link rel="alternate"https://www.tuvsud.com/en-sg/services/auditing-and-system-certification/management-system-certification-marks/iso-9001-certification-mark" hreflang="en-sg" />
ISO 9001 quality management system certification

มาตรฐาน ISO 9001 สร้างความเชื่อมั่น ยกระดับองค์กรยุคใหม่

การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพระดับสากล เพื่อยกประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กร

การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพระดับสากล เพื่อยกประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กร

ISO 9001 คืออะไร?

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 (QMS) คือมาตรฐานการจัดการองค์กรตามระดับสากลที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในโลก โดยมีองค์กรที่ได้รับการรับรองตามข้อกําหนด ISO 9001 มากกว่าหนึ่งล้านแห่งใน 180 ประเทศทั่วโลก มาตรฐาน ISO 9001 เป็นกรอบการบริหารงานด้านคุณภาพที่บริษัทต่าง ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการมีความสม่ำเสมอ นอกจากนี้ระบบ ISO 9001 ยังเป็นการรับรองและแสดงถึงการดูแลด้านจัดการและคุณภาพอย่างเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานระดับสูง ซึ่งจะช่วยลดโอกาสความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ การเรียกคืนหรือข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมไปถึงยังมีส่วนช่วยในการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าและบริการได้อย่างมั่นใจ

ประโยชน์ของการรับรอง ISO 9001 คืออะไร?

การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 แสดงให้เห็นถึงความสามารถขององค์กรในการตอบสนองต่อความต้องการลูกค้า รวมถึงยังเป็นการตอกย้ำว่าองค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวไปสู่มาตรฐานที่เกินความคาดหมายของลูกค้า ผู้ซื้อและผู้ค้าปลีกระดับองค์กรจำนวนมากกำหนดให้ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการของตนต้องได้รับการรับรอง ISO 9001 เพื่อลดความเสี่ยงในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการขยายโอกาสทางธุรกิจของคุณ ทั้งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ นอกจากนี้แล้ว ธุรกิจที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร รวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างมีนัยสำคัญ เพราะมาตรฐานดังกล่าวสามารถช่วยในเรื่องการลดของเสียและข้อผิดพลาดจากการทำงาน และการผลิตได้ ตลอดจนสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแนวทางและขั้นตอนการทำ ISO 9001 เพื่อขอการรับรองของเราครอบคลุมทุกธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบมาตรฐาน ISO 9001 ตามข้อกำหนดและผลประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุรกิจของคุณต่อไป

ดาวน์โหลด TÜV SÜD ISO 9001 Guideline ฟรี

ไทม์ไลน์สําหรับการแก้ไข ISO 9001:2025

มาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001 กําลังได้รับการแก้ไขโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการมาตรฐาน (ISO) ซึ่งการปรับปรุงนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับมาตรฐานให้เข้ากับความท้าทายในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงของโลกมากยิ่งขึ้น โดยมาตรฐานใหม่นี้คาดว่าจะออกภายในสิ้นปี 2025

iso 9001:2025 proposed timeline

การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ของบุคคลที่สามโดย TÜV SÜD

TÜV SÜD เป็นผู้นำด้านการให้บริการจัดหาระบบการจัดการและแนวทางการแก้ปัญหาสำหรับองค์กรทุกประเภท โดยเราได้ให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมากกว่าหลายหมื่นรายการให้กับธุรกิจทุกขนาดทั่วโลก ให้บริการโดยทีมผู้ตรวจสอบที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับโลก ซึ่งพวกเขาจะช่วยให้คำชี้แนะและพิจารณาถึงความเป็นไปได้ กับการเริ่มต้นขอการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 กับระบบการจัดการอื่น ๆ นอกจากนี้เรายังสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรสำหรับความต้องการการรับรองระบบการจัดการทั้งหมดของคุณด้วยการนำเสนอบริการระบบการจัดการแบบบูรณาการ

นอกเหนือจากการนำเสนอการรายงานการตรวจประเมินที่ครอบคลุมแล้วเรายังสามารถมอบเครื่องหมายรับรอง TÜV SÜD ซึ่งได้รับการยอมรับทั่วโลกและเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพและความปลอดภัยในองค์กรให้กับบริษัทของคุณได้อีกด้วย

ขั้นตอนในการรับรอง ISO 9001

ก่อนการเริ่มกระบวนการรับรองในองค์กรตามข้อกําหนด ISO 9001 ของคุณได้นั้น ทางองค์กรจะต้องมีการประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพตามข้อกำหนด ISO 9001 และแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของระบบซึ่งดำเนินการผ่านการจัดทำเป็นเอกสารหลักฐานอย่างละเอียดก่อน 

สำหรับกระบวนการรับรองเองได้กำหนดขั้นตอนต่อไปนี้ :

  1. การตรวจสอบจากการทวนสอบเอกสาร : TÜVSÜD ดำเนินการประเมินจากเอกสารและบันทึกที่เกิดขึ้น
  2. การตรวจสอบในสถานที่ปฏิบัติงานจริง : TÜVSÜD ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกิจกรรมในพื้นที่จริงของคุณตามข้อกำหนด ISO 9001 และบันทึกของบริษัท
  3. ปิดช่องว่าง: กรณีพบความไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดจากการตรวจสอบเอกสารและกระบวนการ ทางองค์กรของคุณต้องระบุมาตรการแก้ไขโดยมาจากการหาสาเหตุที่แท้จริงของความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว เพื่อเป็นโอกาสในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
  4. การออกใบรับรอง : TÜV SÜD ออกใบรับรอง ISO 9001 และเครื่องหมายรับรอง
  5. การตรวจติดตามและการเฝ้าระวัง: องค์กรของคุณจะต้องมีการตรวจติดตามประจำปีที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรยังคงรักษาระบบและมีความสอดคล้องตามขอบเขตของการรับรองตามระบบ ISO 9001 ได้ (การตรวจสอบที่ไม่มีการแจ้งกำหนดการล่วงหน้าอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีพิเศษ)tuvsud certification process

เพิ่มเติม

ISO 9001 2015 guidance
ไวท์ เปเปอร์

แนวทางสำหรับ ISO 9001:2015

แนวทางที่ครอบคลุมสำหรับ ISO 9001: 2015

อ่านเพิ่มเติม

IATF 16949
ไวท์ เปเปอร์

IATF 16949 – การบริหารจัดการคุณภาพยานยนต์

เสริมสถานะการแข่งขันของคุณให้แข็งแกร่งด้วยการแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ

อ่านเพิ่มเติม

ISO 45001
ไวท์ เปเปอร์

ISO 45001 – การรับรองการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จัดการกับความเสี่ยงและสร้างแผนการดำเนินงานที่มั่นคงและปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ