจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว ธุรกิจที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 สามารถได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญในประสิทธิภาพขององค์กรและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการโดยการลดของเสียและข้อผิดพลาด ตลอดจนเพิ่มผลผลิต แนวทางการรับรองของเราครอบคลุมทุกธุรกิจเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน ISO 9001 ตามข้อกำหนดและผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้

ดาวน์โหลด TÜV SÜD ISO 9001 Guideline ฟรี

การรับรองของบุคคลที่สามโดย TÜV SÜD

TÜV SÜD เป็นผู้นำด้านการให้บริการจัดหาระบบการจัดการและแนวทางการแก้ปัญหา โดยได้ออกใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมากกว่าหลายหมื่นรายการให้กับธุรกิจทุกขนาดทั่วโลก ทีมผู้ตรวจสอบที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับโลกของเราช่วยให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการผสมผสานด้วยการริเริ่มขอการรับรอง ISO 9001 กับระบบการจัดการอื่น ๆ นอกจากนี้เรายังสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรสำหรับความต้องการการรับรองระบบการจัดการทั้งหมดของคุณด้วยการนำเสนอบริการระบบการจัดการแบบบูรณาการ

นอกเหนือจากการนำเสนอการรายงานการตรวจประเมินที่ครอบคลุมแล้วเรายังสามารถมอบเครื่องหมายรับรอง TÜV SÜD ซึ่งได้รับการยอมรับทั่วโลกและเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพและความปลอดภัยในองค์กร

ขั้นตอนในการรับรอง ISO 9001

ก่อนการเริ่มกระบวนการรับรองในองค์กรของคุณได้นั้น ทางองค์กรจะต้องมีการประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพตามข้อกำหนด ISO 9001 และแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของระบบซึ่งดำเนินการผ่านการจัดทำเป็นเอกสารหลักฐานอย่างละเอียด

สำหรับกระบวนการรับรองเองได้กำหนดขั้นตอนต่อไปนี้ :

  1. การตรวจสอบจากการทวนสอบเอกสาร : TÜVSÜD ดำเนินการประเมินจากเอกสารและบันทึกที่เกิดขึ้น
  2. การตรวจสอบในสถานที่ปฏิบัติงานจริง : TÜVSÜD ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกิจกรรมในพื้นที่จริงของคุณตามข้อกำหนด ISO 9001 และบันทึกของบริษัท
  3. ปิดช่องว่าง : กรณีพบความไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดจากการตรวจสอบเอกสารและกระบวนการทางองค์กรของคุณต้องระบุมาตรการแก้ไขโดยมาจากการหาสาเหตุที่แท้จริงของความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวเพื่อเป็นโอกาสในการปรับปรุงพัฒนา
  4. การออกใบรับรอง : TÜV SÜD ออกใบรับรอง ISO 9001 และเครื่องหมายรับรอง
  5. การตรวจติดตาม การเฝ้าระวัง : การตรวจติดตามประจำปีที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรยังคงรักษาระบบและมีความสอดคล้องตามขอบเขตของการรับรอง (การตรวจสอบที่ไม่มีการแจ้งกำหนดการล่วงหน้าอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีพิเศษ)

เพิ่มเติม

ISO 9001 2015 guidance
ไวท์ เปเปอร์

แนวทางสำหรับ ISO 9001:2015

แนวทางที่ครอบคลุมสำหรับ ISO 9001: 2015

อ่านเพิ่มเติม

IATF 16949
ไวท์ เปเปอร์

IATF 16949 – การบริหารจัดการคุณภาพยานยนต์

เสริมสถานะการแข่งขันของคุณให้แข็งแกร่งด้วยการแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ

อ่านเพิ่มเติม

ISO 45001
ไวท์ เปเปอร์

ISO 45001 – การรับรองการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จัดการกับความเสี่ยงและสร้างแผนการดำเนินงานที่มั่นคงและปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ