Studie výnosnosti pro větrné farmy

Studie výnosnosti pro větrné farmy

Přesně vyhodnoťte větrné zdroje, energetický výnos a vhodnost lokality.

Přesně vyhodnoťte větrné zdroje, energetický výnos a vhodnost lokality.

Co je Studie výnosnosti větrných zdrojů?

Analýza větrných zdrojů a energetická hodnocení jsou rozhodující pro určení schopností výnosu projektu větrné energie. Dostupný potenciál je založen na meteorologických parametrech, zatímco výnos se určuje na základě technických parametrů, jako je typ WTG a konstrukce větrné farmy.

Proč je studie výnosnosti větrných zdrojů důležitá?

Na úspěch projektu má vliv typ větrné turbíny, průměr rotoru, výška náboje, místní rychlosti větru, směr větru a střih větru. Je nezbytné určit, kde větrné zdroje existují, porozumět jejich charakteristikám a ověřit jejich kvalitu. Nedostatečné vyhodnocení rizika s ohledem na tyto rozhodující parametry může bránit hladkému provozu a vést k nízké produkci energie.

TÜV SÜD vám pomůže optimalizovat výrobu energie z větrné farmy.

Po provedení stovek úspěšných měření větru po celém světě vám náš globální tým odborníků nabízí podrobné porozumění různým úrovním větrné energie, čímž vám usnadní rozhodování, ať už při identifikaci lokality, prostřednictvím formální finanční závěrky nebo v pozdní fázi životnosti funkčního projektu. Naši odborníci provádějí hodnocení lokality, posuzují vhodnost větrných turbín a pomáhají optimalizovat rozložení větrných farem, aby zajistili optimální využití větrných zdrojů.

Co studie výnosnosti větrných zdrojů zahrnuje?

 • Standardizovaná měření větru

  TÜV SÜD zajišťuje profesionální přípravu, instalaci, údržbu, dohled a demontáž vašeho systému měření větru. Naši odborníci vás podpoří kvalifikovaným sledováním měření větru pomocí systémů, které zahrnují měřicí věže vysoké až 140 m, zařízení LIDAR pro dálkové snímání a pravidelné načítání dat přes GSM. Připravujeme měsíční průběžné zprávy a bankami přijímanou zprávu o měření větru, které jsou přehledně prezentovány v tabulkové a grafické podobě. Naše řešení také umožňuje rychlé a plynulé sdílení dat s třetími stranami.
 • Zhodnocení větrných zdrojů

  Naši odborníci provádějí inspekce na stanovišti a zaznamenávají vstupní údaje pomocí vysoce přesných přístrojů včetně laserového měření a GPS. Posuzujeme podmínky na stanovišti pomocí topografických map, satelitních údajů, srovnávacích výpočtů se stávajícími větrnými farmami v okolí, dlouhodobých meteorologických měření, údajů shromážděných na pozemních stanicích po celém světě a geostrofických údajů o větru, abychom zajistili spolehlivost a minimalizovali nejistotu. Máme zkušenosti s modelováním pomocí WAsP, s výpočty CFD pomocí programů WindSim a OpenFoam a také s mapováním větru ve vysokém rozlišení. Máme přehled o aktuálních normách (BWE, IEC, IEA, Measnet, FGW atd.) a směrnicích. Naši klienti dostávají výsledky v podobě tabulek a grafů včetně grafických ilustrací pravděpodobnosti transgrese. Poskytujeme také analýzu větrných podmínek na stanovišti, pokročilý návrh rozložení větrného parku, úplné posouzení větrného režimu na stanovišti pro analýzu kompaktnosti konstrukce výrobce a optimalizované rozložení větrné farmy s ohledem na energetický výnos, vhodnost stanoviště, hluk, stín a parametry infrastruktury.
 • Energetický výpočet

  Ke službám společnosti TÜV SÜD patří podrobné analýzy energetického výnosu a odhad ztrát energie. Můžeme podrobně stanovit ztráty v produkci větrné farmy, jako jsou úplavy větrné farmy, elektrické ztráty, faktory dostupnosti, ztráty z důvodu námrazy nebo podmínky na stanovišti.
 • Analýza vhodnosti stanoviště

  Vypočítáme intenzitu turbulencí pro jakékoli dané uspořádání, určíme zónu větru podle DIBt a IEC (IEC 61400-1 vyd. 2 a 3), stanovíme průměrnou rychlost větru pro dané konkrétní místo a Weibullovo rozdělení a vypočítáme extrémní rychlosti větru (roční a 50letý průměr extrémních rychlostí větru a nárazů větru). Naše analýza výsledků bere v úvahu měření turbulencí a extrémního větru pro danou konkrétní lokalitu, celosvětový soubor údajů shromážděný na pozemních stanicích a teoretický odhad turbulencí a extrémního větru na základě meteorologických údajů z okolí. Pro úplné posouzení shody určujeme střih větru, úhel přítoku a hustotu vzduchu. Společnost TÜV SÜD také nabízí nezávislé prohlášení o shodě ve spolupráci s výrobci WTG, aby byla zajištěna vhodnost stanoviště.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION