ISO 14001 TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

บริการรับรอง ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

การรับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อม

การรับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อม

ISO 14001 คืออะไร

ISO 14001 ได้รับการยอมรับในระดับสากลให้เป็นมาตรฐานชั้นนำด้านระบบจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมกับองค์กรในทุกขนาด

มาตรฐาน ISO 14001 เป็นระบบกรอบการทำงานเพื่อบูรณาการด้านการปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนในด้านการปกป้องสภาพแวดล้อม การป้องกันการเกิดมลภาวะ การลดของเสีย รวมไปถึงการลดการใช้พลังงานและการใช้วัสดุ

นอกจากการนำมาตรฐาน ISO 14001 ไปใช้ปฏิบัติแล้ว องค์กรหลายแห่งยังเลือกที่จะเพิ่มสมรรถนะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของพวกเขา โดยใช้แผนการจัดการสภาพแวดล้อมและการตรวจประเมินของยุโรป (EMAS)

ทำไมการจัดการสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องสำคัญ

องค์กรที่ได้รับมาตรฐาน ISO 14001 ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การรับรองนี้จะช่วยให้คุณอยู่ในสถานะการต่อรองที่ดีเมื่อมีส่วนร่วมในการประมูลการจัดซื้อจัดจ้างในงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งกับภาครัฐและเอกชน ในปัจจุบันนี้ ผู้บริโภคมีความตื่นตัวเป็นอย่างมากต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ การได้รับการรับรอง ISO 14001 จะช่วยให้แบรนด์ของคุณโดดเด่นขึ้น แสดงถึงความเป็นผู้ดำเนินการที่มีความรับผิดชอบ

บริษัทที่นำมาตรฐาน ISO 14001 EMS ไปใช้ มุ่งที่จะลดความสูญเสีย โดยเริ่มตั้งแต่การใช้วัสดุไปจนถึงการใช้พลังงานในตลอดห่วงโซ่อุปทาน และยังทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายลงไปได้

ยิ่งไปกว่าการแสดงว่าองค์กรของคุณมุ่งมั่นไปสู่ความยั่งยืน การรับรอง ISO 14000 ก็ยังอาจจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการต้องรับผิดชอบตามข้อกำหนดต่าง ๆ และต่อสภาพแวดล้อมได้อีกด้วย

TÜV SÜD คือผู้ร่วมมือของคุณ เพื่อให้ปฏิบัติตามระบบจัดการสิ่งแวดล้อมได้สมบูรณ์

TÜV SÜD ให้บริการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 แก่องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก และแก่อุตสาหกรรมหลากหลายประเภท 

เครือข่ายระหว่างประเทศของเรา ช่วยให้เราสามารถให้บริการแก่องค์กรได้ทั่วโลก และรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 14001 ได้ในระดับโลก ผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD ได้รับการรับรองทั้งในระดับสากลและในระดับประเทศ ไปจนถึงสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น เพื่อลงมือทำการตรวจประเมินร่วมกันได้ นอกจากนี้ ผู้ตรวจประเมินของเรายังจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นอิสระอย่างแท้จริง นอกจากจะให้การประเมินและรายงานอย่างครอบคลุมแล้ว เรายังสามารถมอบเครื่องหมายการรับรอง TÜV SÜD ของเราแก่คุณ ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่ามีความหมายถึงคุณภาพและความปลอดภัย

สำหรับแบรนด์ที่ประสงค์จะยกระดับความน่าเชื่อถือด้านสิ่งแวดล้อมให้สูงขึ้น เรายังสามารถทำการประเมินความสอดคล้องตามแผนระบบจัดการนิเวศสภาวะและการตรวจประเมิน (EMAS) ให้ได้อีกด้วย

เพิ่มเติม

ISO 14001 wp tiles
ไวท์ เปเปอร์

ISO 14001 Environmental Management

A quick introduction to the leading system standard for environmental management

Learn More

man standing in thinking about ISO 14001:2015  Environmental  Management Systems
อินโฟชีท

ISO 14001:2015 Environmental Management

Meeting industry and regulatory environmental expectations

Learn More

ISO 9001:2015 Quality Management System
อินโฟชีท

ISO 9001:2015 Quality Management System

Competitive advantage through proven excellence

Download

ISO 9001 2015 guidance
ไวท์ เปเปอร์

แนวทางสำหรับ ISO 9001:2015

แนวทางที่ครอบคลุมสำหรับ ISO 9001: 2015

อ่านเพิ่มเติม

ISO 50001
อินโฟชีท

ISO 50001 Energy management systems

ISO 50001 helps you introduce, operate and continually optimise an effective energy management system (EnMS)

Download

ISO 50001 Energy Management
ไวท์ เปเปอร์

ISO 50001 Energy Management Systems

Learn more about the benefits and requirements of an EnMS according to ISO 50001. Download our free whitepaper now.

Learn More

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ