Social accountability

SA8000®

Certyfikacja systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną

Certyfikacja systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną

czym jest CERTYFIKACJA ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ SA8000®?

Obecnie na całym świecie rośnie zainteresowanie warunkami pracy związanymi z wytwarzaniem produktów, zwłaszcza w krajach rozwijających się. W związku z tym, że warunki pracy są ważną częścią wizerunku i marki firmy, konsumenci stają się coraz bardziej świadomi tych problemów społecznych. Brak procesu zarządzania naruszeniami zasad etycznych i ryzykiem może prowadzić do nadszarpnięcia reputacji marki i słabych wyników finansowych. Ze względu na to, że firmy są zależne od coraz bardziej złożonych i rozproszonych łańcuchów dostaw, ważne jest, aby wprowadzić etyczny protokół monitorowania, w celu zapewnienia odpowiedzialności społecznej.

dlaczego certyfikacja SA8000® jest ważna?

SA8000® to dobrowolny standard zgodności społecznej, który pokazuje Twoje zaangażowanie w środowisko pracy i reprezentuje odpowiedzialną produkcję. Przestrzeganie normy pomoże zmniejszyć ryzyko, poprawić reputację Twojej fabryki i marki, spełnić wymagania klientów, poprawić relacje z dostawcami, stworzyć lepsze warunki pracy i bezpieczniejsze środowisko pracy, a także zapewni jasne i wiarygodne gwarancje etycznych decyzji zakupowych.

Aby przygotować się do certyfikacji standardu, Twoja firma musi być świadoma jego wymagań. Obejmuje to przejęcie kontroli nad wymogami prawnymi i porównanie obecnych praktyk z wymaganiami standardu SA8000®. Po dokonaniu porównania Twoja firma może wypełnić lukę i wdrożyć wymagania normy. Obowiązkowe procedury powinny zostać wydane i zintegrowane z istniejącym systemem zarządzania firmą. Po zastosowaniu / zakończeniu wewnętrznego procesu monitorowania można rozpocząć proces certyfikacji.

jak możemy pomóc?

TÜV SÜD przeprowadza audyty firm pod kątem zgodności z normą SA8000® w trzech etapach: przegląd gotowości, audyt certyfikujący oraz audyty nadzorcze w okresie ważności certyfikatu. Audyty odnowieniowe mogą odbywać się raz na trzy lata.

dlaczego warto wybrać TÜV SÜD?

Globalna sieć TÜV SÜD zapewnia kompleksową wiedzę specjalistyczną w zakresie szerokiego zakresu usług audytorskich i certyfikacyjnych na kluczowych rynkach. Działamy jako kompleksowy dostawca usług dla firm wymagających programów zgodności społecznej i standardów systemów zarządzania, integrując SA8000® z innymi systemami zarządzania, takimi jak ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001, a także innymi inicjatywami dotyczącymi zgodności społecznej, takimi jak WRAP, ETI i BSCI . TÜV SÜD działa na całym świecie z kompetentnymi lokalnymi audytorami uznanymi przez SAI.

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację