Společnost TÜV SÜD Czech se podílí na řešení výzkumných projektů. Tím upevňuje a rozšiřuje svůj inovativní potenciál, z čehož profitují její zákazníci.

V současné době řešíme následující grantové projekty:


Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka (2012-2017)
TAČR TE01020020

Cíl projektu:

Cílem projektu jsou inovace v konstrukci vozidel a hnacích jednotek se spalovacími motory i elektromotory pro snížení spotřeby fosilních paliv a emisí, maximální bezpečnost, pohodlí a rozkoš z jízdy, přizpůsobení požadavkům legislativy i interakci s infrastrukturou a dalšími vozidly a konkurenceschopnost i na rozvojových trzích. Projekt dosahuje dvojího řádu vyvíjených inovací pro bezprostředně aplikovatelný výstup nebo podklad pro následný vývoj. Jako integrujícího prvku komplexního tématu a širokého týmu využívá projekt znalostní databáze.

Výsledky ke stažení:


Pasivní bezpečnost vozidel při použití nekonvenčních materiálů (výzkumný projekt TA01031241)

Integrovaná bezpečnost vozidel a dopravních systémů pro budoucí dopravní systémy (WP24)


Kam dále

SELECT YOUR LOCATION