Education quality ISO 29990 IEE

ISO 29990

System zarządzania w edukacji

System zarządzania w edukacji

Pokaż swoje zaangażowanie w dostarczaniu wysokiej jakości usług edukacyjnych

Organizacje oraz firmy na całym świecie coraz więcej przywiązują wagę do edukacji swoich pracowników.  Sprawia to, że na konkurencyjnym rynku usług edukacyjnych, dostosowanie programów, realizacja celów oraz oczekiwań klientów, wymaga zapewnienia wysokiej jakości usług i zgodnego funkcjonowania organizacji szkoleniowej. 

CZYM JEST NORMA ISO 29990

ISO 29990 to norma określająca wymagania systemu zarządzania jakością dla dostawców usług edukacyjnych i szkoleniowych.  Norma ISO 29990 koncertuje się na analizie

WymaganiaISO 29990:2010 obejmują przede wszystkim identyfikację potrzeb szkoleniowych, określenie celów i zakresu usług, zdefiniowanie procesów uczenia się, środków wspierających i monitorujących, zapewnienie dostępności do zasobów edukacyjnych, jak również właściwego środowiska.

JAK CERTYFIKACJA ISO 29990 MOŻE POMÓC?

Istnieje mnóstwo organizacji szkoleniowych oferujących podobne programy.Jednak nie wszystkie z nich są właściwe dopasowane i a efekty szkolenia skuteczne. Dzięki certyfikacji ISO 29990, przejrzystość i porównywalność różnych programów oferowanych przez wiele organizacji są zwiększona.ISO 29990 jest nie tylko przydatne dla firm poszukujących renomowanego partnera do współpracy w zakresie kształcenia pracowników czy uczniów, ale także zapewnia, dostarczanie wysokiej jakości usług i poprawy efektywności samej firmy szkoleniowej.

ISO 29990:2010  może być wdrożone przez:

  • szkoły podstawowe,
  • technika, licea,
  • szkoły kształcenia ustawicznego,
  • szkoły zawodowe,
  • firmy szkoleniowe,
  • uniwersytety i uczelnie wyższe,
  • i inne.

Certyfikacja na zgodność z normą ISO 9001 i normą ISO 29990 znalazła się w wykazie PARP dot. certyfikatów, standardów świadczących o wiarygodności świadczenia usług przez dany podmiot, jako jeden z elementów przy ocenie w staraniu się o realizacje projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. Więcej na stronie PARP.

JAK MOŻEMY POMÓC

TÜV SÜD zatrudnia doświadczonych ekspertów i auditorów w zakresie systemów zarządzania jakością w obszarze edukacji i certyfikacji ISO 29990. Wspomożemy w uzyskaniu wiedzy z zakresu systemów zarządzania w ramach szkoleń i seminariów otwartych. Pomożemy Państwu również w procesie certyfikacji systemu zarządzania począwszy od oceny wstępnej (opcjonalnie) poprzez audit certyfikacyjny. 

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację