ISO 27001 TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001

ระบบจัดการความมั่นคงด้านสารสนเทศ

ระบบจัดการความมั่นคงด้านสารสนเทศ

ISO 27001 คืออะไร

ISO 27001 คือมาตรฐานชั้นนำในระดับสากลสำหรับจัดการความมั่นคงด้านสารสนเทศ องค์กรทั่วโลกได้ใช้และคงรักษามาตรฐานของระบบจัดการความมั่นคงด้านสารสนเทศ ISO 27001 นี้ไว้เพื่อ

 • รักษาความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ให้ข้อมูลที่มีความสำคัญยิ่ง 
 • ลดความเสี่ยง ไม่ทำให้การทำงานสะดุด
 • เพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย

ปกป้องข้อมูลธุรกิจคุณ พร้อมใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานของระบบจัดการความมั่นคงด้านสารสนเทศ ISO 27001 (ISMS) นำเสนอกรอบการปฏิบัติที่ช่วยองค์กรยกระดับความมั่นคงด้านสารสนเทศ พร้อมกับลดต้นทุนในเวลาเดียวกัน เชิญติดต่อเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO/IEC 27001

จัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล

มาตรฐาน ISO/IEC 27001 สรุปกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร กระบวนการ และระบบไอที จึงให้แนวทางแบบองค์รวมในการรักษาความปลอดภัยข้อมูล วิดีโอด้านล่างนี้จะแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับหลักการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISMS และสามารถใช้เป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์สำหรับการนำระบบ Infosec ของคุณไปใช้งาน

ISO/IEC 27001 เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งเผยแพร่โดย International Organization for Standardization (ISO) และ International Electrotechnical Commission (IEC) มาตรฐานระบุข้อกำหนดสำหรับการดำเนินการและการบริหารจัดการ ISMS ที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันสาเหตุของความเสี่ยงด้านความปลอดภัยข้อมูล องค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 จะเสริมสร้างความสามารถในการป้องกันตนเองจากการโจมตีทางไซเบอร์ และช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือเป็นความลับโดยไม่พึงประสงค์ ขอบเขตของ ISO/IEC 27001 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมข้อมูลทุกประเภท โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบ

TÜV SÜD เป็นพันธมิตรของคุณในการรับรองความปลอดภัยของข้อมูล

การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 สามารถแสดงถึงความพยายามขององค์กรในการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดิจิทัลที่อยู่ในความครอบครอง

ผู้ตรวจสอบที่มีประสบการณ์ของ TÜV SÜD ได้รับการรับรองและความเชี่ยวชาญในการดำเนินการตรวจสอบ ISO 27001 ในอุตสาหกรรมต่างๆ เราสามารถให้บริการการรับรองผ่านเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกของเราได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ผู้เชี่ยวชาญของเรานำแนวทางแบบองค์รวมมาใช้ในการรับรองความปลอดภัยของข้อมูล ยิ่งไปกว่านั้น สถานะของเราในฐานะหน่วยงานออกใบรับรองอิสระทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องหมายรับรอง TÜV SÜD เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการทำให้บริษัทของคุณได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด 

เรายังมีหลักสูตรพื้นฐานที่ให้ภาพรวมของข้อกำหนดของมาตรฐาน ซึ่งช่วยให้พนักงานของคุณเตรียมพร้อมสำหรับการประเมิน ISO 27001


ประโยชน์ของการรับรอง ISO/IEC 27001

เพิ่มความมั่นใจในการบริหารจัดการ: ปกป้องความลับของข้อมูล รับรองความสมบูรณ์ของข้อมูลทางธุรกิจ และความพร้อมในการใช้งานของระบบไอทีของคุณ 

เพิ่มความเชื่อมั่น: แสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าเห็นว่าคุณรักษามาตรฐานสูงสุดสำหรับความปลอดภัยของข้อมูล 

ลดความเสี่ยง: ลดความเสี่ยงในการหยุดชะงักของกระบวนการที่สำคัญ และความสูญเสียทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญ

--------------------------------------

การเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน ISO/IEC 27006

กฎสากลที่เราต้องปฏิบัติตามในฐานะหน่วยงานรับรองนั้นได้รับการตรวจสอบและติดตามอย่างต่อเนื่องโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง กระบวนการนี้ส่งผลให้มีการแก้ไข ISO/IEC 27006 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับการรับรอง ISO/IEC 27001 ซึ่งเผยแพร่ในเดือนมีนาคม 2020 ด้วยเหตุนี้ TÜV SÜD Management Service GmbH จะต้องดำเนินการตามกฎที่กำหนดในการแก้ไขนี้ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2565 รวมถึงการตรวจสอบโดยหน่วยงานรับรองของเรา Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH TÜV SÜD Management Service GmbH มุ่งมั่นที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ข้อกำหนดส่วนหนึ่งของการดำเนินการแก้ไขคือการแจ้งลูกค้าปัจจุบันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้

 ข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลของคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงด้วยการแก้ไขนี้ เฉพาะกระบวนการภายในของหน่วยงานออกใบรับรองเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ

การเปลี่ยนผ่านสู่ ISO/IEC 27001:2022

องค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในปัจจุบัน จะต้องเปลี่ยนไปใช้มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม2 568

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและข้อกำหนดการรับรอง โปรดดูคำถามที่พบบ่อยด้านล่าง

การรับรองระบบการจัดการ ISO 27001 ครอบคลุมภายใต้โปรแกรม Sustainability-as-a-Service (SaaS) โดย 70% ของค่าใช้จ่ายที่ผ่านการรับรองสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดข้อมูล

คำถามที่พบบ่อย

 • ข้อกำหนดสำหรับการรับรอง ISO 27001 คืออะไร

  การทำความเข้าใจบริบทขององค์กรและข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพื้นฐานของการนำ ISMS ไปปฏิบัติ จำเป็นต้องระบุและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการควบคุมที่เกี่ยวข้องในภาคผนวก A เพื่อให้แน่ใจว่าสินทรัพย์ข้อมูลได้รับการปกป้องและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงและความเสี่ยงที่ยอมรับได้

  ในระบบการจัดการทั้งหมด ต้องมีการระบุ วัดผล และติดตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ขั้นตอน กระบวนการ และบันทึกจะต้องมีการจัดทำเป็นเอกสารเพื่อแสดงให้เห็นถึงการนำ ISMS ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

   

 • การรับรองมาตรฐาน ISO 27001 มีค่าใช้จ่ายเท่าไร

  ตามข้อกำหนดการรับรอง ISO/IEC 27006 ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงาน ความซับซ้อนด้านไอที และจำนวนไซต์งาน สำหรับค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ติดต่อเรา

   

 • ฉันจะทำให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ISMS ได้อย่างไร

  คุณสามารถปกป้องข้อมูลสำคัญ ความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานของสินทรัพย์ข้อมูลของคุณด้วยใบรับรอง ISO 27001 หลังจากตรวจสอบว่าเอกสารทั้งหมดของคุณเรียบร้อย การรับรองจะเป็นไปตามกระบวนการง่ายๆ 6 ขั้นตอน
  1. ทำการวิเคราะห์และระบุช่องว่างเพื่อกำหนดขอบเขตของ ISMS
  2. ลงรายละเอียดช่องว่างที่ระบุ
  3. Pre-audit
  4. ขั้นตอนที่ 1 audit โดย auditors ของ TÜV SÜD และลงรายละเอียดประเด็นต่างๆที่กังวล
  5. ขั้นตอนที่ 2 audit โดย auditors ของ TÜV SÜD และจัดการกับความไม่สอดคล้องที่เกิดขึ้น
  6. รับรายงานการตรวจสอบและใบรับรองหลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและเริ่มการตรวจสอบการเฝ้าระวังประจำปี
  ในการรับใบรับรอง ISO 27001 สำหรับบริษัทของคุณ ติดต่อเรา

 • การรับรองมาตรฐาน ISO 27001 จำเป็นหรือไม่

  การรับรอง ISO 27001 ไม่ใช่ข้อบังคับ อย่างไรก็ตาม เราได้สังเกตเห็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของการรับรอง ISO 27001 ซึ่งถูกกำหนดเป็นเกณฑ์สำหรับการประกวดราคา การมีใบรับรองนี้ช่วยให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและรับประกันการปกป้องข้อมูลที่ดีขึ้นในองค์กร จึงเปรียบเป็นมาตรฐานโดยพฤตินัยสำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระหว่างการจัดการข้อมูลในองค์กรคุณกับบรรทัดฐานสากล

 • องค์กรของฉันได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงสู่ ISO/IEC 27001:2022 คือเท่าไหร่

  องค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 จาก SAC จะได้รับระยะเวลา 3 ปีในการปรับเปลี่ยนสู่ ISO/IEC 27001:2022 (ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2568) ใบรับรอง ISO/IEC 27001:2013 ทั้งหมดจะหมดอายุหรือถูกเพิกถอนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเปลี่ยนแปลง

  องค์กรที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 27001 จำเป็นต้องดำเนินการต่อไปนี้ก่อนการตรวจสอบเพื่อปรับเปลี่ยน:

  1. ตรวจสอบฉบับใหม่และทำการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุข้อกำหนดใหม่/ปรับปรุงสู่ ISO/IEC 27001:2022
  2. การปรับปรุงแถลงการณ์การบังคับใช้ (SoA)
  3. ปรับปรุงแผนการจัดการความเสี่ยง หากมี
  4. การนำไปใช้และประสิทธิภาพของการควบคุมหรือที่เปลี่ยนแปลงใหม่ซึ่งลูกค้าเป็นผู้เลือกเลือก
  5. ส่งเอกสารที่แก้ไขแล้วให้ TÜV SÜD
  6. ดำเนินการตรวจสอบภายในและทบทวนการจัดการตามฉบับใหม่

  สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเราที่นี่

เพิ่มเติม

ไวท์ เปเปอร์

ISO/IEC 27001 – Information security

Reduce overall information security risks by implementing an ISMS

Learn more

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ