Mobbing

Mobbing w miejcu pracy

Cel szkolenia:

Zdobycie przez uczestników umiejętności i wiedzy związanej z istotą zjawiska mobbingu w środowisku pracy oraz przyczyn i skutków jego występowania.

Profil uczestnika:

Osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

  • przedstawienie definicji i zakresu mobbingu;
  • omówienie regulacji prawnych dotyczących mobbingu;
  • omówienie różnic między konfliktem a mobbingiem;
  • analiza czynników sprzyjających występowaniu mobbingu;
  • przedstawienie skutków mobbingu dla zdrowia pracownika i funkcjonowania firmy;
  • omówienie metod przeciwdziałania i reagowania na zjawiska mobbingu w środowisku pracy.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-ćwiczeniowy z wykorzystaniem aktywizujących metod (ćwiczenia, dyskusje). Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wydane przez TÜV SÜD Polska.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie zamkniętej. W celu otrzymania oferty, zapraszamy do kontaktu pod adresem: [email protected].

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację