Road Safety and Traffic Solutions

Bezpečnost silničního provozu a dopravy

Delivering real business benefits across key segments

Delivering real business benefits across key segments

Co jsou řešení pro bezpečnost silničního provozu?

Řešení pro bezpečnost silničního provozu pomáhající vládám a dopravním úřadům při řešení složitých problémů vyplývajících z rostoucího počtu uživatelů silnic. Na silnicích je stále více vozidel, což vede k většímu zahuštění dopravy a většímu znečištění životního prostředí. Proto je třeba zajistit, aby zvýšený počet vozidel neměl nepříznivý dopad na sociální náklady, produktivitu a výdaje na veřejnou zdravotní péči. V rámci dopravního poradenství poskytují poradci v oblasti plánování dopravy příslušným orgánům své externí odborné znalosti, díky kterým tak mohou reagovat na problémy spojené se správou dopravní situace dneška i zítřka.

Proč jsou řešení pro bezpečnost silničního provozu důležitá?

Mezi výhody využití služeb poradců pro plánování dopravy patří:

 • Minimalizace rizika vzniku bezpečnostních problémů a nehod zlepšením norem řízení a implementací národních programů bezpečnosti silničního provozu a řešení bezpečnosti silničního provozu a dopravy pro dojíždějící pracovníky
 • Zlepšení celkové bezpečnosti a kvality života snížením počtu dopravních nehod, kontrolováním úrovně znečištění ovzduší a snížením hustoty dopravy
 • Vzbuzování důvěry a důvěryhodnosti ohledně vašich řešení pro bezpečnost silničního provozu díky partnerství se společností, která má prokázané úspěchy s implementací řešení na celostátní úrovni
 • Snížení negativních zdravotních dopadů na společnost splněním mezinárodních environmentálních norem, což umožňuje kontrolovat úroveň znečištění ovzduší v přímém důsledku emisí vozidel
 • Rychlejší implementace řešení silniční dopravy díky poučení z osvědčených postupů a zkušeností z jiných poradenských projektů v oblasti dopravy, abyste nemuseli znovu „vynalézat kolo“

TÜV SÜD nabízí celosvětově uznávané poradenství v oblasti dopravního plánování a bezpečnosti silničního provozu

TÜV SÜD má více než 100 let zkušeností s poskytováním řešení pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti mobility. Jako důvěryhodný partner v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravy pro vlády po celém světě máme znalosti a mezinárodní schopnosti, které vám pomohou řešit tři aspekty bezpečnosti silničního provozu: chování řidičů, technický dozor nad vozidly a infrastruktura pro mobilitu. Naši odborníci dnes vyvíjejí osvědčené postupy, které zvyšují bezpečnost silničního provozu a snižují počet smrtelných nehod.

Jsme jedinou společností, která úspěšně implementovala moderní systém pro kontrolu vozidel na celostátní úrovni a za pouhých 18 měsíců v Turecku vytvořila síť 189 testovacích center a 81 mobilních testovacích stanic. Společnost TÜV SÜD také spolupracuje se společností TRANSVER, přední inženýrskou a poradenskou společností v oblasti řízení dopravy, s cílem poskytovat řešení pro vývoj, monitorování, hodnocení, posuzování a zlepšování dopravních systémů.

Jako neutrální a nezávislý poskytovatel externích inspekčních služeb se zaměřujeme na zajištění hodnoty pro zúčastněné strany, nikoli pro akcionáře. Kromě toho, že společnost TÜV SÜD prochází pravidelnými audity, které nezávisle ověřují naše zaměstnance a procesy, je také akreditována podle národních a mezinárodních norem.

Řešení TÜV SÜD v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravy

Vlády a dopravní úřady musí při řešení problémů v oblasti řešení bezpečnosti silničního provozu a dopravy prozkoumat mnoho aspektů silniční dopravy včetně stávající infrastruktury a právního rámce, systémů, jako jsou pravidelné technické kontroly, registrace vozidel a testování řidičů, jakož i bezpečnostních opatření pro komerční přepravu.

Dokážeme vám pomoci prostřednictvím široké škály řešení pro bezpečnost silničního provozu:

 • Poradenství v oblasti právních rámců – Poskytujeme odborné poradenství vládám, které zavádějí nové systémy nebo zlepšují stávající právní rámec pro silniční dopravu za účelem splnění mezinárodních norem, jako jsou například programy registrace vozidel.
 • Řešení periodických technických kontrol – TÜV SÜD pomáhá vládám s vývojem individuálních řešení celostátní kontroly vozidel na klíč. Tato řešení zahrnují návrh, řízení a zavádění projektů, řízení provozu, řízení kvality a školení.
 • Testování a opravňování řidičů – Spolupracujeme s dopravními úřady po celém světě na vývoji a implementaci osvědčených postupů v oblasti testování a opravňování řidičů.
 • Environmentální standardy – Naši odborníci radí vládám ohledně osvědčených postupů a mezinárodních norem pro regulaci emisí a pomáhají jim při určování kroků potřebných ke kontrolování úrovní emisí vozidel.
 • Přeprava nákladu a nebezpečného zboží – Poskytujeme poradenství ohledně bezpečnostních norem a požadavků potřebných k zajištění bezpečné přepravy zboží a nebezpečných materiálů.
 • Vyřazená vozidla a odpadové hospodářství – TÜV SÜD dokáže poskytovat rady ohledně právního rámce a požadavků na vymáhání za účelem omezení odpadu vzniklého z vyřazených vozidel.
 • Dopravní výzkum a poradenství – Poskytujeme odborné poradenství v oblasti plánování městské a meziměstské dopravy. Naše služby zahrnují analýzu a plánování dopravních sítí a systémů řízení dopravy. Kromě toho jsme odborníky na optimalizaci stávající infrastruktury a plánování projektů na zelené louce. V této souvislosti bereme ohled na dopad na bezpečnost a efektivitu dopravy, znečištění životního prostředí a pohodlí při cestování pro všechny účastníky provozu. 

PROZKOUMAT

Produktový list
Produktový list
Produktový list
Produktový list
ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION