การทดสอบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

การทดสอบบรรจุภัณฑ์คืออะไร

การทดสอบบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วยการทดสอบที่ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของวัสดุบรรจุภัณฑ์เพื่อการใช้งานกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จะต้องมีความแข็งแรงมากพอที่จะรับมือกับความโหดร้ายในการขนส่งและเงื่อนไขสภาพแวดล้อม โดยที่ยังคงความทนทาน ปลอดภัย และสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้ปลายทาง

การทดสอบบรรจุภัณฑ์มีความสำคัญอย่างไร

การทดสอบบรรจุภัณฑ์ช่วยเป็นการยืนยันได้ว่าบรรจุภัณฑ์ของคุณจะสามารถปกป้องผลิตภัณฑ์จากความเสียหายหรือการสึกกร่อนระหว่างขั้นตอนการขนส่งและแจกจ่ายสินค้า การทดสอบบรรจุภัณฑ์ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบรรจุสินค้าจากการค้นพบระดับการป้องกันที่เหมาะสมและลดปริมาณวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ต้องใช้อีกด้วย

บริการทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์จาก TÜV SÜD ช่วยลดต้นทุนได้

TÜV SÜD ให้บริการทดสอบบรรจุภัณฑ์เต็มรูปแบบที่จำลองสภาวะเชิงกลและสภาพอากาศที่ผลิตภัณฑ์อาจต้องเผชิญระหว่างขนส่งและจัดเก็บ

ในโปรแกรมการทดสอบของเรา เราสามารถระบุความอ่อนไหวต่อความเสียหายของผลิตภัณฑ์ เพื่อระดับการปกป้องบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม นอกจากจะลดความเสี่ยงการเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่งแล้ว เราสามารถยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลดต้นทุนด้วยการตัดลดบรรจุภัณฑ์ส่วนเกินหรือไม่จำเป็นออกไป

ขั้นตอนการรับรองบรรจุภัณฑ์ของเรา

เราให้การรับรองบรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท พร้อมด้วยการทดสอบผลิตภัณฑ์อย่างครอบคลุม ศูนย์ทดสอบของ TÜV SÜD ได้รับอนุญาตจากสมาคมความปลอดภัยในการขนส่งระหว่างประเทศ (ISTA) ให้ทำการรับรองว่าบรรจุภัณฑ์ของคุณตรงตามข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันของ ISTA

เราดำเนินการ

 • การทดสอบการสั่นสะเทือน - การสั่นสะเทือนทั้งแบบสุ่มและแบบคลื่นรูปไซน์
 • การทดสอบการกระแทก - เพื่อจัดการกับแรงกระแทกที่ไม่คาดคิด
 • การทดสอบแรงบีบอัด - เพื่อระบุความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์และเพื่อยืนยันความปลอดภัยของน้ำหนักโหลดแบบวางซ้อน
 • การทดสอบแรงกระแทกด้านข้าง - สำหรับการบรรจุ ถ่ายสินค้า และสับเปลี่ยนกล่องหรือวางบนแท่นสินค้า
 • การทดสอบการเอียง - เพื่อประเมินความมั่นคงของผลิตภัณฑ์
 • การทดสอบความเค้นทางสภาพแวดล้อม - เพื่อประเมินผลกระทบจากอุณหภูมิ ความชื้น และวัฏจักรความร้อน

การทดสอบอื่น ๆ ของเรา

 • การทดสอบการตกกระแทกของกล่อง
 • การย่อยสลายทางชีวภาพ
 • การกลับโดมด้านก้น
 • ความทนทานของหัวเข็มขัด
 • ความทนทานการระเบิด
 • การคงคาร์บอเนต
 • แรงบิดในการถอดอุปกรณ์ปิด
 • ความทนทานการกัดกร่อน
 • ความทนทานต่อแรงกระแทกจากการตก
 • แรงดันภายใน
 • การทดสอบการซึมผ่าน
 • ความตั้งฉาก
 • ซีลปิด
 • การจำลองการวางซ้อน
 • ความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน
 • น้ำหนักโหลดด้านบนในแนวตั้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ