ISO 14001 EMS Certification

การรับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อม

การรับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อม

ISO 14001 คืออะไร

ISO 14001 ได้รับการยอมรับในระดับสากลให้เป็นมาตรฐานชั้นนำด้านระบบจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมกับองค์กรในทุกขนาด

มาตรฐาน ISO 14001 เป็นระบบกรอบการทำงานเพื่อบูรณาการด้านการปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนในด้านการปกป้องสภาพแวดล้อม การป้องกันการเกิดมลภาวะ การลดของเสีย รวมไปถึงการลดการใช้พลังงานและการใช้วัสดุ

นอกจากการนำมาตรฐาน ISO 14001 ไปใช้ปฏิบัติแล้ว องค์กรหลายแห่งยังเลือกที่จะเพิ่มสมรรถนะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของพวกเขา โดยใช้แผนการจัดการสภาพแวดล้อมและการตรวจประเมินของยุโรป (EMAS)

ทำไมการจัดการสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องสำคัญ

องค์กรที่ได้รับมาตรฐาน ISO 14001 ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การรับรองนี้จะช่วยให้คุณอยู่ในสถานะการต่อรองที่ดีเมื่อมีส่วนร่วมในการประมูลการจัดซื้อจัดจ้างในงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งกับภาครัฐและเอกชน ในปัจจุบันนี้ ผู้บริโภคมีความตื่นตัวเป็นอย่างมากต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ การได้รับการรับรอง ISO 14001 จะช่วยให้แบรนด์ของคุณโดดเด่นขึ้น แสดงถึงความเป็นผู้ดำเนินการที่มีความรับผิดชอบ

บริษัทที่นำมาตรฐาน ISO 14001 EMS ไปใช้ มุ่งที่จะลดความสูญเสีย โดยเริ่มตั้งแต่การใช้วัสดุไปจนถึงการใช้พลังงานในตลอดห่วงโซ่อุปทาน และยังทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายลงไปได้

ยิ่งไปกว่าการแสดงว่าองค์กรของคุณมุ่งมั่นไปสู่ความยั่งยืน การรับรอง ISO 14000 ก็ยังอาจจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการต้องรับผิดชอบตามข้อกำหนดต่าง ๆ และต่อสภาพแวดล้อมได้อีกด้วย

TÜV SÜD คือผู้ร่วมมือของคุณ เพื่อให้ปฏิบัติตามระบบจัดการสิ่งแวดล้อมได้สมบูรณ์

TÜV SÜD ให้บริการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 แก่องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก และแก่อุตสาหกรรมหลากหลายประเภท 

เครือข่ายระหว่างประเทศของเรา ช่วยให้เราสามารถให้บริการแก่องค์กรได้ทั่วโลก และรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 14001 ได้ในระดับโลก ผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD ได้รับการรับรองทั้งในระดับสากลและในระดับประเทศ ไปจนถึงสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น เพื่อลงมือทำการตรวจประเมินร่วมกันได้ นอกจากนี้ ผู้ตรวจประเมินของเรายังจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นอิสระอย่างแท้จริง นอกจากจะให้การประเมินและรายงานอย่างครอบคลุมแล้ว เรายังสามารถมอบเครื่องหมายการรับรอง TÜV SÜD ของเราแก่คุณ ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่ามีความหมายถึงคุณภาพและความปลอดภัย

สำหรับแบรนด์ที่ประสงค์จะยกระดับความน่าเชื่อถือด้านสิ่งแวดล้อมให้สูงขึ้น เรายังสามารถทำการประเมินความสอดคล้องตามแผนระบบจัดการนิเวศสภาวะและการตรวจประเมิน (EMAS) ให้ได้อีกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ