RODO

RODO

Cel szkolenia:

Poznanie wymagań prawnych w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych.

Profil uczestnika:

Kierownictwo, zespoły wdrożeniowe, osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • zasady dotyczące przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania;
 • warunki wyrażenia zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego;
 • przejrzystość i tryb korzystania z praw;
 • weryfikacja dopełnienia obowiązku informacyjnego w przypadku gromadzenia danych od osoby, której dane dotyczą oraz z innych źródeł;
 • prawa osób, których dane dotyczą;
 • prawo do sprzeciwu;
 • zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie;
 • obowiązki Administratora Danych;
 • uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych;
 • współadministratorzy danych;
 • przedstawiciele administratorów lub podmiotów przetwarzających niemających jednostki organizacyjnej w Unii Europejskiej;
 • podmiot przetwarzający;
 • elementy umowy o powierzeniu przetwarzania;
 • przetwarzanie z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego;
 • rejestrowanie czynności przetwarzania;
 • współpraca z organem nadzorczym;
 • bezpieczeństwo danych osobowych;
 • zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu;
 • zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych;
 • ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje;
 • status Inspektora Ochrony Danych;
 • przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie prowadzone w formie wykładowo-warsztatowej. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych

Zakończenie szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wydane przez TÜV SÜD Polska.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie zamkniętej. W celu otrzymania oferty, zapraszamy do kontaktu pod adresem: [email protected].

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację