ISO 37001

System antykorupcyjny

System antykorupcyjny

CZYM JEST NORMA ISO 37001?

ISO 37001 to międzynarodowy standard dotyczący systemów zarządzania przeciwdziałania korupcji. Norma ta określa wytyczne dla firm działających w dowolnym miejscu na świecie, umożliwiające ocenę ich wewnętrznych procesów antykorupcyjnych i usuwanie wszelkich słabych punktów. Każda organizacja odnosi korzyści z ocen ISO 37001, chociaż może to być szczególnie korzystne dla osób pracujących w obszarach, w których korupcja jest powszechnym czynnikiem ryzyka.

Obejmuje szeroki zakres scenariuszy, w których może dojść do korupcji:

  • Bezpośrednio przez organizację
  • Przez pracowników działających w imieniu organizacji
  • Korupcja dokonywana przez pośredników
  • Korupcja organizacji przez osoby trzecie
  • Korumpowanie pracowników organizacji przez osoby trzecie

ISO 37001 określa szereg środków, które pomagają Twojej organizacji w zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu korupcji. Standard promuje kulturę przejrzystości i uczciwości oraz rozpowszechnianie skutecznych środków zapobiegania i rozwiązywania problemów związanych z korupcją.

Uzyskanie certyfikatu ISO 37001 nie jest obowiązkowe, ale ponieważ rosnąca liczba organizacji przechodzi audyty, staje się branżowym punktem odniesienia dla podejścia firmy do korupcji.

JAK CERTYFIKACJA ISO 37001 MOŻE POMÓC?

Dziś bardziej niż kiedykolwiek wiadomości o skandalach korupcyjnych szybko się rozchodzą i mogą okazać się druzgocące dla firm – nawet niewielki ślad korupcji może poważnie zaszkodzić Twojej reputacji. ISO 37001 jest skutecznym narzędziem pomagającym organizacjom zwalczać ryzyko korupcji i utrzymywać zaufanie klientów do ich oferty produktów i usług. Twoi interesariusze mogą być pewni, że Twoja organizacja wdrożyła uznane na całym świecie najlepsze praktyki w zakresie kontroli antykorupcyjnych i mogą mieć zaufanie do integralności procesów wewnętrznych.

JAK MOŻEMY POMÓC?

Jako jednostka certyfikująca, TÜV SÜD zapewnia wiedzę i doświadczenie do oceny systemu antykorupcyjnego Twojej organizacji pod kątem wymagań ISO 37001. Audytorzy TÜV SÜD posiadają niezbędne krajowe i międzynarodowe akredytacje do przeprowadzania audytów systemów zarządzania, zapewniając tym samym, że proces certyfikacji ISO 37001 jest przeprowadzany z najwyższym poziomem profesjonalizmu i zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi i standardami.

Co więcej, nasi audytorzy są zobowiązani do przestrzegania ścisłego kodeksu postępowania zawartego w Kodeksie Audytorów, który zapewnia Tobie i Twoim klientom pełną niezależność i bezstronność.Po zakończeniu oceny i certyfikacji możesz umieścić znak certyfikacji TÜV SÜD na swojej stronie internetowej, broszurach i materiałach komunikacyjnych jako dowód, że przeszedłeś audyt przeprowadzony przez zaufaną trzecią stronę. Znak certyfikacji TÜV SÜD jest powszechnie rozpoznawany i uznawany jako symbol jakości, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację