ISO 45001 TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

ISO 45001 Occupational Health & Safety Management System Certification

การรับรองการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS)

การรับรองการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS)

ISO 45001 คืออะไร

ISO 45001 เป็นมาตรฐานสากลที่ให้ข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้วยจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีแก่ลูกจ้างและบุคลากรอื่น ๆ

ได้มีการนำมาตรฐาน ISO 45001 มาใช้เดือนมีนาคม 2018 (พ.ศ. 2561) และได้เป็นก้าวที่สำคัญในการพยายามทำให้อาชีวอนามัยและความปลอดภัยดีขึ้นทั่วโลก มาตรฐานนี้จัดตั้งขึ้นโดยองค์กรมาตรฐานสากล ISO และมาตรฐานนี้ได้ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ดำเนินการในเชิงรุกต่อการป้องกันการบาดเจ็บและลดความเจ็บป่วยลงได้ ในขณะที่สามารถยืดอายุความมีสุขอนามัยที่ดีเอาไว้ได้ 

มาตรฐาน ISO 45001 ได้เข้ามาแทนที่มาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอื่น ๆ ที่ได้มีมาก่อนหน้านี้ รวมไปถึงมาตรฐาน OHSAS 18001  องค์กรต่าง ๆ ที่เคยได้รับการรับรอง OHSAS 18001 มาแล้ว จะต้องเปลี่ยนผ่านสู่มาตรฐาน ISO 45001 ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

เชิญดาวน์โหลดเอกสารฟรีเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านและการรับรอง

ดาวน์โหลดเอกสาร ISO 45001

ประโยชน์ของการรับรองมาตรฐาน ISO 45001

ทุกวันนี้ เพื่อให้อยู่รอดและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ องค์กรต่างๆจะต้องจัดการในเชิงรุกกับความเสี่ยงทุกประเภทที่มีต่อธุรกิจ และประเด็นเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น มาตรฐาน ISO 45001 จะเป็นแรงผลักดันใหม่ให้แก่การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร และจะช่วยให้มีสภาพความปลอดภัยที่ดีขึ้นแก่ลูกจ้างและผู้ที่เข้ามาทำงานในองค์กร ซึ่งหมายความว่า จะมีโอกาสมากขึ้นในการปกป้องและส่งเสริมสุขภาพและสมรรถนะของผู้ทำงาน ในขณะเดียวกัน ก็ยังเป็นแรงจูงใจที่ดีและยั่งยืนขึ้นแก่พนักงานอีกด้วย

ISO 45001 Benefits

คุณลักษณะหลักของมาตรฐาน ISO 45001

แม้ว่ามาตรฐาน ISO 45001 จะประกอบไปด้วยมาตรฐานใหม่ทั้งหมด แต่รากฐานเดิมนั้นก็มีอยู่แล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน OHSAS 18001 บริษัทต่าง ๆ ที่ได้นำระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001 มาใช้ไปก่อนหน้านี้ และได้นำมาใช้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอในการดำเนินงานของบริษัทอยู่ทุกวันอยู่แล้ว ก็จะสามารถเปลี่ยนผ่านสู่มาตรฐาน ISO 45001 ได้อย่างราบรื่น

ข้อปรับปรุงหลัก

  • มาตรฐาน ISO 45001 ใช้โครงสร้างระดับสูง ช่วยให้มีกรอบการทำงานเช่นเดียวกับระบบจัดการอื่นๆ เช่น ISO 9001 และ ISO 14001 
  • มาตรฐาน ISO 45001 ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อความรับผิดชอบของระดับบริหารอาวุโส ซึ่งได้มีการนำความสำคัญนี้มาใช้แล้วในมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 ฉบับปรับปรุง 
  • มาตรฐาน ISO 45001 ให้ความชัดเจนในการรวมถึงบุคคลที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างประจำ แต่มาทำงานในด้านต่าง ๆ ภายใต้การรับผิดชอบขององค์กรหรือบริษัท เช่น ผู้รับเหมาช่วง และกระบวนการอื่น ๆ ที่เป็นการจ้างจากภายนอกทั้งหมด และด้วยวิธีนี้ จึงเป็นการนำองค์ประกอบของใบรับรอง SCC เข้ามาร่วมด้วย 
  • มาตรฐานนี้ยังได้นำคำว่า “โอกาส” เมื่อใช้ ให้เป็นแง่มุมใหม่ในเรื่องของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ที่ไปไกลกว่าเพียงแค่การกำจัดหรือลดความเสี่ยงและอันตรายในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ISO 45001 ได้ที่เว็บไซต์ ISO

การรับรองมาตรฐาน ISO 45001 โดยบุคคลภายนอกไปกับ TÜV SÜD

TÜV SÜD เป็นองค์กรให้การรับรองในระดับสากลให้แก่มาตรฐาน ISO จำนวนมาก ซึ่งรวมไปถึงมาตรฐาน ISO 45001 ด้วย และเรามีประสบการณ์อันยาวนานในการตรวจประเมินและให้การรับรองระบบจัดการ ISO ต่าง ๆ

ในขณะที่อยู่ในกระบวนการรับรอง ผู้ตรวจประเมินที่เป็นอิสระและมีคุณวุฒิของ TÜV SÜD จะใช้เทคนิคต่าง ๆ ดังนี้

  • การตรวจทานเอกสาร : ทำการประเมินข้อกำหนดขององค์กรและ/หรือเอกสาร เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ISO 45001 จะได้รับการควบคุมอย่างเป็นระบบ
  • การตรวจประเมินในสถานที่ : ทำการตรวจยืนยันถึงการนำข้อกำหนดของ ISO 45001 มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระทำโดยการสัมภาษณ์และการตรวจสอบในสถานที่ดำเนินการของลูกค้า การตรวจยืนยันนี้รวมไปถึงการตรวจตรากระบวนการต่าง ๆ ตามที่บันทึกไว้โดยองค์กร เช่น การวัดผลที่มีบันทึกไว้ บันทึกการประชุม บันทึกการฝึกอบรมและคุณวุฒิ การจัดการและบันทึกข้อร้องเรียน และผลที่ดีขึ้นของโครงการต่าง ๆ ที่องค์กรให้การผลักดัน

นอกจากการให้การประเมินและการรายงานอย่างครอบคลุมแล้ว เรายังมอบเครื่องหมายการรับรอง TÜV SÜD ของเรา ซึ่งทั่วโลกให้การยอมรับ และเป็นการแสดงถึงคุณภาพและความปลอดภัย

ISO 45001 get started

การเปลี่ยนผ่านสู่ ISO 45001:2018

เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 กำหนดการเปลี่ยนผ่านจาก OHSAS 18001:2017 สู่ ISO 45001:2020 ได้ขยายจากมี.ค.2564 เป็น 11 ก.ย. 2564

การเปลี่ยนผ่านจาก ISO/IEC TS 17021-10:2018 & SS 506 Part 1 สู่ ISO 45001:2018 ได้ขยายจากมี.ค.2564 เป็น 11 ก.ย. 2564 เช่นกัน

เพิ่มเติม

ISO 45001
ไวท์ เปเปอร์

ISO 45001 – การรับรองการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จัดการกับความเสี่ยงและสร้างแผนการดำเนินงานที่มั่นคงและปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม

ISO 9001 2015 guidance
ไวท์ เปเปอร์

แนวทางสำหรับ ISO 9001:2015

แนวทางที่ครอบคลุมสำหรับ ISO 9001: 2015

อ่านเพิ่มเติม

IATF 16949
ไวท์ เปเปอร์

IATF 16949 – การบริหารจัดการคุณภาพยานยนต์

เสริมสถานะการแข่งขันของคุณให้แข็งแกร่งด้วยการแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ