Anti-Bribery Officer - Specjalista ds. antykorupcyjnych

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestnika do pełnienia funkcji Anti-Bribery Officer na bazie wymagań ISO 37001:2017.

Profil uczestnika:

Osoby wyznaczone do pełnienia funkcji Anti-Bribery Officer w organizacjach, osoby odpowiedzialne za przestrzeganie zadań antykorupcyjnych. Dyrektorzy i kierownicy działów odpowiedzialnych za kontakt z klientem i kontraktowanie oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 • wytyczne prawne regulujące działania antykorupcyjne:
  • Kodeks Karny,
  • Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
  • Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji.
 • kodeksy etyczne;
 • wytyczne normy ISO 37001:2017 jako wykaz dobrych praktyk z zakresu działań antykorupcyjnych:
  • ocena ryzyka korupcji w organizacji,
  • zaangażowanie najwyższego kierownictwa w działania mające na celu wyeliminowanie korupcji,
  • cele dotyczące działań antykorupcyjnych,
  • procedury zatrudniania, premiowanie, awansowanie a działania korupcyjne,
  • działania operacyjne a działania korupcyjne,
  • środki nadzoru finansowego,
  • zobowiązania antykorupcyjne,
  • korupcja personelu organizacji (prezenty, gościnność, darowizny i podobne korzyści),
  • procedury i instrukcje mające na celu wyeliminowanie działań korupcyjnych,
  • badanie i postępowanie z przypadkami korupcji.
 • rola, zadania i uprawnienia Anti-Bribery Officer;
 • audit i kontrola w obszarze wytycznych antykorupcyjnych.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Uczestnik szkolenia on-line zobligowany jest do posiadania własnego egzemplarza normy ISO 37001:2017.

Czas trwania:

16 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Anti-Bribery Officer – Specjalista ds. antykorupcyjnych” wydany przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 1449 PLN netto
 • 1399 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Szkolenie on-line:

 • 1249 PLN netto
 • 1149 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat. Przerwy kawowe oraz lunch w przypadku szkolenia stacjonarnego.

Uczestnik szkolenia on-line zobligowany jest do posiadania własnego egzemplarza normy ISO 37001:2017.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację