AD 2000 HPO

Cel szkolenia:

Zaznajomienie się podstawowymi zasadami dotyczącymi wytwarzania urządzeń ciśnieniowych, zgodnie z wytycznymi Dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/EU.

Profil uczestnika:

Szkolenie adresowane jest w szczególności do producentów, projektantów i wytwórców zbiorników ciśnieniowych, pracowników działu kontroli jakości, monterów, konstruktorów.

Program szkolenia:

 1. Status przepisów AD 2000 a zapisy dyrektywny ciśnieniowej.
 2. Uprawnienia zakładu do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych zgodnie z AD 2000.
 3. HPO.
 4. Wymagania odnośnie materiałów: identyfikowalność, przenoszenie oznaczeń, umowa o przenoszenie oznaczeń, dokumenty kontroli, grupy materiałów.
 5. Zakres badań nieniszczących w zależności od grupy materiałowej.
 6. Wymagane uprawnienia personelu wykonującego połączenia spawane.
 7. Wymagane uprawnienia personelu wykonującego badania nieniszczące.
 8. Technologie spawania.
 9. Materiały dodatkowe do spawania.
 10. Płyty próbne.
 11. Wymagania AD 2000 dotyczące obróbki cieplnej.
 12. Kalibracja urządzeń pomiarowych.
 13. Oznakowanie urządzeń.
 14. Naprawy.
 15. Podwykonawstwo.
 16. Próba ciśnieniowa.
 17. Deklaracja zgodności.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo - dyskusyjny. Szkolenie prowadzi wykwalifikowana kadra pracowników- praktyków TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

8 godzin; forma szkolenia: stacjonarne / online live

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

790zł + 23% VAT/os.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, opcjonalnie: przerwy kawowe, lunch.

 

Data i miejsce szkolenia:

zgodnie z kalendarzem szkoleń technicznych, dostępnym pod adresem:

https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-techniczne

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację