Certifikace větrných turbín a komponent

Zajistěte, aby vaše větrné energetické systémy splňovaly mezinárodní certifikační normy

Zajistěte, aby vaše větrné energetické systémy splňovaly mezinárodní certifikační normy

Co je certifikace větrných turbín?

Certifikace větrných turbín ověří, že větrná turbína je navržena, otestována a vyrobena pro definovanou třídu větru a splňuje požadavky mezinárodních certifikačních norem i všech ostatních příslušných norem a předpisů.

Proč je certifikace větrných turbín důležitá?

Certifikace od nezávislého externího poskytovatele služeb je klíčovým faktorem při maximalizaci hospodárnosti a řízení rizik. Vytváří mezi partnery projektu, investory, provozovateli a pojistiteli vztah založený na důvěře.

TÜV SÜD zajišťuje soulad vašich větrných turbín s normami a předpisy.

Náš tým zkušených specialistů s výrazným zaměřením na zdraví, bezpečnost a kvalitu vám může pomoci vytvořit vaše organizační cíle a poskytnout vám potřebné služby správy aktiv. Podpoříme vás také při přípravě a implementaci plánů a organizačních postupů pro efektivní sledování a řízení provozu. Jakmile váš prostředek pro výrobu obnovitelné energie zahájí komerční provoz, naše podrobné znalosti technologie strojů, elektrických rozvodů a systémů SCADA vám umožní provádět nezávislou kontrolu výkonu.

Co zahrnuje provoz a správa aktiv větrných farem?

 • Certifikace typu větrné turbíny (na pevnině / na moři)

  TÜV SÜD provádí hodnocení základu návrhu, hodnocení návrhů, typové zkoušky, hodnocení výroby, závěrečné hodnocení, hodnocení návrhu stavebních základů, hodnocení výroby stavebních základů a měření typových charakteristik.
 • Certifikace komponent

  Abychom mohli certifikovat vaše komponenty větrných turbín, nabízíme služby posouzení základu návrhu, hodnocení návrhu, typové zkoušky, hodnocení výroby a závěrečného hodnocení.
 • Posouzení technických rizik větrných turbín

  Naši odborníci využívají náš pokročilý postup hodnocení rizik TÜV SÜD pro hodnocení technických rizik celého systému větrné turbíny nebo jeho subsystémů/komponent. To zahrnuje rozbor rizik (identifikaci nebezpečí, identifikaci rizik, odhad možných následků), řešení rizik (identifikaci opatření, hodnocení opatření) a hodnocení snižování rizik (hodnocení opatření, hodnocení zbytkových rizik).
 • Analýza poruch

  TÜV SÜD identifikuje příčinu poruchy a provede analýzu procesu. Nabízíme také identifikaci a hodnocení účinků poruch, pozorování a podporu zkoušek a měření, jakož i lomově-mechanickou analýzu existujících vad komponent a posouzení zbývající životnosti. Naši odborníci poskytují podporu při vývoji technických řešení, hodnocení opatření a řešení, hodnocení technických a organizačních opatření při dalším provozu poškozených komponent a endoskopii a nedestruktivní zkoušky (NDT) na místě nebo v našich zkušebních laboratořích. Pomůžeme vám představit netechnickému publiku komplexní technologická propojení a příčiny selhání.
 • Označení CE

  Zajišťujeme plán shody, ověřování vyhodnocení rizik, ověřování shody subsystémů a komponent s CE, hodnocení příslušných zkoušek a měření (EMC/LVD) a také inspekci výrobního místa.
 • Certifikace UL/CSA

  TÜV SÜD nabízí hodnocení návrhu, plán shody, hodnocení komponent podle norem UL/CSA nebo SPE1000 a označování na místě.
 • Schválení typu DIBt

  Pro věže a základy poskytujeme schválení typu podle německého národního předpisu (směrnice DIBt).
 • Zkušební lokalita pro větrné turbíny

  Z naší zkušební lokality ve Skotsku můžeme provádět řadu certifikačních zkoušek malých a středních větrných turbín včetně zkoušek na podporu certifikací UK RICS a SWCC (Severní Amerika).

PROHLEDAT

Produktový list

Letecké inspekce

Zjistit více

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION