Certifikace solárních fotovoltaických (FV) elektráren

Certifikace fotovoltaických (FV) elektráren

Zajistěte kvalitu, bezpečnost a výkon vaší FV elektrárny od samého počátku.

Zajistěte kvalitu, bezpečnost a výkon vaší FV elektrárny od samého počátku.

Co je certifikace fotovoltaických (FV) elektráren?

Certifikace FVE zahrnuje zkoušky a postupy certifikace k zajištění kvality, bezpečnosti a výkonu elektrárny jako celku i jejích jednotlivých součástí. Začíná se vizuální kontrolou, která zajistí, že elektrárna byla postavena podle náležité dokumentace. Poté následuje kontrola kvality součástí FV elektrárny a analýza poměru výkonu ve fázi uvádění do provozu nebo provozu.

 

Proč je certifikace FV elektrárny důležitá?

Vaše fotovoltaická elektrárna vyžaduje certifikaci a zabezpečování jakosti na systémové úrovni – cílem je dosáhnout financovatelnosti a diferenciace. Certifikace FV systému značí, že nedochází k žádným chybám instalace, certifikace nabízí jistotu investic prostřednictvím ověřování hodnocení energetického výnosu a poskytuje vašim obchodním partnerům spolehlivý základ pro budoucí rozhodování.

 

TÜV SÜD pomáhá ověřit, zda váš solární FV systém splňuje bezpečnostní a kvalitativní standardy a předpisy.

TÜV SÜD podporuje zásadní rozhodování ve fázi plánování prostřednictvím měření zastínění, výpočtu energetického výnosu a inspekcí na místě. Testujeme funkčnost součástí, hodnotíme kvalitu FV systému a ověřujeme plnění technických a bezpečnostních norem.

 

Naše služby certifikace FV elektráren zahrnují následující:

 • Zkouška při konečném převzetí

  Naši odborníci ověřují úplnost předávací dokumentace v souladu s požadavky na systémovou dokumentaci (IEC 62446 kapitola 4) a na počáteční nebo periodické ověřování instalovaného systému (IEC 62446 kapitola 5).

 • Strukturální posouzení

  Posuzujeme konstrukci solárních panelů podle Eurokódů (evropských konstrukčních norem) a také podle EN 1090-2 nebo EN 1090-3. Dále provádíme vizuální kontrolu montážních konstrukcí a jejich základů.

 • Analýza údajů telemonitoringu

  Vyhodnocujeme a určujeme spolehlivou funkčnost a maximální výtěžnost FV elektrárny. Naše vyhodnocení údajů zajišťuje vysoký výkon, nízké prostoje a detekci poruch v elektrárně včetně včasného varování před možnými poruchami. Toto řešení nabízí bezpečné vyhodnocení údajů po celou dobu životnosti zařízení.

 • Zkouška provozního výkonu / zkouška s vyhodnocením poměru výkonu

  TÜV SÜD analyzuje parametr poměru výkonu podle IEC 61724 a také parametr produkce výtěžnosti porovnáním teoretické a skutečné produkce výstupního výkonu.

PROHLEDAT

Produktový list

Letecké inspekce

Zjistit více

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION