Rysunek izometryczny w praktyce

Cel szkolenia:

Zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu odczytu, interpretacji oznaczeń i symboli na rysunku izometrycznym.

Profil uczestnika:

Szkolenie adresowane jest dla osób pragnących zdobyć i/lub poszerzyć wiedzę z ww. tematyki a w szczególności dla monterów, spawaczy, spawalników, technologów, inżynierów, pracowników nadzoru spawalniczego, pracowników działu kontroli jakości.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do teoretycznej wiedzy z zakresu rysunku izometrycznego.
  2. Zapoznanie się z ogólnymi zasadami rysunku izometrycznego (odczytywanie odchyleń, rzutowanie przestrzenne elementów, oznaczenia symboliczne).
  3. Ćwiczenia praktyczne.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Szkolenie prowadzi doświadczony w tej dziedzinie, partner współpracujący z firmą TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

6 godzin; forma szkolenia: stacjonarne.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu, wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

850 zł + 23% VAT/os.

Cena obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe, lunch.

 

Data i miejsce szkolenia:

zgodnie z kalendarzem szkoleń technicznych, dostępnym pod adresem:

https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-techniczne

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację