Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Certifikace fotovoltaických (FV) elektráren

Zajistěte kvalitu, bezpečnost a výkon vaší FV elektrárny od samého počátku.

Co je certifikace fotovoltaických (FV) elektráren?

Certifikace FVE zahrnuje zkoušky a postupy certifikace k zajištění kvality, bezpečnosti a výkonu elektrárny jako celku i jejích jednotlivých součástí. Začíná se vizuální kontrolou, která zajistí, že elektrárna byla postavena podle náležité dokumentace. Poté následuje kontrola kvality součástí FV elektrárny a analýza poměru výkonu ve fázi uvádění do provozu nebo provozu.

 

Proč je certifikace FV elektrárny důležitá?

Vaše fotovoltaická elektrárna vyžaduje certifikaci a zabezpečování jakosti na systémové úrovni – cílem je dosáhnout financovatelnosti a diferenciace. Certifikace FV systému značí, že nedochází k žádným chybám instalace, certifikace nabízí jistotu investic prostřednictvím ověřování hodnocení energetického výnosu a poskytuje vašim obchodním partnerům spolehlivý základ pro budoucí rozhodování.

 

TÜV SÜD pomáhá ověřit, zda váš solární FV systém splňuje bezpečnostní a kvalitativní standardy a předpisy.

TÜV SÜD podporuje zásadní rozhodování ve fázi plánování prostřednictvím měření zastínění, výpočtu energetického výnosu a inspekcí na místě. Testujeme funkčnost součástí, hodnotíme kvalitu FV systému a ověřujeme plnění technických a bezpečnostních norem.

 

Naše služby certifikace FV elektráren zahrnují následující:

 • Zkouška při konečném převzetí

  Naši odborníci ověřují úplnost předávací dokumentace v souladu s požadavky na systémovou dokumentaci (IEC 62446 kapitola 4) a na počáteční nebo periodické ověřování instalovaného systému (IEC 62446 kapitola 5).

 • Strukturální posouzení

  Posuzujeme konstrukci solárních panelů podle Eurokódů (evropských konstrukčních norem) a také podle EN 1090-2 nebo EN 1090-3. Dále provádíme vizuální kontrolu montážních konstrukcí a jejich základů.

 • Analýza údajů telemonitoringu

  Vyhodnocujeme a určujeme spolehlivou funkčnost a maximální výtěžnost FV elektrárny. Naše vyhodnocení údajů zajišťuje vysoký výkon, nízké prostoje a detekci poruch v elektrárně včetně včasného varování před možnými poruchami. Toto řešení nabízí bezpečné vyhodnocení údajů po celou dobu životnosti zařízení.

 • Zkouška provozního výkonu / zkouška s vyhodnocením poměru výkonu

  TÜV SÜD analyzuje parametr poměru výkonu podle IEC 61724 a také parametr produkce výtěžnosti porovnáním teoretické a skutečné produkce výstupního výkonu.

PROHLEDAT

Produktový list

Letecké inspekce

Zjistit více

SOLAR PHOTOVOLTAIC (PV) PLANT CERTIFICATION
Bílá kniha

The legacy of photovoltaic power plant boom

Maximise plant reliability and improve investment returns.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa