EN 13445

N4 - Norma EN 13445 - Projektowanie, wytwarzanie oraz badanie nieogrzewanych urządzeń ciśnieniowych

Cel szkolenia:

Przekazanie wiedzy z zakresu wymagań stawianych przez normę PN-EN 13445 oraz praktyczne aspekty jej zastosowania.

Profil uczestnika:

Szkolenie przeznaczone jest dla konstruktorów, projektantów urządzeń ciśnieniowych, wytwórców urządzeń ciśnieniowych, pracowników działu kontroli jakości.

Program szkolenia:

1.           Normy zharmonizowane

2.           Zakres stosowania

3.           Wymagania dotyczące materiałów

4.           Gatunki oraz rodzaje wyrobów stosowanych do zbiorników ciśnieniowych

5.           Zapobieganie pękania kruchego

6.           Metody obliczeniowe stosowane do nieogrzewanych urządzeń ciśnieniowych

7.           Korozja. Zapobieganie korozji. Naddatki.

8.           Sposoby określenia naprężeń dopuszczalnych

9.           Współczynnik złącza spawanego – zasady właściwego doboru i zastosowania. Grupy badań

10.         Zasady obliczenia głównych części ciśnieniowych

11.         Zasady projektowania wymienników ciepła

12.         Obciążenia niewynikające z ciśnienia

13.         Rodzaje podpór w urządzeniach ciśnieniowych

14.         Analiza zmęczeniowa – metoda uproszczona            

15.         Zasady projektowania złącz spawanych

16.         Wymagania dotyczące wytwórców oraz doboru podwykonawców

17.         Tolerancje wykonania

18.         Spawanie

19.         Płyty próbne - zasady określania wymaganej ilości oraz rodzaju badań

20.         Wymagania dotyczące formowania części ciśnieniowych

21.         Badania nieniszczące złącz spawanych (NDT)

22.         Ocena końcowa urządzeń ciśnieniowych

23.         Rodzaje inspekcji i badania podczas wytwarzania

24.         Oznakowanie urządzeń ciśnieniowych

25.         Deklaracja zgodności

26.         Podsumowanie

27.         Oprogramowanie wspomagające projektowania

28.         Warsztaty obliczeniowe – obliczenia części ciśnieniowych.

Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy. Szkolenie prowadzi wykwalifikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

16 godzin/ 2 dni ; forma szkolenia: stacjonarne.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Według aktualnego kalendarza szkoleń.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

Data i miejsce szkolenia:

zgodnie z kalendarzem szkoleń technicznych, dostępnym pod adresem:

https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-techniczneJak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację