Stavební projekty

Monitorování stavebních projektů

Zajistěte bezpečnost, kvalitu a spolehlivost při výstavbě FV elektrárny

Zajistěte bezpečnost, kvalitu a spolehlivost při výstavbě FV elektrárny

Co je monitorování stavebních projektů?

Monitorování staveb je soubor nezávislých inspekcí sledujících kvalitu stavebních prací a postup samotné výstavby.

Proč jsou monitorování a řízení stavebních projektů důležité?

Monitorování staveb slouží k minimalizaci rizik spojených s kvalitou a výstavbou FV elektráren. Monitorováním a řešením problémů během fáze výstavby mohou zúčastněné strany zabránit nákladným a časově náročným opravným opatřením a zpožděním zahájení provozu závodu.

TÜV SÜD vám v průběhu stavebního projektu pomůže identifikovat možná zpoždění, nesrovnalosti v nákladech a problémy s kvalitou.

TÜV SÜD má rozsáhlé praktické zkušenosti s FV projekty všech velikostí a dobře se orientuje v příslušných právních požadavcích. Během fáze výstavby naši odborníci provádějí pravidelné inspekce na místě, aby zkontrolovali pokrok FV projektů s ohledem na naplánovaný harmonogram.

Naše služby monitorování staveb zahrnují:

 • Monitorování jakosti

  TÜV SÜD sleduje celkovou kvalitu práce během stavby.

 • Monitorování harmonogramu

  Porovnáváme pokrok výstavby vašeho solárního projektu se schváleným časovým harmonogramem, abychom zajistili, že dochází k plnění schválených klíčových milníků procesu výstavby.

 • Plnění smluvních závazků

  Naši odborníci potvrzují, že práce splňují všechny podmínky uvedené ve smlouvě EPC a že stavba probíhá v souladu se schváleným harmonogramem projektu.

 • Technické požadavky

  Poskytujeme tým odborníků zaměřených na hodnocení elektrotechnických a stavebních aspektů. Naši odborníci také sledují soulad FV technologie s požadavky mezinárodních norem a osvědčenými postupy (např. IEC 61215/61730/61646).

 • Posouzení z hlediska stavebnictví

  Naši odborníci na stavebnictví potvrzují shodu montážní konstrukce se schváleným návrhem (např. použitý materiál, povrchová úprava, sklon, základy, tloušťka konstrukce). Naše hodnocení zahrnuje pevné, jednoosé i dvouosé konstrukce. Naše posouzení se týká shody komponent a dokončené práce s parametry stanovenými v projektové dokumentaci a s příslušnými technickými normami.

 • Posouzení elektrotechniky

  Naši elektrotechnici potvrzují shodu elektrické části elektrárny se schválenou projektovou dokumentací. Zajišťujeme, aby byly všechny elektrické komponenty instalovány v souladu s místními/mezinárodními normami a osvědčenými postupy.

 • Hodnocení FV technologie

  Naši odborníci na fotovoltaiku zajišťují, aby FV technologie (moduly a invertory) odpovídaly schválené projektové dokumentaci. Všechny komponenty by měly být správně nainstalovány podle místních/mezinárodních norem a osvědčených postupů a měly by mít platné produktové certifikáty.

 • Pravidelné podávání zpráv

  Klientům poskytneme po každé návštěvě provedené během fáze výstavby zprávu s celkovým hodnocením.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION