Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Monitorování stavebních projektů

Zajistěte bezpečnost, kvalitu a spolehlivost při výstavbě FV elektrárny

Co je monitorování stavebních projektů?

Monitorování staveb je soubor nezávislých inspekcí sledujících kvalitu stavebních prací a postup samotné výstavby.

Proč jsou monitorování a řízení stavebních projektů důležité?

Monitorování staveb slouží k minimalizaci rizik spojených s kvalitou a výstavbou FV elektráren. Monitorováním a řešením problémů během fáze výstavby mohou zúčastněné strany zabránit nákladným a časově náročným opravným opatřením a zpožděním zahájení provozu závodu.

TÜV SÜD vám v průběhu stavebního projektu pomůže identifikovat možná zpoždění, nesrovnalosti v nákladech a problémy s kvalitou.

TÜV SÜD má rozsáhlé praktické zkušenosti s FV projekty všech velikostí a dobře se orientuje v příslušných právních požadavcích. Během fáze výstavby naši odborníci provádějí pravidelné inspekce na místě, aby zkontrolovali pokrok FV projektů s ohledem na naplánovaný harmonogram.

Naše služby monitorování staveb zahrnují:

 • Monitorování jakosti

  TÜV SÜD sleduje celkovou kvalitu práce během stavby.

 • Monitorování harmonogramu

  Porovnáváme pokrok výstavby vašeho solárního projektu se schváleným časovým harmonogramem, abychom zajistili, že dochází k plnění schválených klíčových milníků procesu výstavby.

 • Plnění smluvních závazků

  Naši odborníci potvrzují, že práce splňují všechny podmínky uvedené ve smlouvě EPC a že stavba probíhá v souladu se schváleným harmonogramem projektu.

 • Technické požadavky

  Poskytujeme tým odborníků zaměřených na hodnocení elektrotechnických a stavebních aspektů. Naši odborníci také sledují soulad FV technologie s požadavky mezinárodních norem a osvědčenými postupy (např. IEC 61215/61730/61646).

 • Posouzení z hlediska stavebnictví

  Naši odborníci na stavebnictví potvrzují shodu montážní konstrukce se schváleným návrhem (např. použitý materiál, povrchová úprava, sklon, základy, tloušťka konstrukce). Naše hodnocení zahrnuje pevné, jednoosé i dvouosé konstrukce. Naše posouzení se týká shody komponent a dokončené práce s parametry stanovenými v projektové dokumentaci a s příslušnými technickými normami.

 • Posouzení elektrotechniky

  Naši elektrotechnici potvrzují shodu elektrické části elektrárny se schválenou projektovou dokumentací. Zajišťujeme, aby byly všechny elektrické komponenty instalovány v souladu s místními/mezinárodními normami a osvědčenými postupy.

 • Hodnocení FV technologie

  Naši odborníci na fotovoltaiku zajišťují, aby FV technologie (moduly a invertory) odpovídaly schválené projektové dokumentaci. Všechny komponenty by měly být správně nainstalovány podle místních/mezinárodních norem a osvědčených postupů a měly by mít platné produktové certifikáty.

 • Pravidelné podávání zpráv

  Klientům poskytneme po každé návštěvě provedené během fáze výstavby zprávu s celkovým hodnocením.

PROHLEDAT

Produktový list

Letecké inspekce

Zjistit více

Slow isn't always steady
Příběhy

Slow isn't always steady

Why are we not embracing alternative energies faster?

Learn more

Advancing industrial power plant advantage
Bílá kniha

Advanced NDT

Learn about the commercial advantages of new NDT approaches and how to implement them

Learn more

Balance of Power
Příběhy

The Balance of Power

At a time when our thirst for energy is greater than ever, managing our future energy needs is an increasingly delicate task.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa