Testování a certifikace fotovoltaických (FV) panelů

Testování a certifikace fotovoltaických (FV) panelů

Získejte přístup na trh a zajistěte spolehlivost svých FV modulů.

Získejte přístup na trh a zajistěte spolehlivost svých FV modulů.

Co je testování a certifikace FV panelů?

Testování a certifikace FV modulů zahrnuje širokou škálu různých testů bezpečnosti výkonu. Zahrnuje simulaci různých podmínek prostředí, kterým budou FV panely během své životnosti vystaveny.

Proč jsou testování a certifikace FV panelů důležité?

Kromě toho, že vedou k přístupu na mezinárodní trh a globálnímu uznání, umožňují služby testování a certifikace FV modulů identifikovat potenciál pro zlepšení vašeho výrobního procesu. Tato vylepšení vám umožní zvýšit kvalitu výroby a bezpečnost produktu.

TÜV SÜD vám pomůže získat přístup na trh s FV panely.

TÜV SÜD nabízí dlouholeté zkušenosti a silné zázemí v oblasti testování a certifikace FV modulů. Naše portfolio služeb se zaměřuje nejen na tradiční krystalické a tenkovrstvé FV moduly, ale také na FV moduly integrované do budov (BIPV) a inteligentní FV moduly, a zahrnuje všechny testy na základě norem IEC 61215/IEC 61646, IEC 61730 a dalších se specifickými podmínkami prostředí.

Naše služby testování FV panelů zahrnují:

 • Vývoj produktů

  Nabízíme kvalifikaci FV laboratoře podle ISO/IEC 17025, která zahrnuje ověření rozsahu a akreditací, testovací struktury a uspořádání laboratoře, provozu a požadavků na údržbu.

 • Testování a certifikace produktu

  Testujeme krystalické moduly podle IEC EN 61215 (c-Si, výkon) a amorfní krystalické moduly podle IEC EN 61646 (tenký film, výkon). Bezpečnostní požadavky na obě technologie článků jsou testovány v souladu s normou IEC EN 61730-1/2 (c-Si a tenký film, bezpečnost). Nabízíme také testování odolnosti FV modulů, protokol thresher testu a další zkoušky environmentálního stresu, jako jsou zkoušky koroze solnou mlhou, zkoušky koroze amoniakem, zkoušky prachem a pískem, zkoušky potenciální indukované degradace (PID), zkoušky dynamické mechanické zátěže, požární zkoušky, zkoušky hořlavosti, vysoce zrychlené zátěžové testování (HAST) a srovnávací měření výkonu ve venkovním prostředí.

 • Výkonové a bezpečnostní environmentální zkoušky

  TÜV SÜD hodnotí výkon vašich FV modulů podle bezpečnostních norem ULC/ORD-C1703, UL 1703 a IEC 61730 a standardů výkonnosti IEC 61215 a IEC 61646.

 • Monitorování a inspekce jakosti výrobků

  Naši odborníci provádějí tovární audity, které zahrnují počáteční a následné sledování pro výrobní zařízení. Nabízíme hodnocení dodavatelů, každoroční rutinní inspekce zahrnující předdefinované rutinní zkoušky, speciální inspekce a hodnocení na místě, inspekci před odesláním (PSI), audity během výroby (DuPro) a audity financovatelnosti.

Produktový list

Letecké inspekce

Zjistit více

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION