Finální přejímka

Zajistěte provozní spolehlivost vaší FV elektrárny.

Zajistěte provozní spolehlivost vaší FV elektrárny.

Co je FINální přejímka?

Finální přejímka je vyhodnocení provedené během fáze uvádění do provozu nezávislou třetí stranou, aby se prokázalo dokončení elektrárny, správnost provedení a vysoká kvalita práce. Zkouška FAT zahrnuje kontrolu designu, označení vybavení a vizuální kontrolu zařízení. Výsledky zkoušky FAT jsou poté uvedeny v podrobné zprávě. Pokud se zkouška FAT provádí během provozu elektrárny, monitorovací systém také ověří funkčnost elektrárny.

Proč je finální přejímka důležitá?

Zkouška při konečném převzetí poskytuje vašemu projektu FV elektrárny jistotu ověřením plnění technických a bezpečnostních norem. Bez zkoušky FAT může dojít ke ztrátě dlouhodobě udržitelné ochrany příjmů. Rovněž může dojít k ovlivnění shody se záručními podmínkami a tím i k možné změně uplatnění záručních reklamací vůči výrobcům.

Co musím připravit finální přejímku?

Majitelé a provozovatelé musí poskytnout projektovou dokumentaci (například dokumentaci stavby), instalační licenci, informace o hlavních součástech (solární panely a měniče), seznamy kalibrace nainstalovaných meteorologických snímačů, technické příručky a příručky pro údržbu.

TÜV SÜD vám pomůže minimalizovat riziko tím, že zajistí, aby instalace FV elektrárny byla v souladu se specifikacemi, normami a předpisy.

Komerční i soukromí zákazníci považují testy a inspekce TÜV SÜD za záruku bezpečnosti a spolehlivosti. Naše zkoušky při konečném převzetí odpovídají normě IEC 62446.

Naše služby v oblasti finální přejímky:

 • Inspekce instalace při konečném převzetí

  Odborníci TÜV SÜD kontrolují elektrárnu, aby zjistili shodu s mezinárodní normou IEC 62446. Zkontrolujeme, zda jsou k dispozici protokoly o zkouškách v oblasti měření, zpracování dat a nezbytných oprav podle norem.

 • Vizuální kontrola zařízení

  Naši odborníci provádějí vizuální kontrolu generátoru, včetně nosné konstrukce, modulů, montáže a kabeláže.

 • ZNAČENÍ a symboly

  Ověřujeme, že veškeré požadované značení a symboly na systému i vybavení jsou správné a na správných místech. V rámci toho také zajišťujeme, aby byla veškerá zařízení správně uvedena v seznamu, identifikována a označena, aby byla vhodná pro podmínky použití a nainstalována podle uvedených pokynů k výrobku. Veškerá elektrická zařízení musí být označena identifikací výrobce a příslušnými parametry i hodnotami.

 • Elektrická měření

  I když to není standardní součást zkoušky FAT, můžeme poskytnout nezávislé elektrické měření včetně výpočtu napětí a proudů obvodu, abychom ověřili, zda jsou provozní parametry systému a pole FV elektrárny v rámci specifikací.

 • Podrobné hlášení

  Naše zprávy o inspekci uvádějí výsledky, jméno, datum kontroly a personál.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION