Kontrola RODO

Kontrola (audit) RODO

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestnika do planowania i przeprowadzania auditów oraz uczestnictwa w kontrolach z zakresu ochrony danych osobowych.

Profil uczestnika:

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w organizacjach za przeprowadzanie wewnętrznych kontroli z zakresu ochrony danych osobowych oraz utrzymywanie i doskonalenie wewnętrznych procedur.

Program szkolenia:

 • wytyczne normy ISO 19011:2018 jako wykaz dobrych praktyk z zakresu przeprowadzania auditów wewnętrznych systemów zarządzania:
  • zarządzanie programem auditów,
  • przeprowadzanie auditów wewnętrznych:
   • inicjowanie auditu wewnętrznego,
   • przygotowanie do auditu,
   • prowadzenie działań auditowych.
  • raportowanie z auditu,
  • kompetencje i ocena auditorów,
  • błędy w auditowaniu.
 • wytyczne prawne regulujące bezpieczeństwo danych osobowych:
  • rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO):
   • zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych,
   • zgodność przetwarzania z prawem,
   • przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych,
   • prawa osoby, której dane dotyczą,
   • obowiązki administratora danych,
   • współpraca z podmiotem przetwarzającym,
   • rejestrowanie czynności przetwarzania,
   • bezpieczeństwo danych osobowych,
   • ocena skutków dla ochrony danych.
 • ustawa z dn. 10 maja o ochronie danych osobowych:
  • wytyczne w zakresie przeprowadzanych kontroli RODO,
  • wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych.
  • omówienie wyników kontroli urzędu.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

16 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie zamkniętej. W celu otrzymania oferty, zapraszamy do kontaktu pod adresem: [email protected].

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację