เนื้อหาเฉพาะท้องถิ่น

//เลือกประเทศ

EXPLORE

Consumer Products and Retail Essentials
อี-เซ็นเชียล

E-ssentials เกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคและการค้าปลีก

ความไว้วางใจของผู้บริโภคเป็นกุญแจสำคัญในการผลิตและการขายสินค้าที่นับเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคน

อ่านเพิ่มเติม

Safety gauge electronics report
เรื่องราว

Safety Gauge 2017: Consumer Electronics Segment report

Connect with the latest business practices and consumer insights

Learn more

IEC
เว็บบินาร์

IEC 62368-1 ฉบับที่ 2 และภาพรวมฉบับที่ 3

เรียนรู้วิธีรับมือกับมาตรฐานใหม่

เรียนรู้เพิ่มเติม

Product recalls
เรื่องราว

Product Recalls

Safety costs vs. recall risks

Learn more

VIEW ALL RESOURCES

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa