Data Security Officer

Data Security Officer - Specjalista ds. bezpieczeństwa danych

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestnika do pełnienia funkcji Data Security Officer na bazie wymagań ISO 27001:2022 oraz ISO 27002:2022.

Profil uczestnika:

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w organizacjach za bezpieczeństwo danych i informacji oraz osób pełniących funkcję Data Security Officer bądź członków Zespołu ds. bezpieczeństwa danych i informacji.

Program szkolenia:

 • omówienie wymagań normy ISO 27001:2022:
  • kontekst organizacji,
  • przywództwo,
  • ocena ryzyk i możliwości,
  • wsparcie – zasoby, kompetencje, świadomość, komunikacja i dokumentacja,
  • praca z danymi,
  • ocena efektywności,
  • doskonalenie.
 • wytyczne normy ISO 27002:2022 jako wykaz dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa danych i informacji:
  • inwentaryzacja aktywów,
  • analiza ryzyka aktywów,
  • postępowanie z nośnikami,
  • kontrola dostępu,
  • kryptografia,
  • bezpieczeństwo fizyczne,
  • bezpieczna eksploatacja, w tym kopie zapasowe,
  • bezpieczeństwo komunikacji,
  • pozyskiwanie, rozwój i utrzymywanie systemów,
  • współpraca z dostawcami,
  • zarządzanie incydentami bezpieczeństwa danych i informacji,
  • zarządzanie ciągłością działania,
  • zgodność z przepisami prawa.
 • rola, zadania i uprawnienia Data Security Officer;
 • auditowanie systemów bezpieczeństwa danych i informacji.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

24 godziny lekcyjne.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Data Security Officer – Specjalista ds. bezpieczeństwa danych” wydany przez TÜV SÜD Polska.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie zamkniętej. W celu otrzymania oferty, zapraszamy do kontaktu pod adresem: [email protected].

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację