Become One of Our Experts

Poznejte naše odborníky

Budoucnost ve vašich rukou

Budoucnost ve vašich rukou

TÜV SÜD – globální zaměstnavatel

V TÜV SÜD spolupracuje více než 26 000 lidí na tom, aby náš svět byl bezpečnější a udržitelnější. Od našeho založení před 150 lety se neustále rozrůstáme. Dnes spolupracujeme se zákazníky na více než 1 000 místech. Naši kolegové po celém světě dosud zkontrolovali, otestovali, připomínkovali a certifikovali přibližně 605 000 výrobků, služeb a systémů. Naše celosvětová působnost a zkušenosti v oboru nám umožňují stanovovat měřítka mezinárodních norem.

tuv sud ve zkratce

POZNEJTE NAŠE KOLEGY, KTEŘÍ VÁM PROZRADÍ, PROČ PRACUJÍ V TÜV SÜD

Ve společnosti TÜV SÜD sdílíme nadšení pro technologii, lidi a životní prostředí. Práce, kterou naši zaměstnanci dělají každý den, má přímý vliv na životy lidí všude kolem. Naši zaměstnanci se po celém světě věnují tomu, aby jej udělali lepším a bezpečnějším místem.

V TÜV SÜD vstupujete mezi odborníky, kteří prosazují bezpečnost a přinášejí přidanou hodnotu pro klienty a celou společnost. Sítě poboček TÜV SÜD jsou na více než 1000 místech po celém světě a umožňují jejím zaměstnancům pracovat na rozmanitých projektech s mezinárodní skupinou kolegů. Věříme našim lidem a vytváříme jim příležitosti k osobnímu a profesnímu růstu. Přihlášením se na volné pozice máte možnost stát se jedním z odborníků TÜV SÜD.

Přidejte se k nám.

Jak pracujeme

Otevíráme dveře pokroku. Abychom našemu rychle se měnícímu světu zajistili bezpečnost, musíme být vždy u nejaktuálnějšího dění a sledovat vývoj s důrazem na bezpečnost a udržitelnost.
 
Utváříme tak budoucnost, protože stanovujeme normy a fundamentální principy, na jejichž základě vznikají nesčetné vynálezy a inovace.
 
Potřebujeme zvídavost, která nás bude motivovat k objevování a využívání nových příležitostí, a zároveň musíme zůstat otevření potřebám zákazníků. Tato otevřenost však musí být vždy vyvážena naší odpovědností rozhodovat nezávisle, správně a v nejlepším zájmu společnosti. A důvody pro svá rozhodnutí musíme být schopni zákazníkovi jasně vysvětlit. V první řadě se snažíme navzájem podporovat a vytvářet solidní pracovní prostředí založené na respektu a spravedlivém přístupu.
 
Při práci v TÜV SÜD si ověříte, jak důležité jsou pro nás a naše zaměstnance následující hodnoty.
 
Pokud nás chcete blíže poznat, přečtěte si vyjádření členů našich týmů (viz výše). Každodenní zkušenosti našich skvělých kolegů jsou jasným dokladem toho, za čím si v TÜV SÜD stojíme a čeho si naši zaměstnanci na své práci váží.

 

 

zástupný symbol

VYSOKÁ PROFESIONALITA

Jako odborník ve společnosti TÜV SÜD činíte důležitá rozhodnutí. Protože jste odborník, kterému naši zákazníci důvěřují, podpoříme vás ve všem, co potřebujete pro konečné rozhodnutí. Budete mít možnost konzultace s vysoce kvalifikovanými kolegy. Ti vám pomohou získat na věci nový pohled a podělí se o své znalosti, čímž podpoří váš profesní růst. TÜV SÜD vám nabízí širokou škálu pracovních míst, úkolů a možností osobního vzdělávání, ze kterých si vyberete v každé fázi své kariéry. Ať už chcete prohloubit své zkušenosti v určité oblasti, nebo rozšířit své znalosti na novém projektu, v jiné zemi nebo u nového klienta.

zástupný symbol

Vášeň pro technologie

Inovace a špičkové technologie jsou součástí vaší každodenní práce. S našimi zákazníky pracujete na nejrůznějších výzvách a sledujete dění ve svém oboru. Kromě toho, že zajišťujete bezpečnost stávajících technologií, podporujete pokrok a pomáháte připravit půdu pro spolehlivé inovace. Jste často jedním z prvních, kdo hodnotí a optimalizuje nové technologie.

zástupný symbol

Zanechte svou stopu

Vaše práce v TÜV SÜD má význam a je přínosná pro společnost. Svou prací pomáháte mnoha lidem žít bezpečnější a udržitelnější život. Jste součástí týmu, který sdílí vaše hodnoty: poctivost, čestnost a transparentnost v každé situaci a s každým, s kým se setkáte. Nikdy nepřestanete zpochybňovat status quo.

Informace k žádosti o místo v TÜV SÜD

SELECT YOUR LOCATION