Ekonomická výnosnost solárních projektů

Optimalizujte návratnost své investice do solární energie

Optimalizujte návratnost své investice do solární energie

Co je Ekonomická výnosnost solárních projektů?

Řešení financovatelnosti solárních projektů zahrnuje studie proveditelnosti a financování pro FV elektrárny, jejichž cílem je vyhodnotit a analyzovat potenciál navrhovaného FV projektu a poskytnout tak osobám odpovědným za rozhodování jistotu. Vyhodnocením silných a slabých stránek navrhované investice, příležitostí a hrozeb vyplývajících z prostředí a vyhodnocením zdrojů potřebných k uskutečnění vám pomůžeme jasněji stanovit vyhlídku na úspěch.

Proč je financovatelnost solárních projektů důležitá?

Vyhodnocení financovatelnosti projektu FV elektrárny pomáhá určit ekonomické, technické a provozní požadavky pro dlouhodobý úspěch vašich finančních investic.

TÜV SÜD zaručuje, že rozhodnutí učiněná v raných fázích projektu splňují celou řadu požadavků a očekávání zúčastněných stran.

Naše hodnocení potenciálu solárních fotovoltaických systémů na základě meteorologických dat, vyhodnocení lokality a integrace, jakož i finanční a ekonomické analýzy poskytnou osobám zodpovědným za rozhodování plnou jistotu. Studie proveditelnosti doplňujeme o další řešení, jako jsou studie financovatelnosti, náležitá péče v oblasti životního prostředí, kontrola smluv a služby spojené s integrací do sítě.

Naše řešení financovatelnosti solárních projektů zahrnují:

  • Technické posouzení

    TÜV SÜD poskytuje ověření vhodnosti místa, identifikaci kritických aspektů specifických pro dané místo a simulaci energetického výnosu na základě umístění a technologie. Naši techničtí odborníci vám pomohou s opatřeními k optimalizaci designu FV elektrárny, a to včetně simulačního softwaru PVSYST použitého společně se zdroji klimatických dat, jako jsou METEONORM, SolarGIS, PVGIS classic a PVGIS-SAF.

  • Finanční posouzení

    Vypočítáme roční výrobu energie FV elektrárny na základě návrhu projektu a místních klimatických podmínek.

  • Ekonomické posouzení

    Naši odborníci poskytují posouzení ekonomické proveditelnosti projektu. To zahrnuje analýzu finančního kontextu a předpisů pro jednotlivé země.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION