Inspektor Ochrony Danych (dawniej ABI)

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestnika do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych na bazie wymagań RODO oraz innych przepisów prawa.

Profil uczestnika:

Osoby wyznaczone do pełnienia funkcji IOD, dyrektorzy, pracownicy działów jakości, działów IT, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • szczegółowe omówienie wytycznych rozporządzenia o ochronie danych osobowych:
 • podstawy prawne przetwarzania danych osobowych,
 • obowiązek informacyjny,
 • rejestrowanie czynności przetwarzania,
 • projektowanie ochrony danych osobowych (privacy by design),
 • domyślna ochrona danych osobowych (privacy by default),
 • ocena skutków przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenie danych,
 • zasady zgłaszania i rejestracji naruszeń,
 • prawa właścicieli danych osobowych,
 • powierzanie przetwarzania danych osobowych,
 • profilowanie,
 • kodeksy i certyfikacje,
 • kary za naruszenia.
 • zadania i odpowiedzialność Inspektora Ochrony Danych;
 • analiza ryzyka;
 • omówienie wytycznych Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • omówienie wytycznych Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Uczestnik szkolenia on-line zobligowany jest do posiadania własnego egzemplarza normy ISO 27001:2017.

Czas trwania:

24 godziny lekcyjne.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Inspektora Ochrony Danych” wydany przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 1699 PLN netto
 • 1599 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie stacjonarnej.

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe oraz lunch.

Uczestnik szkolenia on-line zobligowany jest do posiadania własnego egzemplarza normy ISO 27001:2017.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację