Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Bezpečnost silničního provozu a dopravy

Přinášíme skutečné obchodní výhody napříč klíčovými segmenty

Co jsou řešení pro bezpečnost silničního provozu?

Řešení pro bezpečnost silničního provozu pomáhající vládám a dopravním úřadům při řešení složitých problémů vyplývajících z rostoucího počtu uživatelů silnic. Na silnicích je stále více vozidel, což vede k většímu zahuštění dopravy a většímu znečištění životního prostředí. Proto je třeba zajistit, aby zvýšený počet vozidel neměl nepříznivý dopad na sociální náklady, produktivitu a výdaje na veřejnou zdravotní péči. V rámci dopravního poradenství poskytují poradci v oblasti plánování dopravy příslušným orgánům své externí odborné znalosti, díky kterým tak mohou reagovat na problémy spojené se správou dopravní situace dneška i zítřka.

Proč jsou řešení pro bezpečnost silničního provozu důležitá?

Mezi výhody využití služeb poradců pro plánování dopravy patří:

 • Minimalizace rizika vzniku bezpečnostních problémů a nehod zlepšením norem řízení a implementací národních programů bezpečnosti silničního provozu a řešení bezpečnosti silničního provozu a dopravy pro dojíždějící pracovníky
 • Zlepšení celkové bezpečnosti a kvality života snížením počtu dopravních nehod, kontrolováním úrovně znečištění ovzduší a snížením hustoty dopravy
 • Vzbuzování důvěry a důvěryhodnosti ohledně vašich řešení pro bezpečnost silničního provozu díky partnerství se společností, která má prokázané úspěchy s implementací řešení na celostátní úrovni
 • Snížení negativních zdravotních dopadů na společnost splněním mezinárodních environmentálních norem, což umožňuje kontrolovat úroveň znečištění ovzduší v přímém důsledku emisí vozidel
 • Rychlejší implementace řešení silniční dopravy díky poučení z osvědčených postupů a zkušeností z jiných poradenských projektů v oblasti dopravy, abyste nemuseli znovu „vynalézat kolo“

TÜV SÜD nabízí celosvětově uznávané poradenství v oblasti dopravního plánování a bezpečnosti silničního provozu

TÜV SÜD má více než 100 let zkušeností s poskytováním řešení pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti mobility. Jako důvěryhodný partner v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravy pro vlády po celém světě máme znalosti a mezinárodní schopnosti, které vám pomohou řešit tři aspekty bezpečnosti silničního provozu: chování řidičů, technický dozor nad vozidly a infrastruktura pro mobilitu. Naši odborníci dnes vyvíjejí osvědčené postupy, které zvyšují bezpečnost silničního provozu a snižují počet smrtelných nehod.

Jsme jedinou společností, která úspěšně implementovala moderní systém pro kontrolu vozidel na celostátní úrovni a za pouhých 18 měsíců v Turecku vytvořila síť 189 testovacích center a 81 mobilních testovacích stanic. Společnost TÜV SÜD také spolupracuje se společností TRANSVER, přední inženýrskou a poradenskou společností v oblasti řízení dopravy, s cílem poskytovat řešení pro vývoj, monitorování, hodnocení, posuzování a zlepšování dopravních systémů.

Jako neutrální a nezávislý poskytovatel externích inspekčních služeb se zaměřujeme na zajištění hodnoty pro zúčastněné strany, nikoli pro akcionáře. Kromě toho, že společnost TÜV SÜD prochází pravidelnými audity, které nezávisle ověřují naše zaměstnance a procesy, je také akreditována podle národních a mezinárodních norem.

Řešení TÜV SÜD v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravy

Vlády a dopravní úřady musí při řešení problémů v oblasti řešení bezpečnosti silničního provozu a dopravy prozkoumat mnoho aspektů silniční dopravy včetně stávající infrastruktury a právního rámce, systémů, jako jsou pravidelné technické kontroly, registrace vozidel a testování řidičů, jakož i bezpečnostních opatření pro komerční přepravu.

Dokážeme vám pomoci prostřednictvím široké škály řešení pro bezpečnost silničního provozu:

 • Poradenství v oblasti právních rámců – Poskytujeme odborné poradenství vládám, které zavádějí nové systémy nebo zlepšují stávající právní rámec pro silniční dopravu za účelem splnění mezinárodních norem, jako jsou například programy registrace vozidel.
 • Řešení periodických technických kontrol – TÜV SÜD pomáhá vládám s vývojem individuálních řešení celostátní kontroly vozidel na klíč. Tato řešení zahrnují návrh, řízení a zavádění projektů, řízení provozu, řízení kvality a školení.
 • Testování a opravňování řidičů – Spolupracujeme s dopravními úřady po celém světě na vývoji a implementaci osvědčených postupů v oblasti testování a opravňování řidičů.
 • Environmentální standardy – Naši odborníci radí vládám ohledně osvědčených postupů a mezinárodních norem pro regulaci emisí a pomáhají jim při určování kroků potřebných ke kontrolování úrovní emisí vozidel.
 • Přeprava nákladu a nebezpečného zboží – Poskytujeme poradenství ohledně bezpečnostních norem a požadavků potřebných k zajištění bezpečné přepravy zboží a nebezpečných materiálů.
 • Vyřazená vozidla a odpadové hospodářství – TÜV SÜD dokáže poskytovat rady ohledně právního rámce a požadavků na vymáhání za účelem omezení odpadu vzniklého z vyřazených vozidel.
 • Dopravní výzkum a poradenství – Poskytujeme odborné poradenství v oblasti plánování městské a meziměstské dopravy. Naše služby zahrnují analýzu a plánování dopravních sítí a systémů řízení dopravy. Kromě toho jsme odborníky na optimalizaci stávající infrastruktury a plánování projektů na zelené louce. V této souvislosti bereme ohled na dopad na bezpečnost a efektivitu dopravy, znečištění životního prostředí a pohodlí při cestování pro všechny účastníky provozu. 

PROZKOUMAT

Produktový list
Produktový list
Produktový list
Produktový list
ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa