ISO 50001 TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

ISO 50001 Energy Management System Certification

การรับรองระบบจัดการพลังงาน

การรับรองระบบจัดการพลังงาน

ISO 50001 คืออะไร

ISO 50001 เป็นมาตรฐานสากลของระบบจัดการพลังงาน ที่ช่วยให้องค์กร ไม่ว่าจะขนาดใด มีเครื่องมือที่จะปรับปรุงขีดความสามารถด้านพลังงาน และสนับสนุนให้สามารถจัดการพลังงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หลังจากที่เริ่มนำมาใช้ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2554 ได้มีมาตรฐานฉบับใหม่ออกมาในเดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2561 อ่านเกี่ยวกับข้อกำหนดของ ISO 50001:2018 และผังเวลาของการเปลี่ยนผ่านได้ข้างล่าง

ISO 50001:2018 ระบบจัดการพลังงาน - ข้อกำหนดพร้อมแนวทางการใช้ ได้มีการปรับให้เข้ากับโครงสร้างของมาตรฐานระบบจัดการ ISO เช่น ISO 9001 ในด้านการจัดการคุณภาพ และ ISO 14001 ในด้านการจัดการสภาพแวดล้อม โครงสร้างของมาตรฐานได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเหมือน ๆ กัน เพื่อให้การนำมาตรฐานไปบูรณาการได้ง่ายขึ้น ให้เข้ากับระบบการจัดการที่องค์กรได้นำไปใช้ปฏิบัติแล้วก่อนหน้านี้ ยิ่งกว่านั้น มาตรฐานฉบับที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ มีการเน้นย้ำมากขึ้นถึงความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารระดับสูง เพื่อปลูกฝังการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในองค์กร

ประโยชน์ของการได้รับมาตรฐาน ISO 50001

มาตรฐาน ISO 50001 ช่วยให้องค์กรสามารถวัดประโยชน์จากต้นทุนได้ มาตรฐานนี้ยังช่วยให้ธุรกิจของคุณมีความโปร่งใสมากขึ้น และสนับสนุนการปฏิบัติอันเป็นเลิศด้านการจัดการพลังงาน โดยแสดงให้เห็นได้ว่า พลังงานนั้นถูกใช้ไปอย่างไรในตลอดสายห่วงโซ่อุปทานของคุณ กรอบการทำงานของระบบจัดการพลังงาน ISO 50001 สามารถช่วยเพิ่มผลประกอบการให้คุณได้ด้วยการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ นอกจากนั้น บริษัทที่ได้รับการรับรอง ISO 50001 ก็ยังได้ประโยชน์จากชื่อเสียงที่ดีขึ้น จากการที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่บริษัทมีต่อสภาพแวดล้อม

TÜV SÜD เป็นหนึ่งในผู้ให้การรับรอง ISO 50001 ที่ได้รับความไว้วางใจ

TÜV SÜD เป็นหนึ่งในผู้นำของบริการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่ในตลาดต่าง ๆ ทั่วโลก พวกเขามีความรู้ทันเหตุการณ์ด้านนโยบายและข้อกำหนดด้านพลังงานและการบริหารจัดการคาร์บอน และเมื่อเราให้การรับรองแก่คุณ คุณก็จะเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ว่าบริษัทของคุณนั้นมุ่งมั่นที่จะให้ระบบการจัดการพลังงานของคุณมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีความยั่งยืน และเชื่อถือได้

เครื่องหมายการรับรอง ISO 50001 ของเราจะเป็นสิ่งที่แสดงถึงพลังแห่งความทุ่มเท ที่องค์กรของคุณมอบให้กับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และบ่งบอกถึงความรับผิดชอบที่คุณมีต่อสภาพแวดล้อม

การเปลี่ยนผ่านสู่ ISO 50001:2018

บริษัทที่ได้รับการรับรองตาม ISO 50001:2011 ไปแล้วนั้น จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่มาตรฐานใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้สามารถรักษาความสมบูรณ์ของการรับรองเอาไว้ได้

กำหนดเวลาการเปลี่ยนผ่าน

หมายเหตุ : เนื่องด้วยการระบาดของ COVID-19 กำหนดการเปลี่ยนผ่านสู่ ISO 50001:2018 ได้ขยายจาก 19 ส.ค. 2563 เป็น 19 ก.พ. 2565 

มีอะไรใหม่ในข้อกำหนด

ISO 50001:2018 ระบบจัดการพลังงาน - ข้อกำหนดพร้อมแนวทางการใช้ ใช้โครงสร้างตามมาตรฐานระบบการจัดการ ISO ที่ใช้อยู่อย่างกว้างขวาง เช่นมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 90001 และมาตรฐานการจัดการสภาพแวดล้อม ISO 14001 จุดประสงค์ของการมีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันนี้ ก็เพื่อให้สามารถนำไปบูรณาการเข้ากับระบบการจัดการที่จะทำขึ้นใหม่หรือที่มีอยู่แล้วในองค์กรได้ง่ายขึ้น ยิ่งกว่านั้น มาตรฐานฉบับใหม่นี้ยังเน้นย้ำมากขึ้นถึงความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารระดับสูง และแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการปลูกฝังการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในองค์กร

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

  • การนำข้อกำหนดสำหรับมาตรฐานระบบการจัดการมาใช้ รวมไปถึงโครงสร้างระดับสูง เนื้อหาหลักที่มีความใกล้เคียง และคำศัพท์และนิยามที่ใช้ร่วมกัน เพื่อให้มั่นใจว่า สามารถเข้ากันได้กับมาตรฐานระบบการจัดการอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
  • ปรับปรุงการบูรณาการเข้ากับยุทธศาสตร์กระบวนการจัดการ
  • มีความชัดเจนขึ้น ในภาษาที่ใช้และโครงสร้างเอกสาร
  • เน้นบทบาทของฝ่ายบริหารระดับสูงมากขึ้น
  • นำลำดับของบริบท สำหรับคำศัพท์และนิยาม ในมาตรา 3 มาใช้ และมีการปรับปรุงนิยามบางคำ
  • เพิ่มนิยามใหม่ รวมไปถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงาน
  • มีความชัดเจนขึ้น ในการไม่รวมประเภทพลังงาน มีความชัดเจนขึ้นในเรื่องของ "การทบทวนการใช้พลังงาน" 
  • แนะนำแนวคิดของการทำให้เป็นกลาง (normalize) ซึ่งตัวบ่งชี้ด้านสมรรถณะการใช้พลังงาน [EnPI(s)] และเส้นฐานพลังงาน [EnB(s)] ที่เกี่ยวข้อง
  • เพิ่มรายละเอียดในแผนการรวบรวมข้อมูลพลังงาน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (ก่อนหน้านี้คือแผนการวัดพลังงาน)
  • ให้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้สมรรถณะการใช้พลังงาน [EnPI(s)] และเส้นฐานพลังงาน [EnB(s)] มีความชัดเจนขึ้น เพื่อให้เข้าใจแนวคิดเหล่านี้ได้ดีขึ้น 

ที่มา : ISO

เพิ่มเติม

ISO 50k
ไวท์ เปเปอร์

ISO 50001 Energy Management Systems

Reduce energy costs and achieve a competitive advantage

Go to download

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ