Posouzení vhodnosti lokality pro výstavbu solární elektrárny

Posouzení vhodnosti lokality pro výstavbu solární elektrárny

Ujistěte se o vhodnosti lokality pro váš solární projekt

Ujistěte se o vhodnosti lokality pro váš solární projekt

Co je Posouzení vhodnosti lokality pro výstavbu solární elektrárnY?

Investoři musejí znát konkrétní požadavky na stanoviště a podmínky, které pomáhají optimalizovat výkon solární elektrárny. Analýza stanoviště pro solární elektrárnu zahrnuje vyhodnocení vhodnosti stanoviště, zvážení zastínění a oslunění a dalších proměnných.

Proč je výběr správné lokality důležitý?

Investice do velkých solárních elektráren vyžadují přesné posouzení vhodnosti stanoviště, aby byla zajištěna životaschopnost projektu. Posouzení stanoviště chrání vaši investici zhodnocením geologických podmínek a poskytuje odhad výtěžnosti vytvořený nezávisle na smluvních partnerech a dodavatelích produktů. Měření slunečního záření prováděná při posuzování stanoviště také zvyšují přesnost studie výtěžnosti.

TÜV SÜD zaručuje, že rozhodnutí učiněná v raných fázích projektu splňují celou řadu požadavků a očekávání zúčastněných stran.

TÜV SÜD vám pomůže porozumět kritériím výběru stanoviště pro solární elektrárnu a poskytne vám spolehlivý základ pro konečný výběr stanoviště a další rozhodování. Analyzujeme různé vlastnosti stanoviště, které ovlivňují energetickou výtěžnost, dokončení projektu a životnost solární elektrárny. Přezkoumáme rovněž geotechnické, environmentální a klimatické podmínky v oblasti a vyhodnotíme použitelnost terénu za účelem zjištění přístupnosti pro připojení k síti.

Naše posouzení lokality pro solární elektrárnu zahrnuje:

 • Měření oslunění

  Měření TÜV SÜD jsou založena na vysoce spolehlivých technikách modelování, které využívají informace o oblačnosti, atmosférické vodní páře, stopových plynech a množství aerosolů v atmosféře. Vyhodnocuje se rovněž vliv oslunění a zastínění.

 • Vyhodnocení okolních vlivů

  Naši odborníci zkoumají vliv okolí solární elektrárny. To zahrnuje vegetaci, přístup a vstup na staveniště až po vykládku, skladování nebo výstavbu, průmyslová zařízení, elektrická přenosová a distribuční vedení přístupná pro připojení do sítě a také obecnou topografickou vhodnost.

 • Identifikace zdrojů znečištění

  Účinnost článků v solárních panelech ovlivňuje mnoho faktorů včetně podnebí, mlhy, deště, sněhu, nadmořské výšky a průmyslového znečištění ovzduší. Vyhodnocujeme konkrétní prostředí, okolní průmyslová zařízení, infrastrukturu a další podmínky, které by mohly způsobit nutnost častějšího čištění modulů.

 • Posouzení vhodnosti půdy

  Stanovíme hydrogeologické podmínky pro vaši solární elektrárnu zhodnocením rizika eroze a povodní během bouřek a dalších nebezpečí. Naše hodnocení využívá parametry, jako je morfologie, půdní podmínky a půdní pokryv. Provádíme geotechnické půdní studie, abychom našli vhodné řešení pro založení nosné konstrukce modulu.

PROHLEDAT

Produktový list

Letecké inspekce

Zjistit více

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION