การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001

ระบบจัดการความมั่นคงด้านสารสนเทศ

ระบบจัดการความมั่นคงด้านสารสนเทศ

ISO 27001 คืออะไร

ISO 27001 คือมาตรฐานชั้นนำในระดับสากลสำหรับจัดการความมั่นคงด้านสารสนเทศ องค์กรทั่วโลกได้ใช้และคงรักษามาตรฐานของระบบจัดการความมั่นคงด้านสารสนเทศ ISO 27001 นี้ไว้เพื่อ

  • รักษาความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ให้ข้อมูลที่มีความสำคัญยิ่ง 
  • ลดความเสี่ยง ไม่ทำให้การทำงานสะดุด
  • เพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย

ปกป้องข้อมูลธุรกิจคุณ พร้อมใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานของระบบจัดการความมั่นคงด้านสารสนเทศ ISO 27001 (ISMS) นำเสนอกรอบการปฏิบัติที่ช่วยองค์กรยกระดับความมั่นคงด้านสารสนเทศ พร้อมกับลดต้นทุนในเวลาเดียวกัน เชิญติดต่อเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO/IEC 27001

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ