Kurs prostowania płomieniowego

Cel szkolenia:

Zapoznanie się z metodą prostowania płomieniowego palnikiem gazowym, zapoznanie się z technologią procesu, nabycie umiejętności praktycznych.

Profil uczestnika:

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących przy wykonawstwie konstrukcji stalowych, spawaczy monterów, pracowników Działu Utrzymania Ruchu.

Program szkolenia:

  1. Zagadnienia BHP przy ręcznym cięciu tlenowym oraz lancą tlenową.
  2. Prostowanie metodą miejscowego nagrzewania.
  3. Temperatura miejsca nagrzewania, wpływ materiału.
  4. Źródło ciepła, przykład palnika do prostowania płomieniowego.
  5. Technika prostowania przez nagrzewanie.
  6. Rodzaje stref nagrzewania i ich wybór.
  7. Instruktaż wstępny BHP.
  8. Szkolenie praktyczne.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo - warsztatowy. Szkolenie prowadzi wykwalifikowany trener, osoba współpracująca z  TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

2 dni/18 godzin; forma szkolenia: stacjonarne.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu, wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

1200zł + 23% VAT/os.

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu,  materiały szkoleniowe,  zaświadczenie,  przerwy kawowe, lunch.

Data i miejsce szkolenia:

zgodnie z kalendarzem szkoleń technicznych, dostępnym pod adresem:

https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-techniczne

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację