Careers

Michal Svrček

Ředitel divize Industry Service

Ředitel divize Industry Service

"Ve společnosti TÜV SÜD zastávám pozici ředitele divize Industry Service.

Odpovídám za tým lidí, za jejich podporu, dále za to, abychom fungovali jako jeden tým se společným cílem a, samozřejmě, za jeho splnění. Mojí náplní práce je klasická administrativní činnost spočívající v supervizi chodu divize, plánování, reporting, řešení situací, které na každodenní bázi vzniknou a které mají dopad na divizi nebo některou business unit, které ji tvoří. Poměrně velkou část kapacity věnuji mentoringu juniorních kolegů.

Co vnímám jako velkou výhodu je to, že přestože náš tým čítá více než 70 pracovníku, jsme otevřeni spolupráci uvnitř i směrem ven, jsme flexibilní a hlavně umíme naše české i zahraniční zákazníky podpořit při řešení jejich specifických požadavků. I toto je součástí mé práce – motivovat kolegy v hledání řešení. Já sám si umím poradit v situacích, kdy protistrana sama neví, co hledá, a definovat řešení. V organizování a plánování jsem jako ryba ve vodě.

Popravdě, má práce v TÜV SÜD mě naplňovala vždy, ať jsem byl na jakékoliv pozici – ať to již byly lokální pozice nebo pozice se zodpovědností za globální obchod v segmentu fotovoltaiky. Na to jsem měl štěstí. Co vnímám jako velkou devizu je možnost vzdělávat se – např. v mém případě jsem v průběhu let dokončil MBA studium, získal profesionální certifikaci PRINCE2 a absolvoval jsem různá soft nebo hard skills školení. Firma mě kontinuálně podporuje ve vzdělávání. Jako zaměstnanec si velmi vážím otevřené atmosféry a možnosti realizovat a uvést do života své nápady bez překážek nebo zdlouhavého schvalování, které jsou běžným prvkem v jiných korporacích. Vím, že život v korporacích má své výhody i své nevýhody, ale TÜV SÜD je spíše korporace s rodinnou atmosférou. Jako člověk, který rád cestuje, také vnímám jako kladnou možnost cestování po ČR i do zahraničí.

O mé práci se můžete dozvědět více na Lindkedln."

PŘIDEJ SE K NÁM - Přehled volných pozic

Informace k žádosti o místo v TÜV SÜD

SELECT YOUR LOCATION